۱۹:۴۰ جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » scholarship » پسا دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Rightman.ir

پسا دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پسا دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد به استناد آئین نامه پسا دکترا اقدام به پذیرش سومین دوره  پژوهشگر پسا دکتری در تیر ماه ۱۳۹۵ نماید.

لذا از اساتید و مراکز تحقیقاتی واجدالشرایط  که متقاضی پذیرش پژوهشگر پسا دکتری می باشند، دعوت بعمل می آید پس از مطالعه آئین نامه مذکور مدارک زیر را تا تاریخ  ۱۵/ ۰۴/ ۹۵ ، به این معاونت (خانم حاصلی ) ارسال نمایند.

۱-  گواهی مربوط به مدرک فارغ التحصیلی داوطلب

۲-  کپی شناسنامه داوطلب

۳- تصویر H -index محقق اصلی (استاد راهنما) بر اساس Scopus

۴-  کپی قرارداد طرح تحقیقاتی دانشگاه با محقق اصلی (استاد راهنما)

۵-  CV اساتید و داوطلبین آن مرکز به همراه عنوان و اطلاعات طرح تحقیقاتی مصوب ، طبق فرم پیوست (فرم انگلیسیو فرم فارسی )

لینک خبر

منبع: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اخبار مرتبط : 

پسا دکتری پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM / در زمینه نجوم و کیهان شناسی

پروژه های تحقیقاتی مگاساینس پسا دکتری

بورسیه

پسا دکتری

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir