۴:۲۰ دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » scholarship » فرصت مطالعاتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی / اتمام دوره اولین دانشجو

Rightman.ir

فرصت مطالعاتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی / اتمام دوره اولین دانشجو

فرصت مطالعاتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی / اتمام دوره اولین دانشجو

اولین دانشجوی دوره دکتری که فرصت مطالعاتی خود را در پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی گذرانده بوده، مطالعاتش را به اتمام رساند و گزارش تحقیقات انجام گرفته را در گروه رفتار حرکتی ارائه کرد.

مژگان معمار مقدم دانشجوی دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد ، از تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال جاری برای انجام مطالعات بیشتر در قالب دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی به پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه کرد و با همکاری دکتر علی کاشی استادیار گروه رفتار حرکتی پژوهشگاه توانست مطالعات ارزشمندی در خصوص توانبخشی ورزشی در افراد بیش فعال – نقص توجه انجام دهد.

وی همچنین در جلسه پایان این دوره که خلاصه ای از فعالیت های تحقیقی انجام شده در این دوره را در گروه رفتار حرکتی ارائه کرد.

لینک خبر

منبع: وزارت علوم تحقیقات و فناوری

اخبار مرتبط : 

فرصت مطالعاتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

سایر فرصت های مطالعاتی

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir