۱:۵۰ چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » گوناگون » تقویم آموزشی دانشگاه علمی کاربردی ترم تابستان ۹۶-۹۵

Rightman.ir

تقویم آموزشی دانشگاه علمی کاربردی ترم تابستان ۹۶-۹۵

تقویم آموزشی دانشگاه علمی کاربردی ترم تابستان ۹۶-۹۵

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی تقویم آموزشی این دانشگاه را برای ترم تابستان ٩۶-٩۵ تشریح کرد.

دکتر محمدعلی اخوان با بیان اینکه مهلت انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه برای ترم تابستان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ از ۱۷ تیرماه آغاز می شود، گفت: دانشجویان تا ۲۲ تیرماه می توانند نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

وی افزود: کلاس های ترم تابستان سال تحصیلی جاری از ۲۴ تیر ماه آغاز می شود و کلاسهای درسی مراکز آموزشی این دانشگاه در ترم تابستان ۲ شهریور پایان می‌یابد.

معاون آموزشی دانشگاه گفت: امتحانات ترم تابستان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ این دانشگاه از ۴ شهریورماه آغاز و تا ۹ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

دکتر اخوان تأکید کرد: با توجه به بخشنامه شماره ۲۶۳۵۳/ ۹۵/۹ مورخ ۹۵/۶/۲۳ در خصوص ارائه و اخذ دروس کارورزی  ۱و ۲  به مراکز آموزشی به اطلاعدانشجویان می‌رسد که اخذ و اجرای دروس کارورزی در تابستان از افزایش سنوات تحصیلی جلوگیری می‌کند.

وی افزود: همچنین دانشجویان برای اخذ درس کارورزی در تابستان می توانند با رعایت سقف واحد درسی ، ( ۲ واحد درس کارورزی به همراه ۴ واحددرسی ( و برای تابستان آخر، با رعایت سقف ۸ واحد درسی (۲  واحد درس کارورزی به همراه ۶ واحد درسی( انتخاب واحد نمایند.

معاون آموزشی دانشگاه تأکید کرد: ارائه سایر واحدهای درسی در دوره تابستان بر اساس ماده ۷۲ پیوست نامه شماره ۳۸۹۹۱/ ۹۵/ م مورخ ۹۵/۹/۹ صورت می‌گیرد.

دکتر اخوان با بیان اینکه در صورت اخذ درس کارورزی در نیم سال عادی دانشجویان می توانند صرفا تا سقف ۱۴ واحد درسی (۲ واحد درس کارورزی بههمراه ۱۲ واحد درسی) انتخاب واحد نمایند گفت: برای دانشجویانی که در نیم سال آخر تحصیلی و یا دارای معدل بالای ۱۷ می‌باشند سقف ارائه واحدبه ۱۸ واحد ۲)  واحد درس کارورزی به همراه ۱۶ واحد درسی ( افزایش می یابد.

لینک خبر

منبع: دانشگاه جامع علمی کاربردی

اخبار مرتبط : 

تقویم آزمون های سازمان سنجش سال ۹۶

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۹۵

آزمون دکتری ۹۶ / تقویم برگزاری آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور

تقویم سال ۹۵

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ و زمان حذف و اضافه

تقویم آموزشی ۱۳ دانشگاه برتر کشور

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

تقویم آموزشی دانشگاه امیرکبیر سال تحصیلی ۹۶-۹۵

تقویم آموزشی دانشگاه تهران سال تحصیلی ۹۶-۹۵

تقویم آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

تقویم آموزشی

 

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir