۲۰:۵۵ دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : تلپ

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تلپ

آزمون زبان انگلیسی TELP دانشگاه فردوسی مشهد / تقویم سال ۹۵ پاییز

آزمون زبان انگلیسی TELP دانشگاه فردوسی مشهد / تقویم سال ۹۵ پاییز اطلاعیه برگزاری آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد ( TELP ) تلپ بدین وسیله برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد ( TELP ) در پاییز سال ۹۵ ، جهت اطلاع ... بیشتر بخوانید »

آزمون زبان انگلیسی TELP دانشگاه فردوسی مشهد / تقویم سال ۹۵ نیمه اول

آزمون زبان انگلیسی TELP دانشگاه فردوسی مشهد / تقویم سال ۹۵ نیمه اول اطلاعیه برگزاری آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد ( TELP ) تلپ بدین وسیله برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون اختصاصی زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد ( TELP ) در نیمه اول سال ۹۵ ... بیشتر بخوانید »

آزمون زبان انگلیسی TELP دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393

آزمون زبان انگلیسی TELP اﻃﻼعیه ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن اﺧﺘﺼﺎصی زﺑﺎن انگلیسی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوسی ﻣﺸﻬﺪ ( TELP) ﺑﺪین وﺳﻴﻠﻪ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ثبت نام و ﺑﺮﮔـﺰاری آزﻣـﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻـی زﺑـﺎن انگلیسی داﻧﺸﮕﺎه فردوسی مشهد (TELP ) ، در ﺳﺎل 1393 ، ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﻋﻼم می گردد. لینک فایل ... بیشتر بخوانید »