۱۹:۱۴ جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » conferences (برگ 2)

conferences

همایش معماری ماندگار اولین دوره

همایش معماری ماندگار اولین دوره ، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۹۵ ، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزارمی شود. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال اصل مقاله :  ۳۰ دی ماه ۹۵  زمان برگزاری همایش :  ۱۵ اسفند ماه ۹۵  محور های همایش معماری ماندگار ایرانی معماری آینده ... بیشتر بخوانید »

کنفرانس محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ سومین دوره

کنفرانس محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ سومین دوره ، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۶ ، توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار می شود. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال مقاله :  ۱ فروردین ماه ۹۶  اعلام نتایج داوری مقاله :  ۲۰ فروردین ماه ۹۶ آخرین مهلت پیشنهاد ... بیشتر بخوانید »

کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون

کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون ، در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ بهمن ماه ۹۵ ، توسط دانشگاه زابل برگزار می شود. تاریخ های مهم آخرین مهلت ارسال مقاله کامل :  ۱۰ بهمن ماه ۹۵  تاریخ اعلام نتیجه داوری مقاله :  ۱۵ بهمن ماه ۹۵  زمان ... بیشتر بخوانید »

کنگره ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت و کنگره انفورماتیک پزشکی اولین دوره

کنگره ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت و کنگره انفورماتیک پزشکی اولین دوره تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله :  ۱۵ دی ماه ۹۵  اعلام نتایج داوری مقاله :  ۳۰ دی ماه ۹۵  آخرین مهلت ثبت نام در کنگره ها :  ۵ بهمن ماه ۹۵  زمان برگزاری کنگره رجیستری ... بیشتر بخوانید »

همایش بهداشت و ایمنی کار دهمین دوره

همایش بهداشت و ایمنی کار دهمین دوره ، در تاریخ ۱۲ تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۶ ، توسط دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله :  ۲۰ دی ماه ۹۵  اعلام نتایج داوری مقاله :  ۳۰ بهمن ماه ۹۵  زمان برگزاری همایش ... بیشتر بخوانید »

همایش دستاوردهای نوین علوم کشاورزی صنایع غذایی سومین دوره

همایش دستاوردهای نوین علوم کشاورزی صنایع غذایی سومین دوره ، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۹۵ ، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر می باشد. تاریخ های مهم تمدید نهایی مهلت ارسال اصل مقاله :  ۱۵ بهمن ماه ۹۵  مهلت نهایی ثبت نام در همایش :  ۲۰ بهمن ماه ۹۵  ... بیشتر بخوانید »

همایش پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی دومین دوره

همایش پایش و پیش آگاهی در گیاه پزشکی دومین دوره ، در تاریخ ۵ اسفند ماه ۹۵ ، در دانشگاه گنبد کاووس برگزار می شود. تاریخ های مهم آخرین مهلت ارسال مقاله :  ۲۰ دی ماه ۹۵ اعلام نتایج نهایی داوری مقاله :  ۲۰ بهمن ماه ۹۵ آخرین مهلت ثبت ... بیشتر بخوانید »

سمینار آمار احتمال فازی هفتمین دوره

سمینار آمار احتمال فازی هفتمین دوره ، در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۶ ، توسط دانشگاه بیرجند برگزار می گردد. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال مقاله :  ۱۵ اسفند ماه ۹۵ آخرین مهلت ثبت نام :  ۱۵ فروردین ماه ۹۶ اعلام نتایج داوری مقاله :  ۲۵ اسفند ... بیشتر بخوانید »

کنگره آموزش بهداشت و ارتقای سلامت سومین دوره

کنگره آموزش بهداشت و ارتقای سلامت سومین دوره ، در تاریخ ۱ تا ۳ آذر ماه ۹۶ ، توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال مقاله :  ۱۰ تیر ماه ۹۶  آخرین مهلت ثبت نام :  ۱۰ آبان ماه ۹۶  زمان برگزاری کنگره : ... بیشتر بخوانید »

کنگره سوختگی ششمین دوره

کنگره سوختگی ششمین دوره ، در تاریخ ۴ و ۵ اسفند ماه ۹۵ ، توسط بیمارستان امام رضا (ع)، دپارتمان سوختگی برگزار می گردد. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله :  ۳۰ دی ماه ۹۵ آخرین مهلت ثبت نام در همایش :   ۱ اسفند ماه ۹۵ تاریخ برگزاری همایش ... بیشتر بخوانید »

کنفرانس اینترنت اشیا کاربرد ها و زیر ساخت اولین دوره

کنفرانس اینترنت اشیا کاربرد ها و زیر ساخت اولین دوره ، در تاریخ ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه ۹۶ ، توسط دانشگاه اصفهان برگزار می گردد. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال مقاله :  ۱ بهمن ماه ۹۵  آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس :  ۱۰ فروردین ماه ۹۶  زمان ... بیشتر بخوانید »

همایش نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی اولین دوره

همایش نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی اولین دوره ، در تاریخ ۷ و ۸ اردیبهشت ماه ۹۶ ، توسط دانشگاه پیام نور فریدونشهر برگزار می شود. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله :  ۳۰ بهمن ماه ۹۵  اعلام نتایج داوری مقاله :  ۷ اسفند ماه ۹۵  ... بیشتر بخوانید »

کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران یازدهمین دوره

کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران یازدهمین دوره ، در تاریخ ۴ و ۵ اسفند ماه ۹۵ ، توسط دانشگاه پیام نور ، پژوهشکده آموزش باز و از راه دور برگزار می شود. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال مقاله :  ۲۵ دی ماه ۹۵  اعلام نتایج داوری مقاله :  ۱۰ بهمن ماه ... بیشتر بخوانید »

همایش حسابرسی نظارت مالی ایران اولین دوره

همایش حسابرسی نظارت مالی ایران اولین دوره ، در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۹۵ ، در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. تاریخ های مهم  آخرین مهلت ارسال مقاله :  ۱ دی ماه ۹۵ اعلام نتایج داوری مقاله :  ۱ بهمن ماه ۹۵ زمان برگزاری همایش :  ۲۷ ... بیشتر بخوانید »