۴:۵۰ سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » تجربیات » پیام نوروزی بنیانگذار رایتمن / راست باز و پاک باز و امیر باش

Rightman.ir

پیام نوروزی بنیانگذار رایتمن / راست باز و پاک باز و امیر باش

پیام نوروزی بنیانگذار رایتمن / راست باز و پاک باز و امیر باش

روزی قمار بازی بر دوش عده کثیری از کوچه ای می گذشت، چون پیش ابو سعید ابوالخیر رسیدند، ابو سعید پرسید این کیست؟ گفتند: این قمار باز، امیر قمار بازان شده است!

ابو سعید از قمار باز پرسید: این امیری به چه یافتی؟

قمار باز گفت: راست باختم ، پاک باختم ! و امیر شدم.

و چنین شد که ابو سعید گفت:

راست باز و پاک باز و امیر باش

زیبایی جهان هستی، علم زاینده، تغییر دهنده و سازنده، و حقیقتی که تو به دنبال آن هستی، همه بر آمده از پاکی و راستی است؛

و تو هیچ ویرانه ای نخواهی یافت که فریب و نیرنگ و تردستی، کجی و خودخواهی، ظلم و بدخواهی، تبعیض و خودپرستی آن را پر نکرده باشد.

اندکی بیش از دو سال از عمر رایتمن می گذرد و دو سال هم به عمر مدیران رایتمن اضافه شد، مدیرانی که به حق هیچ کمبودی باقی نگذاشتند تا امیدوار باشیم که:

در بهار جدید، رایتمن برای تو تا مادامی که در جستجوی حقیقت هستی، “Rightman” باقی بماند؛

و پا جای پای “راست مردانی” گذارد که با نیات پاک خود، برای کار خیر، هیچ درنگی نکردند.

سال جدید بر تمامی شما نخبگان ایران مبارک!

زنده شوید، زنده باشید و زنده بمانید!

Payam-Zendegi-72_34344

اخبار مرتبط : 

بدون استخاره و چرتکه انداختن ، کوک چهارم را بزن

هیچ بزرگراهی را به اندازه بزرگراه همت دوست ندارم

من ۵۰ سال است اسلام می خوانم، بگذار خلاصه اش را برایت بگویم

سایر تجربیات مدیران رایتمن

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir