۱:۴۶ دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » conferences » همایش دستاوردهای نوین علوم کشاورزی صنایع غذایی سومین دوره

Rightman.ir

همایش دستاوردهای نوین علوم کشاورزی صنایع غذایی سومین دوره

همایش دستاوردهای نوین علوم کشاورزی صنایع غذایی سومین دوره ، در تاریخ ۴ اسفند ماه ۹۵ ، توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر می باشد.

تاریخ های مهم

تمدید نهایی مهلت ارسال اصل مقاله :  ۱۵ بهمن ماه ۹۵ 

مهلت نهایی ثبت نام در همایش :  ۲۰ بهمن ماه ۹۵ 

زمان برگزاری همایش :  ۴ اسفند ماه ۹۵ 

محور های همایش

شیمی و بیوشیمی مواد غذایی :
نانوتکنولوژی و انکپسولاسیون ترکیبات مغذی
روشهای کاهش افزودنی های مواد غذاییو مخاطرات استفاده از آنها
اثر فرایندهای مختلف بر میکروارگانیسم ها و ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی مواد غذایی
شناسایی و اندازه گیری ترکیبات مختلف غذایی با روشهای پیشرفته

فرآوری مواد غذایی :

روش های نوین فرآوری در صنایع غذایی
تولید غذاهای فراسودمند، حاوی پروبیوتیک، پری بیوتیک و سیمبیوتیک
روشهای کاهش ضایعات مواد غذایی و بهره گیری از پسماندها در صنعت غذا
نانو فناوری در صنایع غذایی

بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی :
ارائه روشهای جایگزینی و کاهش نمک و روغن در مواد غذایی
ارائه روشهای سالم سازی و حذف سموم در مواد غذایی
مخاطرات و آلودگی های استفاده از فرایندهای سنتی و رایج در تولید مواد غذایی
روش های کاهش آلودگی مواد غذایی حین تولید و فرایند

  میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع غذایی :
استخراج و بکارگیری سویه های جدید در فرایندهای تخمیر مواد غذایی
تولید آنزیمهای مورد استفاده در صنعت غذا از منابع ارزان
روشهای کنترل رشد میکروارگانیسمها در مواد غذایی
تولید فراورده های تخمیری با استفاده از سویه های میکروبی

  زراعت و کشاورزی :
به نژادی و به زراعی گیاهان زراعی،باغی، دارویی و…
مباحث نوین در کشاورزی (نانو تکنولوژی، بیو تکنولوژی،اکو فیزیولوژی و …)
کشاورزی دقیق ، کشاورزی پایدار ، کشاورزی ارگانیک
تنش های محیطی و تولیدات کشاورزی

شیلات و آبزیان :
روشهای نوین تکثیر و پرورش آبزیان
بهداشت و بیماریهای آبزیان
فرآوری تولید محصولات نوین شیلاتی
بیوتکنولوژی و ژنتیک آبزیان

دام و طیور :
ژنتیک، بیوتکنولوژی و اصلاح نژاد دام و طیور
تغذیه دام و طیور
فیزیولوژی تولید و تولید مثل
پرورش و مدیریت واحدهای دامپروری

دبیرخانه همایش

محل برگزاری همایش : استان گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر ، صندوق پستی: ۳۰ ، کد پستی : ۸۹۹۸۵-۴۹۶۱۷

برگزار کنندگان همایش : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر  و  مرکز تحقیقات صنایع غذایی شرق گلستان

آدرس دبیرخانه : استان گلستان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر

تلفن : ۰۱۷۳۵۷۲۲۲۲۳ الی ۶ داخلی ۲۴۴

فکس :۰۱۷۳۵۷۲۴۰۰۳

اعتبار و صحت سنجی 

سایت همایش دستاوردهای نوین علوم کشاورزی صنایع غذایی سومین دوره (http://agri95.iauaz.ir)، زیر دامنه سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر (http://iauaz.ir) می باشد.

لینک همایش دستاوردهای نوین علوم کشاورزی صنایع غذایی سومین دوره

ثبت اطلاعات کنفرانس ، کنگره ، همایش های ملی و بین المللی در رایتمن conference همایش دستاوردهای نوین علوم کشاورزی صنایع غذایی سومین دوره

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir