۹:۱۰ سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » conferences » همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

Rightman.ir

همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۹۶ ، توسط دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

تاریخ های مهم 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله :  ۱۵ بهمن ماه ۹۵ 

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله :  ۱۵ اسفند ماه ۹۵ 

اخرین مهلت ثبت نام :  ۲۰ فروردین ماه ۹۶ 

اعلام نتایج داوری مقاله :  ۲۵ اسفند ماه ۹۵ 

زمان برگزاری همایش :  ۳۰ فروردین ماه ۹۶ 

محور های همایش

۱- حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا
– فعالیت های کشاورزی

استراتژی های پایداری مزارع خانوادگی کوچک مقیاس(خرده مالکی)

کشاورزی چندکارکردی

گردشگری کشاورزی یا مزرعه

اقتصادهای غیر کشاورزی

غذاهای جایگزین(ارگانیک)
– گردشگری روستایی
– صنایع روستایی

صنایع تبدیلی و فرآوری کوچک و زودبازده

صنایع دستی و هنری

تولید مواد غذایی خانگی و محلی
– زنان روستایی

کارآفرینی زنان در مزرعه

کارآفرینی زنان خارج از مزرعه و مشاغل خانگی

استراتژی بقای خانوار و درآمدهای مکمل

کارآفرینی و استقلال و رهایی از قید و بندهای اجتماعی و فرهنگی

کارآفرینی و تغییر ساخت های مرد سالار

کارآفرینی زنان و حفظ محیط زیست

کارآفرینی زنان و تبعیض های مالی و اعتباری

کارآفرینی و تبعیض های آموزشی

کارآفرینی زنان و توسعه مشاغل کوچک

۲- کارآفرینی روستایی و خودکفایی دهیاری‌ها
۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفرینی روستایی
۴- رویکردها و نظریه های توسعه کارآفرینی روستایی  و تجارب جهانی

تنوع سازی اقتصاد روستایی

نئولیبرالیسم و کارآفرینی

پساتولید گرایی و کارآفرینی

سازمان های مردم نهاد (NGO)

گروه های اقدام محلی

تعاونی های روستایی

صندوق های محلی

ابتکارات کارآفرینی
۴- سیاست ها و راهبردهای توسعه کارآفرینی روستایی

توسعه مناطق محروم و نگهداشت جمعیت

اعطای تسهیلات و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های کارآفرینانه

حمایت از صنایع کوچک و متوسط

بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش کارآفرینی

توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستا

ایجاد بسترهای لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی

مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی

توانمندسازی زنان و رفع نابرابری های جنسیتی

تشکیل کارگاه های صنایع دستی

تولید مواد غذایی سالم
۵- موانع و چالش های توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
۶- آینده توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

دبیرخانه همایش 

آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- ساختمان ادبیات و علوم انسانی – دانشکده جغرافیا و علوم محیطی –اتاق ۱۴۷

صندوق پستی ۳۹۷ – کدپستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷

مسئول دبیرخانه‌: علی شکاری بادی

تلفن تماس دبیرخانه: ۰۵۱۴۴۰۱۳۳۱۷

اعتبار و صحت سنجی 

سایت همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران (http://cnf.hsu.ac.ir/rur_en)، زیر دامنه سایت دانشگاه حکیم سبزواری (http://www.hsu.ac.ir) می باشد.

لینک همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

ثبت اطلاعات کنفرانس ، کنگره ، همایش های ملی و بین المللی در رایتمن conference همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir