۱۷:۴۹ یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » conferences » همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
terastandard.com
terapaper.com
docman.ir
docman.ir

همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران ، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۹۶ ، توسط دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

تاریخ های مهم 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله :  ۱۵ بهمن ماه ۹۵ 

آخرین مهلت ارسال اصل مقاله :  ۱۵ اسفند ماه ۹۵ 

اخرین مهلت ثبت نام :  ۲۰ فروردین ماه ۹۶ 

اعلام نتایج داوری مقاله :  ۲۵ اسفند ماه ۹۵ 

زمان برگزاری همایش :  ۳۰ فروردین ماه ۹۶ 

محور های همایش

۱- حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا
– فعالیت های کشاورزی

استراتژی های پایداری مزارع خانوادگی کوچک مقیاس(خرده مالکی)

کشاورزی چندکارکردی

گردشگری کشاورزی یا مزرعه

اقتصادهای غیر کشاورزی

غذاهای جایگزین(ارگانیک)
– گردشگری روستایی
– صنایع روستایی

صنایع تبدیلی و فرآوری کوچک و زودبازده

صنایع دستی و هنری

تولید مواد غذایی خانگی و محلی
– زنان روستایی

کارآفرینی زنان در مزرعه

کارآفرینی زنان خارج از مزرعه و مشاغل خانگی

استراتژی بقای خانوار و درآمدهای مکمل

کارآفرینی و استقلال و رهایی از قید و بندهای اجتماعی و فرهنگی

کارآفرینی و تغییر ساخت های مرد سالار

کارآفرینی زنان و حفظ محیط زیست

کارآفرینی زنان و تبعیض های مالی و اعتباری

کارآفرینی و تبعیض های آموزشی

کارآفرینی زنان و توسعه مشاغل کوچک

۲- کارآفرینی روستایی و خودکفایی دهیاری‌ها
۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفرینی روستایی
۴- رویکردها و نظریه های توسعه کارآفرینی روستایی  و تجارب جهانی

تنوع سازی اقتصاد روستایی

نئولیبرالیسم و کارآفرینی

پساتولید گرایی و کارآفرینی

سازمان های مردم نهاد (NGO)

گروه های اقدام محلی

تعاونی های روستایی

صندوق های محلی

ابتکارات کارآفرینی
۴- سیاست ها و راهبردهای توسعه کارآفرینی روستایی

توسعه مناطق محروم و نگهداشت جمعیت

اعطای تسهیلات و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های کارآفرینانه

حمایت از صنایع کوچک و متوسط

بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش کارآفرینی

توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستا

ایجاد بسترهای لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی

مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی

توانمندسازی زنان و رفع نابرابری های جنسیتی

تشکیل کارگاه های صنایع دستی

تولید مواد غذایی سالم
۵- موانع و چالش های توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
۶- آینده توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

دبیرخانه همایش 

آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- ساختمان ادبیات و علوم انسانی – دانشکده جغرافیا و علوم محیطی –اتاق ۱۴۷

صندوق پستی ۳۹۷ – کدپستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷

مسئول دبیرخانه‌: علی شکاری بادی

تلفن تماس دبیرخانه: ۰۵۱۴۴۰۱۳۳۱۷

اعتبار و صحت سنجی 

سایت همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران (http://cnf.hsu.ac.ir/rur_en)، زیر دامنه سایت دانشگاه حکیم سبزواری (http://www.hsu.ac.ir) می باشد.

لینک همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

ثبت اطلاعات کنفرانس ، کنگره ، همایش های ملی و بین المللی در رایتمن conference همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir