۱۷:۳۵ شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » scholarship » جدول مقرری ارزی دانشجویان بورسیه خارج کشور

Rightman.ir

جدول مقرری ارزی دانشجویان بورسیه خارج کشور

مقرری ارزی دانشجویان بورسیه خارج کشور – افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات وفناوری تامین خواهد شد.

با تصویب هیات وزیران، مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور تعیین شد.

هیات وزیران در جلسه  ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۹۳ ، به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ماده 9 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور را تعیین کرد.

بر این اساس، افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری تامین خواهد شد.

همچنین با تصمیم دولت ، این مصوبه از تاریخ ۰۱/ ۰۱/ ۱۳۹۳ لازم الاجراست.

 

شماره ردیف

نام کشور

میزان مقرری فعلی

درصد افزایش

میزان پیشنهادی

میزان مقرری پیشنهادی به دلار آمریکا

میزان مقرری پیشنهادی به نرخ ارز هر کشور

۱

آفریقای جنوبی

۷۴۸ یورو

۱۰ %

۸۲۳ یورو

۱۱۴۶ دلار آمریکا

۱۲۳۰۱ راند آفریقای جنوبی

۲

آلمان – مونیخ

۱۲۲۰ یورو

۱۰ %

۱۳۴۲ یورو

۱۸۶۸ دلار آمریکا

۱۳۴۲ یورو

۳

آلمان – سایر شهرها

۱۱۸۰ یورو

۱۰ %

۱۲۹۸ یورو

۱۸۰۷ دلار آمریکا

۱۲۹۸ یورو

۴

آمریکا

۱۰۰۱ یورو

۱۰ %

۱۱۰۱ یورو

۱۵۳۳ دلار آمریکا

۱۵۳۳ دلار آمریکا

۵

اتریش

۱۰۵۰ یورو

۱۰ %

۱۱۵۵ یورو

۱۶۰۸ دلار آمریکا

۱۱۵۵ یورو

۶

اسپانیا

۱۰۰۸ یورو

۱۰ %

۱۱۰۹ یورو

۱۵۴۴ دلار آمریکا

۱۱۰۹ یورو

۷

استرالیا – سیدنی

۱۹۵ دلار استرالیا

۱۰ %

۲۱۵۰ دلار استرالیا

۱۹۶۰ دلار آمریکا

۲۱۵۰ دلار استرالیا

۸

استرالیا – سایر شهرها

۱۸۷۰ دلار استرالیا

۱۰ %

۲۰۵۷ دلار استرالیا

۱۸۷۵ دلار آمریکا

۲۰۵۸ دلار استرالیا

۹

انگلستان – گروه الف

۹۱۰ پوند انگلیس

۱۰ %

۱۰۰۱ پوند انگلیس

۱۶۶۱ دلار آمریکا

۱۰۰۱ پوند انگلیس

۱۰

انگلستان – گروه ب

۸۱۲ پوند انگلیس

۱۰ %

۸۹۳ پوند انگلیس

۱۴۸۲ دلار آمریکا

۸۹۳ پوند انگلیس

۱۱

انگلستان – گروه ج

۷۷۵ پوند انگلیس

۱۰ %

۸۵۳ پوند انگلیس

۱۴۱۶ دلار آمریکا

۸۵۳ پوند انگلیس

۱۲

انگلستان – لندن

۱۰۰۰ پوند انگلیس

۱۰ %

۱۱۰۰ پوند انگلیس

۱۸۲۵ دلار آمریکا

۱۱۰۰ پوند انگلیس

۱۳

ایتالیا – گروه الف (شامل: رم ، میلان ، تورنتو)

۱۱۱۶ یورو

۱۰ %

۱۲۲۸ یورو

۱۷۱۰ دلار آمریکا

۱۲۲۸ یورو

۱۴

ایتالیا – گروه ب (سایر شهرها)

۱۰۸۰ یورو

۱۰ %

۱۱۸۸ یورو

۱۶۵۴ دلار آمریکا

۱۱۸۸ یورو

۱۵

ایرلند

۹۹۶ یورو

۲۵ %

۱۲۴۵ یورو

۱۷۳۳ دلار آمریکا

۱۲۴۵ یورو

۱۶

برزیل

۶۹۰ یورو

۱۰ %

۷۵۹ یورو

۱۰۵۷ دلار آمریکا

۷۵۹ یورو

۱۷

بلژیک

۱۱۰۴ یورو

۱۰ %

۱۲۱۴ یورو

۱۶۹۰ دلار آمریکا

۱۲۱۴ یورو

۱۸

بلژیک – بروکسل

۱۱۵۰ یورو

۱۰ %

۱۲۶۵ یورو

۱۷۶۱ دلار آمریکا

۱۲۶۵ یورو

۱۹

پرتغال

۷۲۰ یورو

۱۰ %

۷۹۲ یورو

۱۱۰۳ دلار آمریکا

۷۹۲ یورو

۲۰

ترکیه

۶۹۰ یورو

۱۰ %

۷۵۹ یورو

۱۰۵۷ دلار آمریکا

۲۳۴۷ لیر ترکیه

۲۱

چین

۷۵۰ یورو

۱۰ %

۸۲۵ یورو

۱۱۴۹ دلار آمریکا

۷۱۱۹ یوان چین

۲۲

دانمارک

۹۸۴۰ کرون دانمارک

۱۰ %

۱۰۸۲۴ کرون دانمارک

۲۰۱۹ دلار آمریکا

۱۰۸۲۴ کرون دانمارک

۲۳

روسیه – مسکو

۱۰۲۷ یورو

۱۰ %

۱۱۳۰ یورو

۱۵۷۳ دلار آمریکا

۵۶۹۸۳ روبل روسیه

۲۴

روسیه – گروه ب (سایر شهرها)

۸۱۹ یورو

۱۰ %

۹۰۰ یورو

۱۲۵۳ دلار آمریکا

۴۵۳۸۴ روبل روسیه

۲۵

روسیه سفید (بلاروس)

۹۲۵ یورو

۱۰ %

۱۰۱۷ یورو

۱۴۱۶ دلار آمریکا

۱۳۹۱۰۰۱۲ روبل بلاروس

۲۶

زلاندنو (نیوزیلند)

۸۷۵ یورو

۱۰ %

۹۶۳ یورو

۱۳۴۱ دلار آمریکا

۹۶۳ یورو

۲۷

سنگاپور

۶۹۰ یورو

۱۰ %

۷۵۹ یورو

۱۰۵۷ دلار آمریکا

۱۳۳۷ دلار سنگاپور

۲۸

سوئد

۱۱۴۰۰ کرون سوئد

۱۰ %

۱۲۵۴۰ کرون سوئد

۱۹۷۷ دلار آمریکا

۱۲۵۴۰ کرون سوئد

۲۹

سوئیس

۲۴۸۴ فرانک سوئیس

۱۰ %

۲۷۳۲ فرانک سوئیس

۳۱۲۷ دلار آمریکا

۲۷۳۲ فرانک سوئیس

۳۰

فرانسه گروه الف (پاریس)

۱۱۲۸ یورو

۱۰ %

۱۲۴۰ یورو

۱۷۲۶ دلار آمریکا

۱۲۴۰ یورو

۳۱

فرانسه گروه ب (سایر شهرها)

۹۹۶ یورو

۱۰ %

۱۰۹۵ یورو

۱۵۲۴ دلار آمریکا

۱۰۹۵ یورو

۳۲

فنلاند

۱۰۰۸ یورو

۱۰ %

۱۱۰۹ یورو

۱۵۴۴ دلار آمریکا

۱۱۰۹ یورو

۳۳

کره جنوبی

۶۹۰ یورو

۱۰ %

۷۵۹ یورو

۱۰۵۷ دلار آمریکا

۱۱۳۳۰۶۹ وون کره جنوبی

۳۴

لبنان

۶۹۰ یورو

۱۰ %

۷۵۹ یورو

۱۰۵۷ دلار آمریکا

۷۵۹ یورو

۳۵

مکزیک

۶۹۰ یورو

۱۰ %

۷۵۹ یورو

۱۰۵۷ دلار آمریکا

۷۵۹ یورو

۳۶

نروژ

۱۰۰۸۰ کرون نروژ

۱۰ %

۱۱۰۸۸ کرون نروژ

۱۸۶۲ دلار آمریکا

۱۱۰۸۸ کرون نروژ

۳۷

هلند

۱۲۳۶ یورو

۱۰ %

۱۳۶۰ یورو

۱۸۹۳ دلار آمریکا

۱۳۶۰ یورو

۳۸

هند – گروه الف (شامل دهلی و بمبئی)

۵۸۸ یورو

۱۰ %

۶۴۷ یورو

۹۰۱ دلار آمریکا

۵۵۰۱۲ روپیه هند

۳۹

هند – گروه ب (سایر شهرها)

۴۹۴ یورو

۱۰ %

۵۴۳ یورو

۷۵۶ دلار آمریکا

۴۶۱۷۰ روپیه هند

۴۰

یونان

۹۲۴ یورو

۱۰ %

۱۰۱۶ یورو

۱۴۱۴ دلار آمریکا

۱۰۱۶ یورو

۴۱

سایر کشورهای اروپایی

۷۲۰ یورو

۱۰ %

۷۹۲ یورو

۱۱۰۳ دلار آمریکا

۷۹۲ یورو

۴۲

سایر کشورهای غیر اروپایی

۶۹۰ یورو

۱۰ %

۷۵۹ یورو

۱۰۵۷ دلار آمریکا

۷۵۹ یورو

۴۳

ژاپن

۲۰۰۰۰۰ ین ژاپن

۰ %

۲۰۰۰۰۰ ین ژاپن

۱۹۷۲ دلار آمریکا

۲۰۰۰۰۰ ین ژاپن

۴۴

سوریه

۶۹۰ یورو

۰ %

۶۹۰ یورو

۹۶۱ دلار آمریکا

۱۳۷۷۸۷ لیر سوریه

۴۵

کانادا – گروه الف

۱۶۵۰ دلار کانادا

۰ %

۱۶۵۰ دلار کانادا

۱۴۸۳ دلار آمریکا

۱۶۵۰ دلار کانادا

۴۶

کانادا – گروه ب

۱۴۸۵ دلار کانادا

۰ %

۱۴۸۵ دلار کانادا

۱۳۳۵ دلار آمریکا

۱۴۸۵ دلار کانادا

۴۷

کشورهای CIS (کشورهای مشترک المنافع)

۶۹۰ یورو

۰ %

۶۹۰ یورو

۹۶۱ دلار آمریکا

۶۹۰ یورو

۴۸

مالزی

۶۰۰ یورو

۰ %

۶۰۰ یورو

۸۳۵ دلار آمریکا

۲۷۳۹ رینگیت مالزی

لینک خبر

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*