۱۳:۰۶ جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » journals » لیست نشریات علمی جهاد دانشگاهی

Rightman.ir

لیست نشریات علمی جهاد دانشگاهی

لیست نشریات علمی جهاد دانشگاهی در زیر آمده است.

 1 :

   پایش  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 23
تلفن:  66951877 (021)
تارگاه: www.payeshjournal.ir

 2 :

   لیزر پزشکی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران

نشانی:تهران، سید خندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه شهید مهاجر، پلاک 13، طبقه 2
تلفن:  88517180 (021)
تارگاه: www.icml.ir

 3 :

   بیماریهای پستان ایران  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

نشانی:
تلفن:  88791210 (021)
تارگاه: www.ijbd.ir

 4 :

   پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک 85، سازمان فعالیتهای قرآنی دانشجویان کشور
تلفن:  66970775 (021)
تارگاه:

 5 :

   فصلنامه زمین شناسی ایران  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی

نشانی:تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی، کد پستی: 196151171
تلفن:  22431933 (021)
تارگاه: www.rias.ac.ir

 6 :

   مطالعات شهر ایرانی اسلامی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین چهار راه ولی عصر (عج) و خیابان فلسطین، ابتدای خیابان شهید برادران مظفر جنوبی، پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری جهاددانشگاهی
تلفن:  66970901-2 (021)
تارگاه: www.icas.ir/journals

 7 :

   مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – الف مهندسی برق  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، نارمک، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
تلفن:  77896688 (021)
تارگاه: www.ijece.org/farsi

 8 :

   رشد فناوری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

نشانی:تهران، خیابان انقلاب، چهار راه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5، مرکز رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، رویش
تلفن:  88898865 (021), 6-88930150 (021), 88894649 (021)
تارگاه: www.roshdefanavari.ir

 9 :

   توسعه تکنولوژی صنعتی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی

نشانی:تهران، ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71
تلفن:  66024623 (021)
تارگاه:

 10 :

   گردشگری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی

نشانی:
تلفن:
تارگاه:

11 :

   هنر  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی

نشانی:
تلفن:
تارگاه:

 12 :

   اندیشه های حقوق خصوصی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی

نشانی:
تلفن:
تارگاه:

 13 :

   شیمی و مهندسی شیمی ایران  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی

نشانی:ایران، کرج، کیلومتر 10 اتوبان قزوین، جنب سوپا، انتهای بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
تلفن:  34764048 (026)
تارگاه: www.nsmsi.ir

 14 :

   گیاهان دارویی  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، میدان انقلاب، خیابان جمالزاده شمالی، خیابان فرصت غربی، پلاک 43، طبقه دوم، واحد 6
تلفن:  66561467 (021)
تارگاه: WWW.jmp.ir

 15 :

   پژوهش سیاست نظری (پژوهش علوم سیاسی)  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید نظری، شماره 89
تلفن:  66497561-2 (021)
تارگاه: www.ihss.ac.ir

 16 :

   مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – ب مهندسی کامپیوتر  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، نارمک، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
تلفن:  77896688 (021)
تارگاه: www.ijece.org/farsi

 17 :

   پژوهش زبان و ادبیات فارسی  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، کوچه شهید نظری، پلاک47
تلفن:  66497561-2 (021)
تارگاه: www.ihss.ac.ir

 18 :

   باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY)  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی (ابن‌سینا)

نشانی:تهران، بزرگراه چمران، خیابان ونک، خیابان 18، انتهای بن بست شببو، پلاک 2و3، پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی
تلفن:  22403100 (021)
تارگاه: www.jri.ir/fa

 19 :

   یاخته  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی

نشانی:بعد از پل سید خندان، خیابان بنی هاشم، میدان بنی هاشم، نبش کوچه شقایق، پلاک 367، طبقه دوم، دفتر نشریه پزشکی یاخته
تلفن:  22510895 (021)
تارگاه: WWW.CELLJOURNAL.ORG

 20 :

   مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، نارمک، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
تلفن:  77896688 (021)
تارگاه: www.ijece.org/farsi

21 :

   پژوهشنامه هنرهای دیداری  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین چهارراه ولی عصر (عج) و خیابان فلسطین، ابتدای خیابان شهید برادران مظفر جنوبی (صبا جنوبی) پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاددانشگاهی
تلفن:  66970901-2 (021)
تارگاه: http://www.icas.ir/journals/visualarts-journal.html

 22 :

   پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید نظری، پلاک 89
تلفن:  66497561-2 (021)
تارگاه: www.ihss.ac.ir/journal

 23 :

   اسلام پژوهی  (دو فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

نشانی:تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید نظری، پلاک 89
تلفن:  66497561-2 (021)
تارگاه: www.ihss.ac.ir/journal

 24 :

   پژوهش در فرهنگ و هنر  (فصلنامه)

صاحب امتیاز: پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی

نشانی:خیابان انقلاب، نرسیده به چهار راه ولی عصر، نبش خیابان برادران مظفر جنوبی، شماره 1076
تلفن:  66970904 (021)
تارگاه:

منبع: پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه، به منوی لینک های ویژه ، پست جستجو، انتخاب موضوع و آموزش نوشتن پایان نامه و دیگر موارد مرتبط و همچنین پست وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد ، آدرس، لینک ها، آیین نامه ها و موارد مهم که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir