۱۳:۰۶ جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » journals » لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی تهیه شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

Rightman.ir

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی تهیه شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم پزشکی تهیه شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

کد نشریه

عنوان

دوره انتشار

صاحب امتیاز

1

پژوهش در پزشکی

فصلنامه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

2

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

3

Iranian Journal of Medical Sciences

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

4

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ماهنامه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

5

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

6

مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

7

طب و تزکیه

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

8

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

هفته نامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

9

Daru Journal of Faculty of Pharmacy Tehran University of Medical Sciences

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – داروسازی

10

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  کرمان

11

پزشکی قانونی

فصلنامه

سازمان پزشکی قانونی آشور

12

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فصلنامه

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

13

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  گیلان

14

Urology Journal

ماهنامه

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری ( ارولوژی ) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

15

Acta Medica Iranica

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

بهداشتی درمانی تهران

16

مجله پزشکی هسته ای ایران

دوفصلنامه

مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

17

بینا

فصلنامه

بانک چشم جمهوری اسلامی ایرن

18

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

19

پژوهنده

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

20

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

21

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

22

Trauma Monthly

فصلنامه

مرآز تحقیقات تروما دانشگاه بقیه الله

23

مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران

فصلنامه

جامعه اسلامی دندانپزشکان

24

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

25

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

26

دانشور پزشکی

دوماهنامه

دانشگاه شاهد

27

Journal of Research in Medical Sciences

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

28

مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

29

فیض

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

30

مجله بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

فصلنامه

دکتر علی اکبر ولایتی

31

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

32

فیزیولوژی و فارماآولوژی

فصلنامه

انجمن فیزیولوژی و فارماآولوژی

33

مجله پژوهشی حکیم

فصلنامه

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

34

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

35

مجله پاتوبیولوژی مدرس یا مجله پاتوبیولوژی تربیت مدرس

فصلنامه

دانشگاه تربیت مدرس

36

Iranian Biomedical Journal (IBJ)

فصلنامه

انستیتو پاستور

37

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

38

Archives of Iranian Medicine

ماهنامه

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

39

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران رازی

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

40

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دوماهنامه

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

41

Yakhteh

فصلنامه

پژوهشکده رویان – جهاد دانشگاهی

42

مجله علوم دارویی دانشکده داروسازی تبریز

فصلنامه

دانشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

43

Iranian Journal of Otorhinolaryngology

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

44

Iranian Journal of Dermatology

فصلنامه

انجمن متخصصین بیماریهای پوست ایران

45

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

46

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

47

کومش

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان

48

Iranian Red Crescent Medical Journal

ماهنامه

هلال احمر

49

Journal of Reproduction & Infertility

فصلنامه

پژوهشگاه فناوری های نوین زیستی- جهاد دانشگاهی ابن سینا

50

Iranian Journal of Public Health

ماهنامه

انجمن علمی بهداشت ایران

51

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

52

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

53

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

54

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی آردستان

55

توانبخشی

فصلنامه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

56

Iranian Journal of Ophthalmology

فصلنامه

انجمن چشم پزشکی ایران

57

طب جنوب

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

58

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان)

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

59

Iranian Heart Journal

فصلنامه

انجمن قلب و عروق ایران

60

فصلنامه علمی پژوهشی بهبود

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

61

گیاهان دارویی

فصلنامه

جهاد دانشگاهی

62

Iranian Journal Of Allergy Asthma and Immunology

فصلنامه

مرکز تحقیقات ایمونولوژی ، آسم و آلرژی

63

پایش، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی

دوماهنامه

جهاد دانشگاهی

64

Tanaffos

فصلنامه

مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی

65

مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

66

مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

فصلنامه

انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

67

مجله پزشکی هرمزگان

فصلنامه

مجله پزشکی هرمزگان

68

دیابت و لیپید ایران

دوماهنامه

پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

69

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

70

مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی

ماهنامه

مرکز مطالعات و توسع هی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

71

Journal of Medical Education

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

72

یافته

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

73

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

فصلنامه

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

74

مجله دانشکده پزشکی مشهد

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

75

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

76

Iranian Journal Of Pharmaceutical Research (IJPR)

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

77

طب نظامی

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

78

ارمغان دانش

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد

79

Iranian Journal of Radiation Research (IJRR)

فصلنامه

دکتر محمود رضا آقا میری

80

افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد

81

journal of iranian anatomical sciences

فصلنامه

انجمن علوم تشریح ایران

82

تحقیقات پزشکی

فصلنامه

مجله معلق می باشد

83

تازه های علوم شناختی

فصلنامه

پژوهشکده علوم شناختی

84

جراحی استخوان و مفاصل ایران

فصلنامه

انجمن جراحان ارتوپدی ایران

85

Iranian Journal of Radiology

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

86

Iranian Journal Of Pediatrics

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

87

مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند

88

مجله زنان و مامایی و نازائی ایران

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد

89

مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد

فصلنامه

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

90

Journal of Dentistry Tehran University of medical sciences

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

91

خون

فصلنامه

مرکز تحقیقات انتقال خون

92

Iranian Journal of Immunology

فصلنامه

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

93

مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

94

International Journal of Endocrinology and Metabolism

فصلنامه

پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم

95

جراحی ایران

فصلنامه

جامعه جراحان ایران

96

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

97

گوارش

فصلنامه

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

98

فیزیک پزشکی ایران

فصلنامه

انجمن فیزیک پزشکی ایران

99

Iranian Journal Of Pharmacology And Therapeutics

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

100

Iranian Journal of Reproductive Medicine

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

101

علوم پزشکی آزاد

فصلنامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی

102

علوم مغز و اعصاب ایران

فصلنامه

دکتر حسین پاکدامن

103

Iranian Journal oF Environmental Health Sciences & Engineering

فصلنامه

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

104

شنوایی شناسی

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

105

لیزرپزشکی

فصلنامه

جهاد دانشگاهی

106

Shiraz E Medical Journal

فصلنامه

دکتر کامران باقری لنکرانی

107

ARYA Atherosclerosis

فصلنامه

دکتر نضال صراف زادگان

108

مجله پرستاری ایران

دوماهنامه

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری

109

مجله دندانپزشکی شیراز

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

110

Iranian journal of pharmaceutical Sciences

فصلنامه

انجمن متخصصین علوم دارویی

111

گام های توسعه در آموزش پزشکی

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

112

مدیریت سلامت

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

113

مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

فصلنامه

انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران

114

اصول بهداشت روانی

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد – مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری

115

علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

فصلنامه

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

116

Iranian Journal of Child Neurology

فصلنامه

دکتر محمد قفرانی

117

Iranian Journal Of Psychiatry

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

118

Iranian Endodontic Journal

فصلنامه

انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس

119

The Journal of Tehran university Heart Center

فصلنامه

بیمارستان مرکز قلب تهران

120

Iranian Journal of Medical Hypotheses & Ideas (Electronic Journal)

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

121

مدیریت اطلاعات سلامت (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

122

Iranian Journal of Pathology

فصلنامه

انجمن علمی آسیب شناسی ایران

123

Hepatitis Monthly

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

124

حیات مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فصلنامه

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

125

نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

فصلنامه

دانشکده پرستاری و مامایی

126

سالمند

فصلنامه

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

127

مجله دانشگاه علوم پزشکی جهرم

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

128

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

فصلنامه

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه اصفهان

129

مجله میکروب شناسی پزشکی ایران

فصلنامه

انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران

130

Iranian Journal of Parasitology

فصلنامه

انجمن انگل شناسی ایران

131

Iranian Journal of Kidney Diseases

دوماهنامه

انجمن نفرولوژی ایران

132

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی قم

133

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی

دوماهنامه

مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

134

International Journal of fertility & sterility

فصلنامه

پژوهشکده رویان – جهاد دانشگاهی

135

تحقیقات علوم رفتاری

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

136

سلامت کار ایران

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

137

پژوهش پرستاری

فصلنامه

انجمن علمی پرستاری ایران

138

Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

دوماهنامه

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه اصفهان

139

Iranian Journal of Cancer prevention

فصلنامه

مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی

140

Journal of Ophthalmic & Vision Research

فصلنامه

مرکز تحقیقات چشم دانشگاهد علوم پزشکی شهید بهشتی

141

iranian Journal of psychiatry and Behavieral Sciences

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

142

Iranian Journal of Orthodontics

فصلنامه

انجمن ارتودنتیست های ایران

143

Iranian Journal of Arthropod_Borne Diseases

دوفصلنامه

انجمن حشره شناسی ایران

144

International Journal of Hematology_ oncology and stem cell research

فصلنامه

مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان

145

فصلنامه دانش و تندرستی

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

146

Iranian Journal of Blood & cancer

فصلنامه

انجمن خون و سرطان ایران و سازمان انتقال خون

147

Iranian Journal of Clinical

Infectious Diseases

فصلنامه

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و

گرمسیری

148

Avicenna Journal of Medical Biotechnology

فصلنامه

پژوهشکده فناوریی های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی

149

مجله پرستاری مراقبت ویژه

فصلنامه

دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)

150

سلامت و محیط

فصلنامه

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

151

Iranian Journal of Microbiology

فصلنامه

انجمن علمی میکروب شناسی ایران

152

Iranian Journal of Virology

فصلنامه

انجمن ویروس شناسی ایران

153

طب جانباز

فصلنامه

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان

154

بیمارستان

فصلنامه

انجمن علمی اداره بیمارستانها

155

International Journal of Preventive Medicine

ماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

156

Iranian Cardiovascular Research Journal

فصلنامه

دکتر محمد جواد زیبایی نژاد

157

Journal of Research in Health sciences

دوفصلنامه

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

158

Jundishapur Journal of Microbiology

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

159

Research in Pharmaceutical Sciences

فصلنامه

دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی

160

پوست و زیبایی

فصلنامه

مرکز تحقیقات پوست و جزام

161

علوم غذایی و تغذیه

فصلنامه

دانشگاه آزاد اسلامی – دانشکده علوم مهندسی و صنایع غذایی

162

مجله سم شناسی و مسمومیت های ایران

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی اراک

163

Journal of Paramedical Sciences

فصلنامه

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

164

Middle East Journal of Digestive Diseases

فصلنامه

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

165

Journal of Injury & violence Research

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

166

بیماریهای پستان

فصلنامه

مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی

167

ژنتیک در هزاره سوم

فصلنامه

محمد حسن کریمی نژاد

168

Basic & Clinical Cancer Research

فصلنامه

مرکز تحقیقات سرطان

169

Journal of Family and Reproductive Health

فصلنامه

مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر

170

Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

171

تحقیقات نظام سلامت

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

172

The International Journal of Occupational & Environmental Medicine

فصلنامه

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

173

Middle East Journal of Cancer

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

174

Nephro-Urology Monthly

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

175

gastroenterology and hepatology from bed to bench

فصلنامه

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

176

journal of dental research dental clinics dental prospects

فصلنامه

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

177

مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

178

حقوق پزشکی

فصلنامه

آقای دکتر محمود عباسی

179

اخلاق پزشکی

فصلنامه

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

180

تاریخ پزشکی

فصلنامه

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

181

فقه پزشکی

فصلنامه

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکیو خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

182

فصلنامه امداد و نجات

فصلنامه

هلال احمر

183

پیاورد سلامت

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

184

دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دوماهنامه

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

185

addiction and health

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی آرمان

186

فصلنامه رستمینه

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

187

مجله علوم آزمایشگاهی

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

188

Asian Journal Of Sport Medicine

فصلنامه

مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

189

international journal of occupational hygiene

دوفصلنامه

انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار

190

iranian rehabilitation journal

دوفصلنامه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

191

dental research journal

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

192

Journal of Comprehensive Pediatrics

فصلنامه

انجمن پزشکان کودکان ایران

193

caspian journal of internal medicine

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل

194

journal of laser in medical science

فصلنامه

مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی

195

مجله پژوهش در علوم توانبخشی

دوماهنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

196

توانبخشی نوین

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده توانبخشی

197

طلوع بهداشت

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

198

iranian journal of cardiac surgery

فصلنامه

انجمن جراحان قلب ایران

199

طب سنتی اسلام و ایران

فصلنامه

فرهنگستان علوم پزشکی

200

بیهوشی و درد

فصلنامه

انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران

201

فصلنامه علوم بهداشتی جندی شاپور اهواز

فصلنامه

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

202

Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

203

Journal of Cardiovascular and Thoracic Research

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

204

جنتا شاپیر

فصلنامه

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

205

International Journal of Organ Transplantation Medicine

مرکز آموزشی درمانی خیریه پیوند اعضا ابو علی سینا

206

مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان

دوفصلنامه

دانشکده پرستاری و مامایی همدان

207

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی

208

Journal of Periodentology & Implant Dentistry

انجمن پریودنتولوژی ایران

209

Anesthesiology and Pain Medicine

انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران

210

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

211

مراقبتهای نوین

فصلنامه

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات پزشکی بیرجند

212

Basic & Clinical Neuroscience

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات پزشکی تهران

213

Iranian Journal of Diabetes and Obesity

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

214

طب انتظامی

فصلنامه

بهداری کل ناجا

215

Iranian Journal of Neonatology

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

216

Journal of Medical Signal and Sensors

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

217

Avicenna Journal of Phytomedicine

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

218

مجله پژوهش و سلامت

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

219

Journal of Caring Sciences

فصلنامه

دانشکده پرستاری مامایی تبریز

220

مجله مراقبت مبتنی بر شواهد

فصلنامه

دانشکده پرستاری مامایی مشهد

221

مجله طب مکمل

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

222

مجله مدیریت ارتقای سلامت

فصلنامه

انجمن علمی پرستاری ایران

223

مجله مرکز مطالعات و آموزش علوم پزشکی یزد

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

224

Journal of Occupational Health and Epidemiology

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

225

مجله پرستاری و مامایی جامع نگر

دوفصلنامه

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

226

World Journal of Plastic Surgery

دوفصلنامه

دکتر علی منافی

227

مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

228

طب کار

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

229

Thrita

فصلنامه

کمیته تحقیقات دانشجویی دا ع پ تهران

230

مجله دندانپزشکی کودکان

دوفصلنامه

دکتر مجتبی وحید گلپایگانی

231

Dental Hypotheses

فصلنامه

دکتر جعفر کلاهی کازرانی

232

Journal of Minimally Invasive Surgical sciences

فصلنامه

مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

233

Archives of Trauma Research

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

234

High Risk Behaviors & Addiction

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

235

Health Scope

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

236

BioImpacts

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

237

Health Promotion Perspectives

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

238

فصلنامه اخلاق زیستی

فصلنامه

انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

239

International Journal of Molecular and Cellular Medicine

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

240

Educational Research in Medical Sciences

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

241

Future of Medical Education Journal

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

242

Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

243

فصلنامه بهداشت وایمنی کار

فصلنامه

انجمن علمی بهداشت کار ایران

244

مجله توسعه پژوهش درپرستاری و مامایی

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

245

فصل نامه حسابداری سلامت

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

246

Archives of Hygiene Sciences

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

247

Nursing & Midwifery Studies

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

248

Journal of Oral Health and Oral Epidemiology

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

249

Research in Cardiovascular Medicine

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

250

مجله سلامت و بهداشت اردبیل

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

251

قرآن و طب

فصلنامه

مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

252

Galen Medical Journal

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

253

Journal of Biomedical Physics & Engineering

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

254

International Journal of Hospital Research

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

255

Archives of Pediatric Infectious Diseases

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

256

مجله مراقبت بیماربهای مزمن جندی شاپور

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور

257

Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery

فصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

258

توسعه آموزش جندی شاپور

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور

259

دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

260

Advanced Pharmaceutical Bulletin

دوفصلنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

لینک خبر

منبع: مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه، به منوی لینک های ویژه ، پست جستجو، انتخاب موضوع و آموزش نوشتن پایان نامه و دیگر موارد مرتبط و همچنین پست وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد ، آدرس، لینک ها، آیین نامه ها و موارد مهم که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir