۱۳:۲۱ جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » journals » فهرست نشریات دارای اعتبار

Rightman.ir

فهرست نشریات دارای اعتبار

فهرست نشریات دارای اعتبار – مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی ، دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور ، فهرست نشریات دارای اعتبار را منتشر کرده است. برای اطلاع از آخرین وضعیت نشریات (نشریات به روز و نشریات در وضعیت هشدار) ، به این لینک مراجعه نمایید.

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
Advanced Ceramics Progress انجمن سرامیک ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی
Advances in Railway Engineering انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Analytical & Bioanalytical Electrochemistry دانشگاه تهران
Archives of Razi Institute موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
Bulletin of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران
Caspian Journal of Enviromental Sciences دانشگاه گیلان
Civil Engineering Infrastructures Journal دانشگاه تهران
Crop Breeding Journal موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
Desert دانشگاه تهران
Earthquake Engineering Journal (EEJ انجمن مهندسی زلزله ایران
Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس
Gas Processing دانشگاه اصفهان
Geopersia دانشگاه تهران
International Economics Studies دانشگاه اصفهان
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning دانشگاه علم و صنعت
International Journal of Automotive Engineering انجمن مهندسی خودرو ایران, دانشگاه علم و صنعت
International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Civil Engineering انجمن مهندسی عمران, دانشگاه علم و صنعت
International Journal of Electrical and Electronics Engineering دانشگاه صنعتی امیر کبیر
International Journal of Energy and Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Engineering پژوهشگاه مواد و انرژی
International Journal of Environmental Research انجمن ارزیابی محیط زیست ایران, دانشگاه تهران
International Journal of Environmental Sciences and Technology دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، انجمن محیط زیست ایران
International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان
International Journal of Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Industrial Engineering and Productional Research- دانشگاه علم و صنعت
International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT پژوهشگاه فضای مجازی
International Journal of Information Science and Management مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
International Journal of Iron & Steel Society of Iran انجمن آهن و فولاد ایران
International Journal of Maritime Technology انجمن مهندسی دریایی ایران
International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران
International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control دانشگاه صنعتی امیر کبیر
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology(IJNN انجمن نانو فناوری ایران
International Journal of Optics and Photonics انجمن اپتیک و فوتونیک
International Journal of Optimaization in Civil Engineering قطب علمی مطالعات بنیادین در مهندسی سازه, مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
International Journal of Psychology انحمن روانشناسی ایران
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
International Journal of Transportation Engineering انجمن حمل و نقل ریلی ایران, پژوهشکده حمل و نقل پارسه
Iranian Journal of Animal Biosysematics دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Applied Animal Science دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Iranian Journal of Applied Language Studies انجمن زبانشناسی ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
Iranian Journal of Aquatic Animal Health انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران, قطب علمی بهداشت و بیماری آبزیان دانشگاه تهران
Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic انجمن نجوم ایران
Iranian Journal of Biotechnology پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Iranian Journal of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Iranian Journal of Chemical Engineering انجمن مهندسی شیمی ایران
Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Economic Studies دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering دانشگاه علم و صنعت
Iranian Journal of Fisheries Science موسسه تحقیقات شیلات ایران
Iranian Journal of Fuzzy Systems انجمن سیستم های فازی ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding انجمن بیوتکنولوژی ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
Iranian Journal of Management Studies دانشگاه تهران
Iranian Journal of Materials Science and Engineering انجمن مهندسی متالوژی ایران، انجمن سرامیک ایران, دانشگاه علم و صنعت
Iranian Journal of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics جهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Mechanical Engineering انجمن مهندسی مکانیک ایران
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت
Iranian Journal of Operations Research انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Iranian Journal of Plant Physiology دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Iranian Journal of Science and Technology A:Science دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Veterinary Medicine دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Research دانشگاه شیراز
Iranian Journal of Veterinary Surgery انجمن جراحی دامپزشکی ایران
Iranian Polymer Journal انجمن پلیمر ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Iranian Review Of Foreign Affairs مجمع تشخیص مصلحت نظام, مرکز تحقیقات استراتژیک
ISeCure, The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران
Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی, همکاری دانشگاه های دیگر
Journal of Advanced Materials and Processing دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، انجمن آهن و فولاد ایران
Journal of Aerospace Science and Technology انجمن هوا فضای ایران
Journal of Agricultural Science and Technology دانشگاه تربیت مدرس
Journal of Algebraic System دانشگاه صنعتی شاهرود, همکاری دانشگاه های دیگر
Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Journal of Applied Fluid Mechanics انجمن فیزیک ایران
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Cell and Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Chemical and Petroleum Engineering دانشگاه تهران
Journal of Communication Engineering دانشگاه شاهد
Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering – JCARME دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal of Computing and Security انجمن رمز ایران, دانشگاه اصفهان
Journal of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس
Journal of English Language Teaching and Learning دانشگاه تبریز
Journal of gas Technology انجمن مهندسی گاز ایران
Journal of Industrial and Systems Engineering انجمن مهندسی صنایع ایران
Journal of Information Systems and Telecommunication جهاد دانشگاهی
Journal of Live Stock Sciecne and Technology انجمن علوم دامی, دانشگاه شهید باهنر کرمان
Journal of Medicinal Plants & By-products انجمن گیاهان دارویی ایران

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
Journal of Mining and Environment انجمن مهندسی معدن ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Nanostructures دانشگاه کاشان
Journal of Operation and Automation in Power Engineering انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران, دانشگاه محقق اردبیلی
Journal of Optimization in Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Ornamental Plants دانشگاه آزاد اسلامی, واحد رشت
Journal of Petroleum Science and Technology پژوهشگاه صنعت نفت
Journal of Plant Molecular Breeding پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
Journal of Plant Physiology and Breeding دانشگاه تبریز
Journal of Railway Research دانشگاه علم و صنعت, قطب حمل و نقل ریلی ایران
Journal of Rangeland Science دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Journal Of Reaserch in Applied Liguistic دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin دانشگاه سمنان
Journal of Renewable Energy and Environment انجمن مهندسی شیمی ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of Sciences Islamic Republic of Iran دانشگاه تهران
Journal of Seismology and Earthquake Engineering پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Journal of Solid Mechanics دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Statistical Research of Iran مرکز آمار ایران
Journal Of Teaching Language Skills دانشگاه شیراز
Journal of Textiles and Polymers انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
Journal of the Iranian Chemical Society JICS انجمن شیمی ایران
Journal of the Iranian Statistical Society انجمن آمار ایران
Journal of Theoretical and Applied Physics دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of the Persian Gulf Marine Sciences انجمن علوم و فنون دریایی ایران
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials دانشگاه تهران
Molecular Biology Research Communications دانشگاه شیراز
Money and Economy پژوهشکده پولی و بانکی
Persian Journal of Acarology انجمن کنه شناسی ایران
Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران
Plume انجمن زبان و ادبیات فرانسه
Poultry Science Journal دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Progress in Biological Sciences دانشگاه تهران
Progress in Color, Colorants and Coatings موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب
Scientia Iranica دانشگاه صنعتی شریف
Teaching English Language انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
The Iranian Journal of Botany موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس
Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان
Transport Phenomena in Nano and Micro Scales انجمن مهندسین مکانیک ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه
Wavelets and Linear Algebra دانشگاه ولیعصر رفسنجان, همکاری دانشگاه های دیگر
آبیاری و زهکشی انجمن آبیاری و زهکشی ایران
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی باشگاه پژوهشگران جوان, دانشگاه آزاد اسلامی
آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران
آبزیان زینتی انجمن ماهیان زینتی ایران
آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد
آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
اثر سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
اخلاق در علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
ادیان و عرفان دانشگاه تهران
ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س)
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ادب پژوهی دانشگاه گیلان
ادب عربی دانشگاه تهران
ادب فارسی دانشگاه تهران
ادب و زبان فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اساس انجمن مهندسین عمران ایران
اسناد بهارستان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اعتیاد پژوهی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
آفات و بیماریهای گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
یافته‌های نوین زمین شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا
اقیانوس شناسی انجمن علوم و فنون دریایی ایران, مؤسسه ملی اقیانوس شناسی
اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبائی
اقتصاد پولی مالی دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
اقتصاد کشاورزی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
اقتصاد کشاورزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی
اقتصاد مقداری دانشگاه شهید چمران اهواز
اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و تجارت نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت
اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و توسعه منطقه ای دانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و مدیریت شهری انجمن علمی اقتصاد و مدیریت شهری
اکتشاف و تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران
اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی انجمن گیاهان دارویی ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
اکو فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
اکو هیدرولوژی انجمن آبخیزداری ایران
التیام انجمن جراحی دامپزشکی ایران
الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه انجمن زبان و ادبیات عربی
الکترو مغناطیس کاربردی انجمن جنگال ایران, دانشگاه جامع امام حسین
اللغه العربیه و آدابها دانشگاه تهران
الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان
آمایش جغرافیایی فضا دانشگاه گلستان
آمایش سرزمین دانشگاه تهران
آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی
امنیت دفاعی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات انجمن رمز ایران
ایمنی زیستی انجمن علمی ایمنی زیستی
آموزش در علوم انتظامی ناجا

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران
آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی
اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
اندیشه آماد معاونت آماد و پشتیبانی نیرو انتظامی ج.ا.ا, ناجا
اندیشه آماری انجمن آمار ایران
اندیشه دینی انجمن معارف اسلامی, دانشگاه شیراز
اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق (ع)
اندیشه نوین دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
اندیشه های نوین تربیتی انجمن ایرانی تعلیم و تربیت, دانشگاه الزهرا (س)
انرژی ایران کمیته ملی انرژی
انسان پژوهی دینی مجتمع عالی شهید محلاتی
انسان شناسی انجمن انسان شناسی ایران
انسان و محیط زیست انجمن متخصصان محیط زیست ایران
آینه میراث مرکز نشر میراث مکتوب
آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی
باغ نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
بحوث فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه اصفهان
بررسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه تهران
بررسی های آمار رسمی ایران مرکز آمار ایران
بررسی های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،انجمن بازرگانی, وزارت صنعت، معدن و تجارت
بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران
برنامه ریزی درسی نظریه و عمل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دانشگاه اصفهان
برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس
برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران
بسپارش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
بصیرت و تربیت اسلامی ناجا
بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
بیماریهای گیاهی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
بنا انجمن مهندسی راه و ساختمان
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت
بهبود مدیریت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران
به زراعی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
به نژادی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
بیوتکنولوژی کشاورزی انجمن بیوتکنولوژی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان
بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار
بوم شناسی آبزیان انجمن علوم و فنون دریایی ایران, دانشگاه هرمزگان
بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان
بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
پاتوبیولوژی مقایسه ای دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
پترولوژی دانشگاه اصفهان
پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه جامع امام حسین
پدافند غیر عامل دانشگاه جامع امام حسین
پردازش علائم و داده ها پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
پژوهش آب ایران دانشگاه شهرکرد
پژوهش آب در کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران
پژوهش اطلاعاتی- امنیتی دانشکده اطلاعات
پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش در سلامت روانشناختی دانشگاه خورازمی (تربیت معلم), قطب علمی روانشناسی استرس
پژوهش در طب ورزشی و فناوری دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین
پژوهش در نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش در نظام های آموزشی انجمن نظام های آموزشی ایران
پژوهش در ورزش دانشگاهی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهش دینی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی
پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز
پژوهش سیاست نظری جهاد دانشگاهی
پژوهش سیستم های بس ذره ای دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهش علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی, نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
پژوهشنامه ادیان دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی
پژوهشنامه اقتصاد کلان دانشگاه مازندران
پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
پژوهشنامه انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی, مجتمع آموزشی زنان پلیس
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی انجمن ایرانی تاریخ, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام
پژوهشنامه تاریخ تشیع انجمن ایرانی تاریخ اسلام
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور, همکاری دانشگاه های دیگر
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن دانشگاه پیام نور, همکاری دانشگاه های دیگر

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا, ناجا
پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان
پژوهشنامه حمل و نقل انجمن حمل و نقل ریلی ایران, دانشگاه علم و صنعت
پژوهشنامه خراسان بزرگ دانشگاه امام رضا(ع)
پژوهشنامه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه عرفان انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی
پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران
پژوهشنامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه قرآن و حدیث انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی کشور
پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران
پژوهشنامه مطالعات مرزی مرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا, ناجا
پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ناجا
پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران
پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا, همکاری دانشگاه های دیگر
پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهش های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی
پژوهش های اخلاقی انجمن معارف اسلامی, دانشگاه قم
پژوهش های ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی
پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های ادب عرفانی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
پژوهش های ادبی – قرآنی دانشگاه اراک, همکاری دانشگاه های دیگر
پژوهش های ایران شناسی دانشگاه تهران
پژوهش‏ های ارتباطی سازمان صدا و سیما
پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی
پژوهش های اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
پژوهش های اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور
پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد
پژوهش های انسان شناسی ایران دانشگاه تهران
پژوهش های انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی
پژوهش های باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, دانشگاه شیراز
پژوهش های پولی و بانکی پژوهشکده پولی و بانکی
پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان
پژوهش های تاریخی اسلام و ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س)
پژوهش های تربیتی دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهش های تولیدات دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهش های تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های جامعه شناسی معاصر دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های جانوری انجمن زیست شناسی ایران
پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران
پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان
پژوهش های حبوبات ایران دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پژوهش های حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین
پژوهش های‌حقوقی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
پژوهش های حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های خاک موسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهش های دانش زمین دانشگاه شهید بهشتی
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان
پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور
پژوهش های رشد و توسعه پایدار دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل
پژوهش های روانشناختی خصوصی
پژوهش های روانشناسی اجتماعی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های روستایی دانشگاه تهران
پژوهش های زبانی دانشگاه تهران
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشگاه تهران
پژوهش های زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان
پژوهش های زبان شناسی دانشگاه اصفهان
پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های زراعی ایران دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های زعفران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات, دانشگاه بیرجند
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ژئومورفولوژی
پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)
پژوهش های سیاسی جهان اسلام انجمن مطالعات جهان اسلام
پژوهش های سلولی و ملکولی انجمن زیست شناسی ایران
پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز
پژوهش های علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران
پژوهش های علوم دامی دانشگاه تبریز
پژوهش های علوم دامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی
پژوهش های فقهی دانشگاه تهران
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز
پژوهش های فلسفی – کلامی دانشگاه قم
پژوهش های قرآن و حدیث دانشگاه تهران
پژوهش های کاربردی در شیمی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دانشگاه تبریز
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور
پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران
پژوهش های گیاهی انجمن زیست شناسی ایران
پژوهش های محیط زیست انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
پژوهش های مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی
پژوهش های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
پژوهش های مدیریت عمومی انجمن علوم مدیریت ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های مشاوره انجمن مشاوره ایران
پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید انجمن مهندسی صنایع ایران, دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه
پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز
پژوهش های هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, همکاری دانشگاه های دیگر
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی
پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز
پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی, مجتمع آموزش عالی کوثر
تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)
تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه
تاریخ علم دانشگاه تهران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی, نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تاریخ فلسفه انجمن علمی تاریخ فلسفه
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز
تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد
تازه های علوم شناختی موسسه مطالعات علوم شناختی
تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان
تأملات فلسفی دانشگاه زنجان
تحقیقات آب و خاک ایران دانشگاه تهران
تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران
تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دانشگاه تهران
تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان
تحقیقات بتن دانشگاه گیلان
تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان
تحقیقات جغرافیایی خصوصی
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران
تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س)
تحقیقات غلات دانشگاه گیلان
تحقیقات فرهنگی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران, پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی انجمن جغرافیای ایران, دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دانشگاه تهران
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات مالی دانشگاه تهران
تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
تحقیقات مدل سازی اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی
تحقیقات مرتع و بیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات منابع آب ایران انجمن علوم و مهندسی منابع آب
تحقیقات مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات موتور انجمن علمی موتور ایران
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
تحقیق و توسعه مواد پرانرژی انجمن علمی مواد پرانرژی
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری دانشگاه شهید بهشتی
تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ترویج علم انجمن ترویج علم
ترویج و توسعه آبخیزداری انجمن آبخیزداری ایران
تعالی حقوق دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعاون و کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت استثنائی سازمان آموزش و پرورش استثنائی
تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تنش های محیطی در علوم زراعی دانشگاه بیرجند
توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
توسعه روستایی دانشگاه تهران
توسعه سازمانی پلیس ناجا
توسعه کارافرینی دانشگاه تهران
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی
تولیدات دامی دانشگاه تهران
تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
تولید گیاهان زراعی انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان
جاده دانشگاه علم و صنعت
جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جامعه شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران
جامعه شناسی آموزش و پرورش انجمن جامعه‌شناسی ایران, وزارت آموزش و پرورش
جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس
جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان
جامعه شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران
جامعه، فرهنگ، رسانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
جاویدان خرد انجمن حکمت و فلسفه ایران, موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه
جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد
جستارهای اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس
جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستار های فلسفه دین انجمن فلسفه دین ایران
جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران
جغرافیا (برنامه ربزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان
جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد
جلوه هنر دانشگاه الزهرا (س)
جمعیت سازمان ثبت احوال کشور
جنگل ایران انجمن جنگلبانی ایران
جنگل و فرآورده های چوب دانشگاه تهران
جهانی رسانه دانشگاه تهران
چاپ و نشر دانشگاه امام رضا(ع)
چشم انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی
چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی
حدیث پژوهی دانشگاه کاشان
حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حفاظت گیاهان دانشگاه فردوسی مشهد
حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق تطبیقی دانشگاه مفید
حقوق خصوصی دانشگاه تهران
حقوقی دادگستری قوه قضائیه
حکمت سینوی دانشگاه امام صادق (ع)
حکمت صدرایی دانشگاه پیام نور, همکاری دانشگاه های دیگر
حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی
خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی
خانواده و پژوهش وزارت آموزش و پرورش
خردنامه صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا
خشکبوم دانشگاه یزد
دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی
دامپزشکی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز
دانش آب و خاک دانشگاه تبریز
دانش‌انتظامی‌ انجمن جامعه‌شناسی ایران, دانشگاه علوم انتظامی
دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج
دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
دانش حسابرسی دیوان محاسبات کشور
دانش حقوق عمومی مرکز تحقیقات شورای نگهبان
دانش حقوق مدنی دانشگاه پیام نور
دانش سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
دانش سیاسی و بین المللی دانشگاه اصفهان
دانش سرمایه گذاری انجمن مهندسی مالی ایران
دانش علف های هرز ایران انجمن علوم علف های هرز ایران
دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز
دانش گیاه پزشکی ایران دانشگاه تهران
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشنامه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی
دراسات الادب المعاصر دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس
دراسات فی اللغه العریه و آدابها دانشگاه تشرین سوریه, دانشگاه سمنان
دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران
دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز
دنیای نانو انجمن نانو فناوری ایران
دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
رایانش نرم و فناوری اطلاعات انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران, دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
رادار انجمن رادار ایران, دانشگاه جامع امام حسین
راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام, مرکز تحقیقات استراتژیک
راهبرد اجتماعی- فرهنگی پژوهشکده تحقیقات راهبردی, مجمع تشخیص مصلحت نظام
راهبرد اقتصادی پژوهشکده تحقیقات راهبردی, مجمع تشخیص مصلحت نظام
راهبرد توسعه خصوصی
راهبرد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
راهبرد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی
راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد
راهور ناجا
ریخته گری انجمن ریخته گران ایران
رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد
رساله التقریب مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رستنیها موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
رشد فناوری جهاد دانشگاهی
رشد و یادگیری حرکتی – ورزشی دانشگاه تهران
رفاه‌اجتماعی‌ انجمن جامعه‌شناسی ایران, دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
رهیافت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رهیافت انقلاب اسلامی خصوصی
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رهیافت‌های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی, مجمع تشخیص مصلحت نظام
روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی
روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی
روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان
روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد
روانشناسی تحولی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور
روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی
روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی
روانشناسی معاصر انحمن روانشناسی ایران
روانشناسی نظامی دانشگاه جامع امام حسین
روستا و توسعه وزارت جهاد کشاورزی
رویش روانشناسی انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
روش‏ شناسی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
روش های عددی در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان
روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان
زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س)
زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زبان شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد
زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز
زبان و زبان‌شناسی انجمن زبان‌شناسی
زراعت وزارت جهاد کشاورزی
زراعت دیم ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات, موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
زراعت و فناوری زعفران انجمن گیاهان دارویی ایران, دانشگاه تربت حیدریه
زیست شناسی جانوری تجربی انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دانشگاه پیام نور
زیست شناسی خاک انجمن علوم خاک ایران
زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
زیست شناسی کاربردی انجمن زیست شناسی ایران, دانشگاه الزهرا (س)
زیست شناسی گیاهی ایران انجمن زیست شناسی ایران, دانشگاه اصفهان
زیست شناسی میکروارگانیسم ها دانشگاه اصفهان
زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
زیست فناوری گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور
زمین شناسی ایران جهاد دانشگاهی
زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز
زمین شناسی مهندسی دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) انجمن مهندسی زمین شناسی ایران
زمین شناسی نفت ایران انجمن زمین شناسی نفت ایران
زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران
زن در فرهنگ و هنر دانشگاه تهران
زن و جامعه انجمن علمی ایرانی مطالعات زنان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
ژنتیک نوین انجمن ژنتیک ایران
ژئوپلیتیک انجمن ژئوپلتیک ایران
ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران
ساخت شهر خصوصی
سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران
سیاست دانشگاه تهران
سیاست جهانی انجمن ایرانی روابط بین الملل, دانشگاه گیلان
سیاست خارجی وزارت امور خارجه
سیاست دفاعی دانشگاه جامع امام حسین
سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه یزد
سیاست های اقتصادی دانشگاه مفید
سیاست های مالی و اقتصادی معاونت امور اقتصادی, وزارت امور اقتصادی و دارایی
سیاست ها و راهبردهای کلان کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, مجمع تشخیص مصلحت نظام
سامانه سطوح آبگیر باران انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
سبک شناسی نظم و نثر فارسی موسسه انتشارات امید مجد
سخن تاریخ جامعه المصطفی العالمیه
سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران
سفینه موسسه فرهنگی نبأ مبین
سلول و بافت دانشگاه اراک
سنجش از دور و Gis ایران انجمن سنجش از راه دور ایران
سنجش و ایمنی پرتو انچمن حفاظت در برابر اشعه ایران, دانشگاه کاشان
سوخت و احتراق انجمن احتراق ایران
سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان
شعر پژوهی دانشگاه شیراز
شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی
شیلات دانشگاه تهران
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان
شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی
شناخت دانشگاه شهید بهشتی
شناخت اجتماعی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران, دانشگاه پیام نور
صفه دانشگاه شهید بهشتی
صنایع الکترونیک شرکت صنایع الکترونیک ایران
صنایع چوب و کاغذ ایران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
صنعت لاستیک شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
صنعت و توسعه فناوری جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه, وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و دانشگاه جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
صوت و ارتعاش انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
طب ورزشی دانشگاه تهران
عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علمی شیلات ایران موسسه تحقیقات شیلات ایران
علم و مهندسی سرامیک انجمن سرامیک ایران
علوم دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
علوم باغبانی ایران دانشگاه تهران
علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
علوم حدیث دانشکده علوم حدیث
علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
علوم دامی ایران دانشگاه تهران
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دانشگاه شهرکرد
علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علوم روانشناختی خصوصی
علوم زراعی ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران
علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
علوم گیاهان زراعی ایران دانشگاه تهران
علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
علوم مدیریت ایران انجمن علوم مدیریت ایران
علوم و تکنولوژی پلیمر انجمن پلیمر ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، انجمن محیط زیست ایران
علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
علوم و فناوری بذر ایران انجمن بذر ایران, موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال
علوم و فناوری پیشرفته دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علوم و فناوری دریا انجمن علوم و فنون دریایی ایران, دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
علوم و فناوری رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
علوم و فناوری فضایی انجمن هوا فضای ایران
علوم و فناوری نساجی موسسه نساجی امروز
علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه جامع امام حسین
علوم و فنون باغبانی ایران انجمن باغبانی ایران
علوم و فنون بسته بندی انجمن نگهداری و تعمیرات ایران, دانشگاه جامع امام حسین
علوم و فنون دریایی انجمن علوم و فنون دریایی ایران
علوم و فنون زنبور عسل انجمن زنبور عسل ایران
علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس
علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم و فنون مرزی دانشگاه علوم انتظامی
علوم و فنون نظامی دانشکده فرماندهی ستاد آجا
علوم و فنون نقشه برداری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی
علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز
علوم و مهندسی جداسازی انجمن مهندسی شیمی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم و مهندسی خوردگی انجمن خوردگی ایران
علوم و مهندسی سطح ایران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرایند مدیریت و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
فرآیند نو شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی
فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان
فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهنگ ایلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین
فرهنگ در دانشگاه اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی
فرهنگ و اندیشه ریاضی انجمن ریاضی ایران
فیزیک روز انجمن فیزیک ایران
فیزیک زمین و فضا دانشگاه تهران
فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س)
فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد
فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز
فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع)
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
فلسفه دانشگاه تهران
فلسفه دین دانشگاه تهران
فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد
فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه های منطقه غرب کشور
فناوری حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی
فن آوری زیستی در کشاورزی دانشگاه های منطقه غرب کشور
فنون ادبی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران, دانشگاه اصفهان
قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, قطب علمی فلسفه دین
قرآن پژوهی خاورشناسان مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی
قرآن و علم مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی
کارافن دانشگاه فنی و حرفه ای
کارآگاه ناجا
کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی
کتاب قیم دانشگاه یزد
کشاورزی بوم شناختی انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
کیمیای هنر فرهنگستان هنر
کنترل انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کودکان استثنایی وزارت آموزش و پرورش
گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
گلجام انحمن علمی فرش ایران
گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
ماشین های کشاورزی انجمن مهندسی مکانیک ایران, دانشگاه فردوسی مشهد
مباحث بانوان شیعه موسسه شیعه شناسی
متافیزیک دانشگاه اصفهان
متین پژوهشکده امام خمینی (ره)
متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی
متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان
مجلس و راهبرد مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
مجله حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
مجله علوم آماری انجمن آمار ایران
مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
محاسبات نرم دانشگاه کاشان
محیط زیست جانوری شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران
محیط زیست و توسعه انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط شناسی دانشگاه تهران
مدیریت آب در کشاورزی انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور
مدیریت استاندارد و کیفیت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین
مدیریت بیابان انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
مدیریت بحران انجمن ایمنی ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیریت بر آموزش انتطامی ناجا
مدیریت برآموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران
مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان
مدیریت خاک و تولید پایدار انجمن علوم خاک ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیریت دارایی و تأمین مالی دانشگاه اصفهان, همکاری دانشگاه های دیگر
مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مدیریت دولتی دانشگاه تهران
مدیریت زنجیره تأمین دانشگاه جامع امام حسین
مدیریت شهری پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
مدیریت فردا خصوصی
مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران
مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی
مدیریت نوآوری انجمن مدیریت تکنولو‍ژی ایران, موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
مدیریت و پژوهش های دفاعی دانشگاه جامع امام حسین
مدیریت و توسعه موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان
مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدلسازی پیشرفته ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز
مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان
مرتع انجمن مرتعداری ایران
مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران
مرمت و معماری ایران دانشگاه هنر اصفهان
مسایل اجتماعی ایران دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
مسکن و محیط روستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مشاوره شغلی و سازمانی انجمن مشاوره ایران, دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز
مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان
مشکوه بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
مطالعات اجتماعی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران
مطالعات اجتماعی – روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا (س)
مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مطالعات ادبیات کودک انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران, دانشگاه شیراز
مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه
مطالعات اطلاعاتی دانشکده اطلاعات
مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا
مطالعات امنیت اجتماعی ناجا
مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان
مطالعات انقلاب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران
مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران
مطالعات برنامه درسی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
مطالعات برنامه درسی آموزش عالی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
مطالعات برنامه ریزی آموزشی انجمن آموزش عالی ایران, دانشگاه مازندران
مطالعات بین المللی خصوصی
مطالعات بین المللی پلیس ناجا
مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
مطالعات پژوهشی راهور ناجا
مطالعات پیشگیری از جرم پلیس پیشگیری نیروی انتظامی, ناجا
مطالعات تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام
مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعه المصطفی العالمیه
مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ
مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات ترجمه خصوصی
مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان
مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات, موسسه آموزش عالی سبز
مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران
مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مطالعات جغرافیای مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری
مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران
مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی, ناجا
مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز
مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران
مطالعات در دنیای رنگ انجمن صنایع رنگ, موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی
مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی
مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
مطالعات راهبردی جهانی شدن مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
مطالعات راهبردی زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان مرکز پژوهش های راهبردی ورزش و جوانان, وزارت ورزش و جوانان
مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا (س)

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات زبانی انجمن زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه سمنان
مطالعات زبان فرانسه دانشگاه اصفهان
مطالعات زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا (س)
مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات شهری دانشگاه کردستان, همکاری دانشگاه های دیگر
مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی جهاد دانشگاهی
مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان
مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مطالعات فرهنگ- ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات, پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید, همکاری دانشگاه های دیگر
مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی
مطالعات مدیریت راهبردی انجمن مدیریت راهبردی ایران
مطالعات مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان, همکاری دانشگاه های دیگر
مطالعات ملی موسسه مطالعات ملی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
مطالعات هنر اسلامی موسسه مطالعات هنر اسلامی
مطالعات و پژوهشهای شهری – منطقه ای دانشگاه اصفهان
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران دانشگاه تهران
معرفت موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره)
معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت فلسفی موسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره)
معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معماری و شهرسازی دانشگاه تهران
معماری و شهر سازی ایران انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
معماری و شهرسازی آرمان‌شهر شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
مکاترونیک انجمن مکاترونیک ایران
مکانیک سازه ها و شاره ها دانشگاه صنعتی شاهرود
مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین
مکانیک‌ هوافضا‌ دانشگاه جامع امام حسین
میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
منابع انسانی ناجا ناجا
منطق پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
منظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
منهاج انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مهار زیستی در گیاه پزشکی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مهندسی برق دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
مهندسی برق مدرس دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی برق و الکترونیک ایران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران جهاد دانشگاهی
مهندسی بیوسیستم ایران دانشگاه تهران
مهندسی پزشکی زیستی انجمن مهندسی پزشکی ایران
مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی انجمن تونل ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندسی حمل و نقل انجمن مهندسی حمل و نقل ایران, انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
مهندسی دریا انجمن مهندسی دریایی ایران
مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران
مهندسی شیمی ایران انجمن مهندسی شیمی ایران
مهندسی صنایع دانشگاه تهران
مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران شریف دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
مهندسی گاز ایران انجمن مهندسی گاز ایران
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهندسی متالورژی انجمن مهندسی متالوژی ایران
مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن ایران
مهندسی مکانیک انجمن مهندسی مکانیک ایران
مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسی مکانیک ایران
مهندسی مکانیک امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز
مهندسی مکانیک شریف دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مهندسی هوانوردی انجمن هوا فضای ایران, دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مهندسی و مدیریت آبخیز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری, وزارت جهاد کشاورزی
مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان
مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مواد پرانرژی انجمن مواد پر انرژی
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان
مواد پیشرفته و پوششهای نوین انجمن علمی صنایع رنگ ایران
مواد نوین دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مواد و فناوریهای پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی
ناتوانی های یادگیری انجمن پژوهش های آموزشی ایران, دانشگاه محقق اردبیلی

 

عنوان نشریه ناشر سایت نشریه
نامه اقتصاد اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی ایران
نامه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نامه انجمن جمعیت شناسی انجمن جمعیت شناسی ایران
نامه انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران
نامه فرهنگستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر
نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر
نانو مقیاس انجمن نانو فناوری ایران
نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نشاء علم بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
نشریه انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران
نظارت و بازرسی ناجا
نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دانشگاه تهران
نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس
نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد
نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی
نقش جهان – مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نگره دانشگاه شاهد
نیوار سازمان هواشناسی کشور
نوآوری های آموزشی سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نوآوری و ارزش آفرینی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه, موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان
هیدرولیک انجمن هیدرولیک ایران
هستی و شناخت دانشگاه مفید
هنرهای تجسمی دانشگاه تهران
هنرهای نمایش و موسیقی دانشگاه تهران
هویت شهر دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
هوش محاسباتی در مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه اصفهان
ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری

 

منبع: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه، به منوی لینک های ویژه ، پست جستجو، انتخاب موضوع و آموزش نوشتن پایان نامه و دیگر موارد مرتبط و همچنین پست وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد ، آدرس، لینک ها، آیین نامه ها و موارد مهم که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir