۲۱:۳۰ دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » journals » فهرست نشریات دارای اعتبار
terastandard.com
terapaper.com
docman.ir
docman.ir

فهرست نشریات دارای اعتبار

فهرست نشریات دارای اعتبار – مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی ، دبیرخانه کمیسیون نشریات علمی کشور ، فهرست نشریات دارای اعتبار را منتشر کرده است. برای اطلاع از آخرین وضعیت نشریات (نشریات به روز و نشریات در وضعیت هشدار) ، به این لینک مراجعه نمایید.

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
Advanced Ceramics Progressانجمن سرامیک ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی
Advances in Railway Engineeringانجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Analytical & Bioanalytical Electrochemistryدانشگاه تهران
Archives of Razi Instituteموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housingمرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
Bulletin of the Iranian Mathematical Societyانجمن ریاضی ایران
Caspian Journal of Enviromental Sciencesدانشگاه گیلان
Civil Engineering Infrastructures Journalدانشگاه تهران
Crop Breeding Journalموسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
Desertدانشگاه تهران
Earthquake Engineering Journal (EEJانجمن مهندسی زلزله ایران
Ecopersiaدانشگاه تربیت مدرس
Gas Processingدانشگاه اصفهان
Geopersiaدانشگاه تهران
International Economics Studiesدانشگاه اصفهان
International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technologyدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
International Journal of Advanced Structural Engineeringدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Agricultural Management and Developmentدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planningدانشگاه علم و صنعت
International Journal of Automotive Engineeringانجمن مهندسی خودرو ایران, دانشگاه علم و صنعت
International Journal of Business and Development Studiesدانشگاه سیستان و بلوچستان
International Journal of Civil Engineeringانجمن مهندسی عمران, دانشگاه علم و صنعت
International Journal of Electrical and Electronics Engineeringدانشگاه صنعتی امیر کبیر
International Journal of Energy and Environmental Engineeringدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Engineeringپژوهشگاه مواد و انرژی
International Journal of Environmental Researchانجمن ارزیابی محیط زیست ایران, دانشگاه تهران
International Journal of Environmental Sciences and Technologyدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، انجمن محیط زیست ایران
International Journal of Group Theoryدانشگاه اصفهان
International Journal of Industrial Engineeringدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-دانشگاه علم و صنعت
International Journal of Industrial Mathematicsدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICTپژوهشگاه فضای مجازی
International Journal of Information Science and Managementمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
International Journal of Iron & Steel Society of Iranانجمن آهن و فولاد ایران
International Journal of Maritime Technologyانجمن مهندسی دریایی ایران
International Journal of Mining and Geo-Engineeringدانشگاه تهران
International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Controlدانشگاه صنعتی امیر کبیر
International Journal of Nanoscience and Nanotechnology(IJNNانجمن نانو فناوری ایران
International Journal of Optics and Photonicsانجمن اپتیک و فوتونیک
International Journal of Optimaization in Civil Engineeringقطب علمی مطالعات بنیادین در مهندسی سازه, مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
International Journal of Plant Productionدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
International Journal of Psychologyانحمن روانشناسی ایران
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agricultureدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
International Journal of Roboticsدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
International Journal of Transportation Engineeringانجمن حمل و نقل ریلی ایران, پژوهشکده حمل و نقل پارسه
Iranian Journal of Animal Biosysematicsدانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Applied Animal Scienceدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Iranian Journal of Applied Language Studiesانجمن زبانشناسی ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Applied Linguisticsدانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
Iranian Journal of Aquatic Animal Healthانجمن علمی بهداشت آبزیان ایران, قطب علمی بهداشت و بیماری آبزیان دانشگاه تهران
Iranian Journal of Archaeological Studiesدانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysicانجمن نجوم ایران
Iranian Journal of Biotechnologyپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Iranian Journal of Catalysisدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
Iranian Journal of Chemical Engineeringانجمن مهندسی شیمی ایران
Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineeringجهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Economic Studiesدانشگاه شیراز
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineeringدانشگاه علم و صنعت
Iranian Journal of Fisheries Scienceموسسه تحقیقات شیلات ایران
Iranian Journal of Fuzzy Systemsانجمن سیستم های فازی ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
Iranian Journal of Genetics and Plant Breedingانجمن بیوتکنولوژی ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
Iranian Journal of Management Studiesدانشگاه تهران
Iranian Journal of Materials Science and Engineeringانجمن مهندسی متالوژی ایران، انجمن سرامیک ایران, دانشگاه علم و صنعت
Iranian Journal of Mathematical Chemistryدانشگاه کاشان
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informaticsجهاد دانشگاهی
Iranian Journal of Mechanical Engineeringانجمن مهندسی مکانیک ایران
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimizationدانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technologyدانشگاه صنعت نفت
Iranian Journal of Operations Researchانجمن ایرانی تحقیق در عملیات
Iranian Journal of Plant Physiologyدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
Iranian Journal of Science and Technology A:Scienceدانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineeringدانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineeringدانشگاه شیراز
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineeringدانشگاه شیراز
Iranian Journal of Veterinary Medicineدانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Researchدانشگاه شیراز
Iranian Journal of Veterinary Surgeryانجمن جراحی دامپزشکی ایران
Iranian Polymer Journalانجمن پلیمر ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Iranian Review Of Foreign Affairsمجمع تشخیص مصلحت نظام, مرکز تحقیقات استراتژیک
ISeCure, The ISC International Journal of Information Securityانجمن رمز ایران
Issues in Language Teachingدانشگاه علامه طباطبائی, همکاری دانشگاه های دیگر
Journal of Advanced Materials and Processingدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، انجمن آهن و فولاد ایران
Journal of Aerospace Science and Technologyانجمن هوا فضای ایران
Journal of Agricultural Science and Technologyدانشگاه تربیت مدرس
Journal of Algebraic Systemدانشگاه صنعتی شاهرود, همکاری دانشگاه های دیگر
Journal of Applied Chemical Researchدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
Journal of Applied Fluid Mechanicsانجمن فیزیک ایران
Journal of Artificial Intelligence and Data Miningدانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Cell and Molecular Researchدانشگاه فردوسی مشهد
Journal of Chemical and Petroleum Engineeringدانشگاه تهران
Journal of Communication Engineeringدانشگاه شاهد
Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering – JCARMEدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Journal of Computing and Securityانجمن رمز ایران, دانشگاه اصفهان
Journal of Crop Protectionدانشگاه تربیت مدرس
Journal of English Language Teaching and Learningدانشگاه تبریز
Journal of gas Technologyانجمن مهندسی گاز ایران
Journal of Industrial and Systems Engineeringانجمن مهندسی صنایع ایران
Journal of Information Systems and Telecommunicationجهاد دانشگاهی
Journal of Live Stock Sciecne and Technologyانجمن علوم دامی, دانشگاه شهید باهنر کرمان
Journal of Medicinal Plants & By-productsانجمن گیاهان دارویی ایران

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
Journal of Mining and Environmentانجمن مهندسی معدن ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود
Journal of Nanostructuresدانشگاه کاشان
Journal of Operation and Automation in Power Engineeringانجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران, دانشگاه محقق اردبیلی
Journal of Optimization in Industrial Engineeringدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
Journal of Ornamental Plantsدانشگاه آزاد اسلامی, واحد رشت
Journal of Petroleum Science and Technologyپژوهشگاه صنعت نفت
Journal of Plant Molecular Breedingپژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
Journal of Plant Physiology and Breedingدانشگاه تبریز
Journal of Railway Researchدانشگاه علم و صنعت, قطب حمل و نقل ریلی ایران
Journal of Rangeland Scienceدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
Journal Of Reaserch in Applied Liguisticدانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Rehabilitation in Civil Engineerinدانشگاه سمنان
Journal of Renewable Energy and Environmentانجمن مهندسی شیمی ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی
Journal of Sciences Islamic Republic of Iranدانشگاه تهران
Journal of Seismology and Earthquake Engineeringپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
Journal of Solid Mechanicsدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
Journal of Statistical Research of Iranمرکز آمار ایران
Journal Of Teaching Language Skillsدانشگاه شیراز
Journal of Textiles and Polymersانجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
Journal of the Iranian Chemical Society JICSانجمن شیمی ایران
Journal of the Iranian Statistical Societyانجمن آمار ایران
Journal of Theoretical and Applied Physicsدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Journal of the Persian Gulf Marine Sciencesانجمن علوم و فنون دریایی ایران
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materialsدانشگاه تهران
Molecular Biology Research Communicationsدانشگاه شیراز
Money and Economyپژوهشکده پولی و بانکی
Persian Journal of Acarologyانجمن کنه شناسی ایران
Physical Chemistry Researchانجمن شیمی ایران
Plumeانجمن زبان و ادبیات فرانسه
Poultry Science Journalدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
Progress in Biological Sciencesدانشگاه تهران
Progress in Color, Colorants and Coatingsموسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
Religious Inquiriesدانشگاه ادیان و مذاهب
Scientia Iranicaدانشگاه صنعتی شریف
Teaching English Languageانجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
The Iranian Journal of Botanyموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
The Journal of Humanitiesدانشگاه تربیت مدرس
Transactions on Combinatoricsدانشگاه اصفهان
Transport Phenomena in Nano and Micro Scalesانجمن مهندسین مکانیک ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
Veterinary Research Forumدانشگاه ارومیه
Wavelets and Linear Algebraدانشگاه ولیعصر رفسنجان, همکاری دانشگاه های دیگر
آبیاری و زهکشیانجمن آبیاری و زهکشی ایران
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانیباشگاه پژوهشگران جوان, دانشگاه آزاد اسلامی
آبخیزداری ایرانانجمن آبخیزداری ایران
آبزیان زینتیانجمن ماهیان زینتی ایران
آب و خاکدانشگاه فردوسی مشهد
آب و فاضلابمهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
اثرسازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
اخلاق در علوم و فناوریانجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
ادیان و عرفاندانشگاه تهران
ادبیات پایداریدانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات پارسی معاصرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات تطبیقیدانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات عرفانیدانشگاه الزهرا (س)
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ادب پژوهیدانشگاه گیلان
ادب عربیدانشگاه تهران
ادب فارسیدانشگاه تهران
ادب و زبان فارسیدانشگاه شهید باهنر کرمان
اساسانجمن مهندسین عمران ایران
اسناد بهارستانکتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
اعتیاد پژوهیستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
آفات و بیماریهای گیاهیموسسه تحقیقات گیاه پزشکی
آفاق الحضاره الاسلامیهپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آفاق امنیتدانشگاه جامع امام حسین
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغیموسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
یافته‌های نوین زمین شناسی کاربردیدانشگاه بوعلی سینا
اقیانوس شناسیانجمن علوم و فنون دریایی ایران, مؤسسه ملی اقیانوس شناسی
اقتصاد اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اقتصاد انرژی ایراندانشگاه علامه طباطبائی
اقتصاد پولی مالیدانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد فضا و توسعه روستاییدانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
اقتصاد کشاورزیانجمن اقتصاد کشاورزی ایران
اقتصاد کشاورزی و توسعهوزارت جهاد کشاورزی
اقتصاد مقداریدانشگاه شهید چمران اهواز
اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق)دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد و تجارت نوینوزارت صنعت، معدن و تجارت
اقتصاد و توسعه کشاورزیدانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و توسعه منطقه ایدانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد و مدیریت شهریانجمن علمی اقتصاد و مدیریت شهری
اکتشاف و تولید نفت و گازشرکت ملی نفت ایران
اکوبیولوژی تالابدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
اکو فیتو شیمی گیاهان داروییانجمن گیاهان دارویی ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
اکو فیزیولوژی گیاهیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
اکو فیزیولوژی گیاهان زراعیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
اکو هیدرولوژیانجمن آبخیزداری ایران
التیامانجمن جراحی دامپزشکی ایران
الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمهانجمن زبان و ادبیات عربی
الکترو مغناطیس کاربردیانجمن جنگال ایران, دانشگاه جامع امام حسین
اللغه العربیه و آدابهادانشگاه تهران
الهیات تطبیقیدانشگاه اصفهان
آمایش جغرافیایی فضادانشگاه گلستان
آمایش سرزمیندانشگاه تهران
آمایش محیطدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
امنیت پژوهیدانشکده علوم و فنون فارابی
امنیت دفاعیدفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعاتانجمن رمز ایران
ایمنی زیستیانجمن علمی ایمنی زیستی
آموزش در علوم انتظامیناجا

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
آموزش عالی ایرانانجمن آموزش عالی ایران
آموزه های حقوق کیفریدانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فقه مدنیدانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های فلسفه اسلامیدانشگاه علوم اسلامی رضوی
آموزه های قرآنیدانشگاه علوم اسلامی رضوی
انتظام اجتماعیدانشگاه علوم انتظامی
اندازه گیری تربیتیدانشگاه علامه طباطبائی
اندیشه آمادمعاونت آماد و پشتیبانی نیرو انتظامی ج.ا.ا, ناجا
اندیشه آماریانجمن آمار ایران
اندیشه دینیانجمن معارف اسلامی, دانشگاه شیراز
اندیشه مدیریت راهبردیدانشگاه امام صادق (ع)
اندیشه نوین دینینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
اندیشه های نوین تربیتیانجمن ایرانی تعلیم و تربیت, دانشگاه الزهرا (س)
انرژی ایرانکمیته ملی انرژی
انسان پژوهی دینیمجتمع عالی شهید محلاتی
انسان شناسیانجمن انسان شناسی ایران
انسان و محیط زیستانجمن متخصصان محیط زیست ایران
آینه میراثمرکز نشر میراث مکتوب
آینه معرفتدانشگاه شهید بهشتی
باغ نظرمرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
بحوث فی اللغه العربیه و آدابهادانشگاه اصفهان
بررسی مسایل اجتماعی ایراندانشگاه تهران
بررسی های آمار رسمی ایرانمرکز آمار ایران
بررسی های بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،انجمن بازرگانی, وزارت صنعت، معدن و تجارت
بررسی های حسابداری و حسابرسیدانشگاه تهران
برنامه ریزی درسی نظریه و عملانجمن مطالعات برنامه درسی ایران, دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعیدانشگاه علامه طباطبائی
برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)دانشگاه اصفهان
برنامه ریزی منطقه ایدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
برنامه ریزی و آمایش فضادانشگاه تربیت مدرس
برنامه ریزی و بودجهمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
برنامه ریزی و توسعه گردشگریدانشگاه مازندران
بسپارشپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
بصیرت و تربیت اسلامیناجا
بلورشناسی و کانی شناسی ایرانانجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
بیماریهای گیاهیانجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
بناانجمن مهندسی راه و ساختمان
بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولیددانشگاه علم و صنعت
بهبود مدیریتموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
بهداشت مواد غذاییدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
به زراعی کشاورزیدانشگاه تهران
به زراعی نهال و بذرموسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
به نژادی نهال و بذرموسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
بیوتکنولوژی کشاورزیانجمن بیوتکنولوژی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان
بورس اوراق بهادارسازمان بورس و اوراق بهادار
بوم شناسی آبزیانانجمن علوم و فنون دریایی ایران, دانشگاه هرمزگان
بوم شناسی کاربردیدانشگاه صنعتی اصفهان
بوم شناسی کشاورزیدانشگاه فردوسی مشهد
پاتوبیولوژی مقایسه ایدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامیدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
پترولوژیدانشگاه اصفهان
پدافند الکترونیکی و سایبریدانشگاه جامع امام حسین
پدافند غیر عاملدانشگاه جامع امام حسین
پردازش علائم و داده هاپژوهشکده پردازش هوشمند علائم
پژوهش آب ایراندانشگاه شهرکرد
پژوهش آب در کشاورزیموسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهش ادبیات معاصر جهاندانشگاه تهران
پژوهش اطلاعاتی- امنیتیدانشکده اطلاعات
پژوهش حقوق عمومیدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش حقوق کیفریدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش در برنامه ریزی درسیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
پژوهش در توانبخشی ورزشیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهش در سلامت روانشناختیدانشگاه خورازمی (تربیت معلم), قطب علمی روانشناسی استرس
پژوهش در طب ورزشی و فناوریدانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیدانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیتانجمن تعلیم و تربیت
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامیدانشگاه جامع امام حسین
پژوهش در نشخوارکنندگاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش در نظام های آموزشیانجمن نظام های آموزشی ایران
پژوهش در ورزش دانشگاهیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
پژوهش دینیانجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهش زبان و ادبیات فارسیجهاد دانشگاهی
پژوهش زبان و ادبیات فرانسهدانشگاه تبریز
پژوهش سیاست نظریجهاد دانشگاهی
پژوهش سیستم های بس ذره ایدانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهش علف های هرزدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژوهش فیزیک ایرانانجمن فیزیک ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیوزارت جهاد کشاورزی
پژوهشنامه اخلاقدانشگاه معارف اسلامی, نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
پژوهشنامه ادیاندانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهشنامه ادبیات تعلیمیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
پژوهشنامه ادب حماسیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پژوهشنامه ادب غناییدانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهشنامه ایرانی سیاست بین المللدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه اقتصادیپژوهشکده امور اقتصادی
پژوهشنامه اقتصاد کلاندانشگاه مازندران
پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
پژوهشنامه انتظامی – اجتماعی زنان و خانوادهدانشگاه علوم انتظامی, مجتمع آموزشی زنان پلیس
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه انقلاب اسلامیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهشنامه بازرگانیوزارت صنعت، معدن و تجارت
پژوهشنامه بیمهپژوهشکده بیمه
پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادیانجمن ایرانی تاریخ, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه تاریخ اسلامانجمن ایرانی تاریخ اسلام
پژوهشنامه تاریخ تشیعانجمن ایرانی تاریخ اسلام
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامیدانشگاه تهران
پژوهشنامه تاریخ های محلی ایراندانشگاه پیام نور, همکاری دانشگاه های دیگر
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندانشگاه پیام نور, همکاری دانشگاه های دیگر

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
پژوهشنامه جغرافیای انتظامیسازمان تحقیقات و مطالعات ناجا, ناجا
پژوهشنامه حقوق اسلامیدانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه حقوق کیفریدانشگاه گیلان
پژوهشنامه حمل و نقلانجمن حمل و نقل ریلی ایران, دانشگاه علم و صنعت
پژوهشنامه خراسان بزرگدانشگاه امام رضا(ع)
پژوهشنامه روابط بین المللدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پژوهشنامه زبان و ادبیات روسیانجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پژوهشنامه زنانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه عرفانانجمن علمی عرفان اسلامی ایران
پژوهشنامه علویپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهشنامه علوم سیاسیانجمن علوم سیاسی
پژوهشنامه فرهنگی استان هرمزگاناداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردیدانشگاه مازندران
پژوهشنامه فلسفه دیندانشگاه امام صادق (ع)
پژوهشنامه قرآن و حدیثانجمن علوم قرآن و حدیث ایران
پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانیدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه مالیاتسازمان امور مالیاتی کشور
پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیتدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه مدیریت اجراییدانشگاه مازندران
پژوهشنامه مدیریت تحولدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیدانشگاه مازندران
پژوهشنامه مطالعات مرزیمرکز تحقیقات و مطالعات فرماندهی مرزبانی ناجا, ناجا
پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامیناجا
پژوهشنامه نقد ادب عربیدانشگاه شهید بهشتی
پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغتدانشگاه تهران
پژوهشنامه نهج البلاغهدانشگاه بوعلی سینا, همکاری دانشگاه های دیگر
پژوهش نفتپژوهشگاه صنعت نفت
پژوهش های آبخیزداریوزارت جهاد کشاورزی
پژوهش های اخلاقیانجمن معارف اسلامی, دانشگاه قم
پژوهش های ادبیانجمن زبان و ادبیات فارسی
پژوهش های ادبیات تطبیقیدانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های ادب عرفانیانجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
پژوهش های ادبی – قرآنیدانشگاه اراک, همکاری دانشگاه های دیگر
پژوهش های ایران شناسیدانشگاه تهران
پژوهش‏ های ارتباطیسازمان صدا و سیما
پژوهش های اطلاعاتی و جناییدانشگاه علوم انتظامی
پژوهش های اعتقادی کلامیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
پژوهش های اقتصادی ایراندانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های اقلیم شناسیسازمان هواشناسی کشور
پژوهش های آموزش و یادگیریدانشگاه شاهد
پژوهش های انسان شناسی ایراندانشگاه تهران
پژوهش های انقلاب اسلامیانجمن علمی انقلاب اسلامی
پژوهش های باستان شناسیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های برنامه درسیانجمن مطالعات برنامه درسی ایران, دانشگاه شیراز
پژوهش های پولی و بانکیپژوهشکده پولی و بانکی
پژوهش های تاریخیدانشگاه اصفهان
پژوهش های تاریخی اسلام و ایراندانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های تجربی حسابداریدانشگاه الزهرا (س)
پژوهش های تربیتیدانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربیدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهش های تولیدات دامیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهش های تولید گیاهیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های جامعه شناسی معاصردانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های جانوریانجمن زیست شناسی ایران
پژوهش های جغرافیای انسانیدانشگاه تهران
پژوهش های جغرافیای طبیعیدانشگاه تهران
پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسیدانشگاه اصفهان
پژوهش های حبوبات ایراندانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های حسابداری مالیدانشگاه اصفهان
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
پژوهش های حفاظت آب و خاکدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های حفاظتی-امنیتیدانشگاه جامع امام حسین
پژوهش های‌حقوقیموسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
پژوهش های حقوق تطبیقیدانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسیموسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
پژوهش های حقوق خصوصیدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های خاکموسسه تحقیقات خاک و آب
پژوهش های دانش زمیندانشگاه شهید بهشتی
پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعیدانشگاه اصفهان
پژوهش های راهبردی سیاستدانشگاه علامه طباطبائی
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادیدانشگاه پیام نور
پژوهش های رشد و توسعه پایداردانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های روابط بین المللانجمن علمی روابط بین الملل
پژوهش های روانشناختیخصوصی
پژوهش های روانشناسی اجتماعیانجمن روانشناسی اجتماعی ایران
پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاورهدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های روستاییدانشگاه تهران
پژوهش های زبانیدانشگاه تهران
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجیدانشگاه تهران
پژوهش های زبانشناختی قرآندانشگاه اصفهان
پژوهش های زبان شناسیدانشگاه اصفهان
پژوهش های زبان شناسی تطبیقیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های زراعی ایراندانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های زعفرانانجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات, دانشگاه بیرجند
پژوهش های ژئومورفولوژی کمیانجمن ژئومورفولوژی
پژوهش های سیاست اسلامیپژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع)
پژوهش های سیاسی جهان اسلامانجمن مطالعات جهان اسلام
پژوهش های سلولی و ملکولیانجمن زیست شناسی ایران
پژوهش های صنایع غذاییدانشگاه تبریز
پژوهش های علم و دینپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پژوهش های علوم تاریخیدانشگاه تهران
پژوهش های علوم دامیدانشگاه تبریز
پژوهش های علوم دامی ایراندانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های علوم شناختی و رفتاریدانشگاه اصفهان
پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایرانانجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگلدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پژوهش های فرسایش محیطیدانشگاه هرمزگان

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزشجهاد دانشگاهی
پژوهش های فقهیدانشگاه تهران
پژوهش های فقه و حقوق اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
پژوهش های فلسفیدانشگاه تبریز
پژوهش های فلسفی – کلامیدانشگاه قم
پژوهش های قرآن و حدیثدانشگاه تهران
پژوهش های کاربردی در شیمیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکیدانشگاه تبریز
پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشیدانشگاه پیام نور
پژوهش های کاربردی روانشناختیدانشگاه تهران
پژوهش های گیاهیانجمن زیست شناسی ایران
پژوهش های محیط زیستانجمن ارزیابی محیط زیست ایران
پژوهش های مدیریت انتظامیدانشگاه علوم انتظامی
پژوهش های مدیریت در ایراندانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های مدیریت راهبردیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
پژوهش های مدیریت عمومیانجمن علوم مدیریت ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان
پژوهش های مدیریت منابع انسانیدانشگاه جامع امام حسین
پژوهش های مدیریت منابع سازمانیدانشگاه تربیت مدرس
پژوهش های مشاورهانجمن مشاوره ایران
پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشیدانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولیدانجمن مهندسی صنایع ایران, دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های نهج البلاغهبنیاد نهج البلاغه
پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق)دانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پژوهش های نوین روانشناختیدانشگاه تبریز
پژوهش های هستی شناختیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, همکاری دانشگاه های دیگر
پژوهش ها و سیاست های اقتصادیوزارت امور اقتصادی و دارایی
پژوهش هنردانشگاه هنر اصفهان
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
پژوهش و برنامه ریزی روستاییدانشگاه فردوسی مشهد
پژوهش و برنامه ریزی شهریدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پژوهش و نگارش کتب دانشگاهیمرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذاییپژوهشکده علوم و صنایع غذایی
پیشرفت های حسابداریدانشگاه شیراز
پلیس زندانشگاه علوم انتظامی, مجتمع آموزش عالی کوثر
تاریخ ادبیاتدانشگاه شهید بهشتی
تاریخ ایراندانشگاه شهید بهشتی
تاریخ اسلام و ایراندانشگاه الزهرا (س)
تاریخ روابط خارجیوزارت امور خارجه
تاریخ علمدانشگاه تهران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیدانشگاه معارف اسلامی, نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تاریخ فلسفهانجمن علمی تاریخ فلسفه
تاریخ نامه ایران بعد از اسلامدانشگاه تبریز
تاریخ و تمدن اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تاریخ و فرهنگدانشگاه فردوسی مشهد
تازه های علوم شناختیموسسه مطالعات علوم شناختی
تاکسونومی و بیوسیستماتیکدانشگاه اصفهان
تأملات فلسفیدانشگاه زنجان
تحقیقات آب و خاک ایراندانشگاه تهران
تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومینهاد کتابخانه های عمومی کشور
تحقیقات آفات گیاهیدانشگاه گیلان
تحقیقات اقتصادیدانشگاه تهران
تحقیقات اقتصاد کشاورزیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایراندانشگاه تهران
تحقیقات بازاریابی نویندانشگاه اصفهان
تحقیقات بتندانشگاه گیلان
تحقیقات تاریخ اجتماعیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تحقیقات تولیدات دامیدانشگاه گیلان
تحقیقات جغرافیاییخصوصی
تحقیقات جنگل و صنوبر ایرانموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات حسابداری و حسابرسیانجمن حسابداری ایران
تحقیقات حقوقیدانشگاه شهید بهشتی
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایرانموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات دامپزشکیدانشگاه تهران
تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایرانموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات سیاسی بین المللیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایرانموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات علوم قرآن و حدیثدانشگاه الزهرا (س)
تحقیقات غلاتدانشگاه گیلان
تحقیقات فرهنگی ایرانانجمن جامعه‌شناسی ایران, پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسیدانشگاه اصفهان
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیاییانجمن جغرافیای ایران, دانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهیدانشگاه تهران
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات مالیدانشگاه تهران
تحقیقات مالی اسلامیدانشگاه امام صادق (ع)
تحقیقات مدل سازی اقتصادیدانشکده علوم اقتصادی
تحقیقات مرتع و بیابان ایرانموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تحقیقات منابع آب ایرانانجمن علوم و مهندسی منابع آب
تحقیقات مهندسی کشاورزیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات موتورانجمن علمی موتور ایران
تحقیق در عملیات در کاربردهای آندانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
تحقیق و توسعه مواد پرانرژیانجمن علمی مواد پرانرژی
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابریدانشگاه شهید بهشتی
تربیت اسلامیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ترویج علمانجمن ترویج علم
ترویج و توسعه آبخیزداریانجمن آبخیزداری ایران
تعالی حقوقدادسرای عمومی و انقلاب تهران
تعاون و کشاورزیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تعلیم و تربیتوزارت آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت استثنائیسازمان آموزش و پرورش استثنائی
تفکر و کودکپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تنش های محیطی در علوم زراعیدانشگاه بیرجند
توسعه آبزی پروریدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
توسعه اجتماعیدانشگاه شهید چمران اهواز
توسعه روستاییدانشگاه تهران
توسعه سازمانی پلیسناجا
توسعه کارافرینیدانشگاه تهران
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانیدانشگاه علوم انتظامی
تولیدات دامیدانشگاه تهران
تولیدات گیاهیدانشگاه شهید چمران اهواز

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
تولید گیاهان زراعیانجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغیدانشگاه صنعتی اصفهان
جادهدانشگاه علم و صنعت
جامعه پژوهی فرهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جامعه شناسی ایرانانجمن جامعه‌شناسی ایران
جامعه شناسی آموزش و پرورشانجمن جامعه‌شناسی ایران, وزارت آموزش و پرورش
جامعه شناسی تاریخیدانشگاه تربیت مدرس
جامعه شناسی کاربردیدانشگاه اصفهان
جامعه شناسی هنر و ادبیاتدانشگاه تهران
جامعه، فرهنگ، رسانهانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
جاویدان خردانجمن حکمت و فلسفه ایران, موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه
جستارهای ادبیدانشگاه فردوسی مشهد
جستارهای اقتصادیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جستارهای تاریخیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستارهای زبانیدانشگاه تربیت مدرس
جستارهای سیاسی معاصرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جستار های فلسفه دینانجمن فلسفه دین ایران
جغرافیاانجمن جغرافیایی ایران
جغرافیا (برنامه ربزی منطقه ای)موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
جغرافیای طبیعیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ایدانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و برنامه ریزیدانشگاه تبریز
جغرافیا و برنامه ریزی محیطیدانشگاه اصفهان
جغرافیا و توسعهدانشگاه سیستان و بلوچستان
جغرافیا و توسعه ناحیه ایدانشگاه فردوسی مشهد
جغرافیا و مخاطرات محیطیدانشگاه فردوسی مشهد
جلوه هنردانشگاه الزهرا (س)
جمعیتسازمان ثبت احوال کشور
جنگل ایرانانجمن جنگلبانی ایران
جنگل و فرآورده های چوبدانشگاه تهران
جهانی رسانهدانشگاه تهران
چاپ و نشردانشگاه امام رضا(ع)
چشم انداز مدیریت بازرگانیدانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت دولتیدانشگاه شهید بهشتی
چشم انداز مدیریت صنعتیدانشگاه شهید بهشتی
چغندر قندوزارت جهاد کشاورزی
حدیث پژوهیدانشگاه کاشان
حسابداری مالیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
حسابداری مدیریتدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حفاظت گیاهاندانشگاه فردوسی مشهد
حفاظت منابع آب و خاکدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حقوق اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حقوق تطبیقیدانشگاه مفید
حقوق خصوصیدانشگاه تهران
حقوقی دادگستریقوه قضائیه
حکمت سینویدانشگاه امام صادق (ع)
حکمت صدراییدانشگاه پیام نور, همکاری دانشگاه های دیگر
حکمت معاصرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حکمت و فلسفهدانشگاه علامه طباطبائی
خانواده پژوهیدانشگاه شهید بهشتی
خانواده و پژوهشوزارت آموزش و پرورش
خردنامه صدرابنیاد حکمت اسلامی صدرا
خشکبومدانشگاه یزد
دامپزشکیوزارت جهاد کشاورزی
دامپزشکی ایراندانشگاه شهید چمران اهواز
دانش آب و خاکدانشگاه تبریز
دانش‌انتظامی‌انجمن جامعه‌شناسی ایران, دانشگاه علوم انتظامی
دانش بیماری شناسی گیاهیدانشگاه یاسوج
دانش حسابداریدانشگاه شهید باهنر کرمان
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریتانجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
دانش حسابرسیدیوان محاسبات کشور
دانش حقوق عمومیمرکز تحقیقات شورای نگهبان
دانش حقوق مدنیدانشگاه پیام نور
دانش سیاسیدانشگاه امام صادق (ع)
دانش سیاسی و بین المللیدانشگاه اصفهان
دانش سرمایه گذاریانجمن مهندسی مالی ایران
دانش علف های هرز ایرانانجمن علوم علف های هرز ایران
دانش کشاورزی و تولید پایداردانشگاه تبریز
دانش گیاه پزشکی ایراندانشگاه تهران
دانش مالی تحلیل اوراق بهاداردانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشنامه حقوق اقتصادیدانشگاه فردوسی مشهد
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
دیدگاه های حقوق قضاییدانشگاه علوم قضایی
دراسات الادب المعاصردانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
دراسات فی العلوم الانسانیهدانشگاه تربیت مدرس
دراسات فی اللغه العریه و آدابهادانشگاه تشرین سوریه, دانشگاه سمنان
دیرینه شناسیانجمن دیرینه شناسی ایران
دستاوردهای روانشناختیدانشگاه شهید چمران اهواز
دنیای نانوانجمن نانو فناوری ایران
دین و ارتباطاتدانشگاه امام صادق (ع)
رایانش نرم و فناوری اطلاعاتانجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران, دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
رادارانجمن رادار ایران, دانشگاه جامع امام حسین
راهبردمجمع تشخیص مصلحت نظام, مرکز تحقیقات استراتژیک
راهبرد اجتماعی- فرهنگیپژوهشکده تحقیقات راهبردی, مجمع تشخیص مصلحت نظام
راهبرد اقتصادیپژوهشکده تحقیقات راهبردی, مجمع تشخیص مصلحت نظام
راهبرد توسعهخصوصی
راهبرد دفاعیمرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
راهبرد فرهنگشورای عالی انقلاب فرهنگی
راهبردهای بازرگانیدانشگاه شاهد
راهورناجا
ریخته گریانجمن ریخته گران ایران
رخساره های رسوبیدانشگاه فردوسی مشهد
رساله التقریبمجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
رسانهوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رسانه و فرهنگپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رستنیهاموسسه تحقیقات گیاه پزشکی
رشد فناوریجهاد دانشگاهی
رشد و یادگیری حرکتی – ورزشیدانشگاه تهران
رفاه‌اجتماعی‌انجمن جامعه‌شناسی ایران, دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
رفتار حرکتیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
رهیافتمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
رهیافت انقلاب اسلامیخصوصی
رهیافتی نو در مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رهیافت‌های سیاسی و بین المللیدانشگاه شهید بهشتی
روابط خارجیپژوهشکده تحقیقات راهبردی, مجمع تشخیص مصلحت نظام
روانشناسیانجمن ایرانی روانشناسی
روانشناسی افراد استثناییدانشگاه علامه طباطبائی
روانشناسی بالینیدانشگاه سمنان
روانشناسی بالینی و شخصیتدانشگاه شاهد
روانشناسی تحولیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
روانشناسی تربیتیدانشگاه علامه طباطبائی
روانشناسی سلامتدانشگاه پیام نور
روانشناسی کاربردیدانشگاه شهید بهشتی
روانشناسی مدرسهدانشگاه محقق اردبیلی
روانشناسی معاصرانحمن روانشناسی ایران
روانشناسی نظامیدانشگاه جامع امام حسین
روستا و توسعهوزارت جهاد کشاورزی
رویش روانشناسیانجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
روش‏ شناسی علوم انسانیپژوهشگاه حوزه و دانشگاه
روش های عددی در مهندسی (استقلال)دانشگاه صنعتی اصفهان
روش ها و مدل های روان شناختیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
رویکردهای نوین آموزشیدانشگاه اصفهان
زبان پژوهیدانشگاه الزهرا (س)
زبان شناختپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زبان شناسی و گویش‌های خراساندانشگاه فردوسی مشهد
زبان و ادبیات عربیدانشگاه فردوسی مشهد
زبان و ادبیات فارسیدانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
زبان و ادب فارسیدانشگاه تبریز
زبان و زبان‌شناسیانجمن زبان‌شناسی
زراعتوزارت جهاد کشاورزی
زراعت دیم ایرانانجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات, موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
زراعت و فناوری زعفرانانجمن گیاهان دارویی ایران, دانشگاه تربت حیدریه
زیست شناسی جانوری تجربیانجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, دانشگاه پیام نور
زیست شناسی خاکانجمن علوم خاک ایران
زیست شناسی دریادانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
زیست شناسی کاربردیانجمن زیست شناسی ایران, دانشگاه الزهرا (س)
زیست شناسی گیاهی ایرانانجمن زیست شناسی ایران, دانشگاه اصفهان
زیست شناسی میکروارگانیسم هادانشگاه اصفهان
زیست فناوریدانشگاه تربیت مدرس
زیست فناوری گیاهان زراعیدانشگاه پیام نور
زمین شناسی ایرانجهاد دانشگاهی
زمین شناسی اقتصادیدانشگاه فردوسی مشهد
زمین شناسی کاربردی پیشرفتهدانشگاه شهید چمران اهواز
زمین شناسی مهندسیدانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)انجمن مهندسی زمین شناسی ایران
زمین شناسی نفت ایرانانجمن زمین شناسی نفت ایران
زن در توسعه و سیاستدانشگاه تهران
زن در فرهنگ و هنردانشگاه تهران
زن و جامعهانجمن علمی ایرانی مطالعات زنان, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
ژنتیک نوینانجمن ژنتیک ایران
ژئوپلیتیکانجمن ژئوپلتیک ایران
ژئوفیزیک ایرانانجمن ژئوفیزیک ایران
ساخت شهرخصوصی
سازه و فولادانجمن سازه های فولادی ایران
سیاستدانشگاه تهران
سیاست جهانیانجمن ایرانی روابط بین الملل, دانشگاه گیلان
سیاست خارجیوزارت امور خارجه
سیاست دفاعیدانشگاه جامع امام حسین
سیاست علم و فناوریمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سیاست گذاری اقتصادیدانشگاه یزد
سیاست های اقتصادیدانشگاه مفید
سیاست های مالی و اقتصادیمعاونت امور اقتصادی, وزارت امور اقتصادی و دارایی
سیاست ها و راهبردهای کلانکمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام, مجمع تشخیص مصلحت نظام
سامانه سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
سبک شناسی نظم و نثر فارسیموسسه انتشارات امید مجد
سخن تاریخجامعه المصطفی العالمیه
سرامیک ایرانانجمن سرامیک ایران
سفینهموسسه فرهنگی نبأ مبین
سلول و بافتدانشگاه اراک
سنجش از دور و Gis ایرانانجمن سنجش از راه دور ایران
سنجش و ایمنی پرتوانچمن حفاظت در برابر اشعه ایران, دانشگاه کاشان
سوخت و احتراقانجمن احتراق ایران
سوخت و ساز و فعالیت ورزشیدانشگاه گیلان
شعر پژوهیدانشگاه شیراز
شیعه شناسیموسسه شیعه شناسی
شیلاتدانشگاه تهران
شیمی کاربردیدانشگاه سمنان
شیمی و مهندسی شیمی ایرانجهاد دانشگاهی
شناختدانشگاه شهید بهشتی
شناخت اجتماعیانجمن روانشناسی اجتماعی ایران, دانشگاه پیام نور
صفهدانشگاه شهید بهشتی
صنایع الکترونیکشرکت صنایع الکترونیک ایران
صنایع چوب و کاغذ ایرانانجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
صنعت لاستیکشرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
صنعت و توسعه فناوریجمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه, وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنعت و دانشگاهجمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
صوت و ارتعاشانجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
طب ورزشیدانشگاه تهران
عرفان اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
علمی شیلات ایرانموسسه تحقیقات شیلات ایران
علم و مهندسی سرامیکانجمن سرامیک ایران
علومدانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
علوم آب و خاکدانشگاه صنعتی اصفهان
علوم اجتماعیدانشگاه فردوسی مشهد
علوم باغبانیدانشگاه فردوسی مشهد
علوم باغبانی ایراندانشگاه تهران
علوم تربیتیدانشگاه شهید چمران اهواز
علوم ترویج و آموزش کشاورزیانجمن ترویج و آموزش کشاورزی
علوم حدیثدانشکده علوم حدیث
علوم دامیوزارت جهاد کشاورزی

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
علوم دامی ایراندانشگاه تهران
علوم درمانگاهی دامپزشکی ایراندانشگاه شهرکرد
علوم رفتاریدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
علوم روانشناختیخصوصی
علوم زراعی ایرانانجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
علوم زیستی ورزشیدانشگاه تهران
علوم زمینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علوم سیاسیدانشگاه باقرالعلوم (ع)
علوم قرآن و حدیثدانشگاه فردوسی مشهد
علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیکدانشگاه فردوسی مشهد
علوم گیاهان زراعی ایراندانشگاه تهران
علوم محیطیدانشگاه شهید بهشتی
علوم مدیریت ایرانانجمن علوم مدیریت ایران
علوم و تکنولوژی پلیمرانجمن پلیمر ایران, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علوم و تکنولوژی محیط زیستدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، انجمن محیط زیست ایران
علوم و صنایع غذایی ایرانانجمن علوم و صنایع غذایی ایران
علوم و فناوری بذر ایرانانجمن بذر ایران, موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال
علوم و فناوری پیشرفته دفاعیدانشگاه صنعتی مالک اشتر
علوم و فناوری دریاانجمن علوم و فنون دریایی ایران, دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
علوم و فناوری رنگموسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
علوم و فناوری فضاییانجمن هوا فضای ایران
علوم و فناوری نساجیموسسه نساجی امروز
علوم و فناوری های پدافند نویندانشگاه جامع امام حسین
علوم و فنون باغبانی ایرانانجمن باغبانی ایران
علوم و فنون بسته بندیانجمن نگهداری و تعمیرات ایران, دانشگاه جامع امام حسین
علوم و فنون دریاییانجمن علوم و فنون دریایی ایران
علوم و فنون زنبور عسلانجمن زنبور عسل ایران
علوم و فنون شیلاتدانشگاه تربیت مدرس
علوم و فنون کشت های گلخانه ایدانشگاه صنعتی اصفهان
علوم و فنون مرزیدانشگاه علوم انتظامی
علوم و فنون نظامیدانشکده فرماندهی ستاد آجا
علوم و فنون نقشه برداریانجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
علوم و فنون هسته‌ایسازمان انرژی اتمی
علوم و مهندسی آبیاریدانشگاه شهید چمران اهواز
علوم و مهندسی جداسازیانجمن مهندسی شیمی ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان
علوم و مهندسی خوردگیانجمن خوردگی ایران
علوم و مهندسی سطح ایرانانجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
غرب شناسی بنیادیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فرایند مدیریت و توسعهموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
فرآیند نوشرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی
فرآیندهای نوین در مهندسی مواددانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
فرآیند و کارکرد گیاهیانجمن فیزیولوژی گیاهی ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان
فرآوری و نگهداری مواد غذاییدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهنگ ایلاماداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگی – تربیتی زنان و خانوادهدانشگاه جامع امام حسین
فرهنگ در دانشگاه اسلامینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
فرهنگ مشاوره و روان درمانیدانشگاه علامه طباطبائی
فرهنگ و اندیشه ریاضیانجمن ریاضی ایران
فیزیک روزانجمن فیزیک ایران
فیزیک زمین و فضادانشگاه تهران
فیزیک کاربردیدانشگاه الزهرا (س)
فیزیولوژی گیاهان زراعیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
فیزیولوژی و تکوین جانوریدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فیزیولوژی ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنیدانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه علوم اجتماعیدانشگاه علامه طباطبائی
فضای جغرافیاییدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فقه و اصولدانشگاه فردوسی مشهد
فقه و حقوق اسلامیدانشگاه تبریز
فقه و حقوق خانوادهدانشگاه امام صادق (ع)
فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه تهران
فلسفهدانشگاه تهران
فلسفه دیندانشگاه تهران
فلسفه علمپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
فلسفه و کلامدانشگاه فردوسی مشهد
فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تهران
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانانجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
فناوری آموزشدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فناوری تولیدات گیاهیدانشگاه های منطقه غرب کشور
فناوری حمل و نقلوزارت راه و شهر سازی
فن آوری زیستی در کشاورزیدانشگاه های منطقه غرب کشور
فنون ادبیانجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران, دانشگاه اصفهان
قبساتپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, قطب علمی فلسفه دین
قرآن پژوهی خاورشناسانمرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی
قرآن و علممرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی
کارافندانشگاه فنی و حرفه ای
کارآگاهناجا
کاوش نامه ادبیات تطبیقیدانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسیدانشگاه یزد
کاوش های مدیریت بازرگانیدانشگاه یزد
کتابداری و اطلاع رسانیآستان قدس رضوی
کتاب قیمدانشگاه یزد
کشاورزی بوم شناختیانجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایرانانجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
کیمیای هنرفرهنگستان هنر
کنترلانجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
کهن نامه ادب پارسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
کودکان استثناییوزارت آموزش و پرورش
گیاه پزشکیدانشگاه شهید چمران اهواز
گلجامانحمن علمی فرش ایران
گنجینه اسنادسازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
لسان مبیندانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
ماشین های کشاورزیانجمن مهندسی مکانیک ایران, دانشگاه فردوسی مشهد
مباحث بانوان شیعهموسسه شیعه شناسی
متافیزیکدانشگاه اصفهان
متینپژوهشکده امام خمینی (ره)
متن پژوهی ادبیدانشگاه علامه طباطبائی
متن شناسی ادب فارسیدانشگاه اصفهان
مجلس و راهبردمرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
مجله حقوقی بین المللیریاست جمهوری

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
مجله علوم آماریانجمن آمار ایران
مجله مطالعات حقوق تطبیقیدانشگاه تهران
محاسبات نرمدانشگاه کاشان
محیط زیست جانوریشرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
محیط زیست طبیعیدانشگاه تهران
محیط زیست و توسعهانجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط شناسیدانشگاه تهران
مدیریت آب در کشاورزیانجمن آبیاری و زهکشی ایران
مدیریت آب و آبیاریدانشگاه تهران
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشیدانشگاه پیام نور
مدیریت استاندارد و کیفیتموسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت اسلامیدانشگاه جامع امام حسین
مدیریت بیابانانجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
مدیریت بازرگانیدانشگاه تهران
مدیریت بحرانانجمن ایمنی ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مدیریت بر آموزش انتطامیناجا
مدیریت برآموزش سازمان هاانجمن مدیریت آموزشی ایران
مدیریت بهره وریدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیریت توسعه فناوریسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
مدیریت تولید و عملیاتدانشگاه اصفهان
مدیریت خاک و تولید پایدارانجمن علوم خاک ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیریت دارایی و تأمین مالیدانشگاه اصفهان, همکاری دانشگاه های دیگر
مدیریت در دانشگاه اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مدیریت دولتیدانشگاه تهران
مدیریت زنجیره تأمیندانشگاه جامع امام حسین
مدیریت شهریپژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
مدیریت صنعتیدانشگاه تهران
مدیریت فرداخصوصی
مدیریت فرهنگ سازمانیدانشگاه تهران
مدیریت فناوری اطلاعاتدانشگاه تهران
مدیریت نظامیدانشگاه افسری امام علی
مدیریت نوآوریانجمن مدیریت تکنولو‍ژی ایران, موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشیدانشگاه شهید بهشتی
مدیریت و پژوهش های دفاعیدانشگاه جامع امام حسین
مدیریت و توسعهموسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
مدیریت و توسعه ورزشدانشگاه گیلان
مدیریت ورزشیدانشگاه تهران
مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفتموسسه مطالعات بین المللی انرژی
مدلسازی اقتصادیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مدلسازی پیشرفته ریاضیدانشگاه شهید چمران اهواز
مدلسازی در مهندسیدانشگاه سمنان
مرتعانجمن مرتعداری ایران
مرتع و آبخیزداریدانشگاه تهران
مرمت و معماری ایراندانشگاه هنر اصفهان
مسایل اجتماعی ایراندانشگاه خورازمی (تربیت معلم)
مسکن و محیط روستابنیاد مسکن انقلاب اسلامی
مشاوره شغلی و سازمانیانجمن مشاوره ایران, دانشگاه شهید بهشتی
مشاوره کاربردیدانشگاه شهید چمران اهواز
مشاوره و روان درمانی خانوادهدانشگاه کردستان
مشکوهبنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
مطالعات اجتماعی ایرانانجمن جامعه‌شناسی ایران
مطالعات اجتماعی – روانشناختی زناندانشگاه الزهرا (س)
مطالعات ادبیات تطبیقیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مطالعات ادبیات کودکانجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران, دانشگاه شیراز
مطالعات ایرانیدانشگاه شهید باهنر کرمان
مطالعات آسیای مرکزی و قفقازوزارت امور خارجه
مطالعات اطلاعاتیدانشکده اطلاعات
مطالعات اقتصاد اسلامیدانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات اقتصاد انرژیموسسه مطالعات بین المللی انرژی
مطالعات اقتصادی کاربردی ایراندانشگاه بوعلی سینا
مطالعات امنیت اجتماعیناجا
مطالعات آموزش و یادگیریدانشگاه شیراز
مطالعات آموزشی و آموزشگاهیدانشگاه فرهنگیان
مطالعات انقلاب اسلامینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مطالعات اوراسیای مرکزیدانشگاه تهران
مطالعات باستان شناسیدانشگاه تهران
مطالعات برنامه درسیانجمن مطالعات برنامه درسی ایران
مطالعات برنامه درسی آموزش عالیانجمن مطالعات برنامه درسی ایران
مطالعات برنامه ریزی آموزشیانجمن آموزش عالی ایران, دانشگاه مازندران
مطالعات بین المللیخصوصی
مطالعات بین المللی پلیسناجا
مطالعات بین رشته ای دانش راهبردیدانشگاه عالی دفاع ملی
مطالعات پژوهشی راهورناجا
مطالعات پیشگیری از جرمپلیس پیشگیری نیروی انتظامی, ناجا
مطالعات تاریخ اسلامپژوهشکده تاریخ اسلام
مطالعات تاریخی جهان اسلامجامعه المصطفی العالمیه
مطالعات تاریخ فرهنگیانجمن ایرانی تاریخ
مطالعات تجربی حسابداری مالیدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات ترجمهخصوصی
مطالعات تطبیقی هنردانشگاه هنر اصفهان
مطالعات تفسیریدانشگاه معارف اسلامی
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامیدانشگاه مذاهب اسلامی
مطالعات توسعه اجتماعی ایراندانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگیانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات, موسسه آموزش عالی سبز
مطالعات جامعه شناختیدانشگاه تهران
مطالعات جامعه شناختی شهریدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مطالعات جغرافیای مناطق خشکدانشگاه حکیم سبزواری
مطالعات حسابداری و حسابرسیانجمن حسابداری ایران
مطالعات حفاظت و امنیت انتظامیسازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی, ناجا
مطالعات حقوقیدانشگاه شیراز
مطالعات حقوق خصوصیدانشگاه تهران
مطالعات در دنیای رنگانجمن صنایع رنگ, موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
مطالعات دفاعی استراتژیکدانشگاه عالی دفاع ملی
مطالعات راهبردیپژوهشکده مطالعات راهبردی
مطالعات راهبردی بسیجپژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
مطالعات راهبردی جهانی شدنمرکز ملی مطالعات جهانی شدن
مطالعات راهبردی زنانشورای فرهنگی اجتماعی زنان
مطالعات راهبردی ورزش و جوانانمرکز پژوهش های راهبردی ورزش و جوانان, وزارت ورزش و جوانان
مطالعات رفتار سازمانیانجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
مطالعات روانشناختیدانشگاه الزهرا (س)

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
مطالعات روانشناسی بالینیدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات روانشناسی تربیتیدانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات روانشناسی ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات زبانیانجمن زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه سمنان
مطالعات زبان فرانسهدانشگاه اصفهان
مطالعات زبان و ادبیات فرانسهدانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات زبان و ترجمهدانشگاه فردوسی مشهد
مطالعات زن و خانوادهدانشگاه الزهرا (س)
مطالعات سیاسی جهان اسلامدانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
مطالعات شبه قارهدانشگاه سیستان و بلوچستان
مطالعات شهریدانشگاه کردستان, همکاری دانشگاه های دیگر
مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامیجهاد دانشگاهی
مطالعات طب ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات عرفانیدانشگاه کاشان
مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراساناداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مطالعات فرهنگ- ارتباطاتانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات, پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مطالعات فرهنگی و ارتباطاتانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
مطالعات فقه و حقوق اسلامیدانشگاه سمنان
مطالعات قدرت نرمسازمان بسیج اساتید, همکاری دانشگاه های دیگر
مطالعات قرآنیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مطالعات قرآن و حدیثدانشگاه امام صادق (ع)
مطالعات کتابداری و علم اطلاعاتدانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانیپژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مطالعات میان فرهنگیدانشگاه آزاد اسلامی
مطالعات مدیریت بهبود و تحولدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات مدیریت ترافیکدانشگاه علوم انتظامی
مطالعات مدیریت راهبردیانجمن مدیریت راهبردی ایران
مطالعات مدیریت صنعتیدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات مدیریت گردشگریدانشگاه علامه طباطبائی
مطالعات مدیریت ورزشیپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامیپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مطالعات معماری ایراندانشگاه کاشان, همکاری دانشگاه های دیگر
مطالعات ملیموسسه مطالعات ملی
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعاتسازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
مطالعات هنر اسلامیموسسه مطالعات هنر اسلامی
مطالعات و پژوهشهای شهری – منطقه ایدانشگاه اصفهان
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایراندانشگاه تهران
معرفتموسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره)
معرفت ادیانموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت اقتصاد اسلامیموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معرفت فلسفیموسسه آموزشی پژوهشکده امام خمینی (ره)
معرفت کلامیموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
معماری و شهرسازیدانشگاه تهران
معماری و شهر سازی ایرانانجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
معماری و شهرسازی آرمان‌شهرشرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
مکاترونیکانجمن مکاترونیک ایران
مکانیک سازه ها و شاره هادانشگاه صنعتی شاهرود
مکانیک سیالات و آیرودینامیکدانشگاه جامع امام حسین
مکانیک‌ هوافضا‌دانشگاه جامع امام حسین
میکروبیولوژی دامپزشکیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
منابع انسانی ناجاناجا
منطق پژوهیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
منظرمرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
منهاجانجمن علوم قرآن و حدیث ایران
مهارت آموزیسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
مهار زیستی در گیاه پزشکیموسسه تحقیقات گیاه پزشکی
مهندسی آبیاری و آب ایرانانجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
مهندسی برق دانشگاه تبریزدانشگاه تبریز
مهندسی برق مدرسدانشگاه تربیت مدرس
مهندسی برق و الکترونیک ایرانانجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایرانجهاد دانشگاهی
مهندسی بیوسیستم ایراندانشگاه تهران
مهندسی پزشکی زیستیانجمن مهندسی پزشکی ایران
مهندسی ترافیکسازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینیانجمن تونل ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود
مهندسی حمل و نقلانجمن مهندسی حمل و نقل ایران, انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
مهندسی دریاانجمن مهندسی دریایی ایران
مهندسی زراعیدانشگاه شهید چمران اهواز
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستیانجمن ایمنی زیستی ایران
مهندسی شیمی ایرانانجمن مهندسی شیمی ایران
مهندسی صنایعدانشگاه تهران
مهندسی صنایع و مدیریتدانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران شریفدانشگاه صنعتی شریف
مهندسی عمران فردوسیدانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی عمران مدرسدانشگاه تربیت مدرس
مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیردانشگاه صنعتی امیر کبیر
مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریزدانشگاه تبریز
مهندسی گاز ایرانانجمن مهندسی گاز ایران
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهاداردانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهندسی متالورژیانجمن مهندسی متالوژی ایران
مهندسی متالورژی و مواددانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی معدنانجمن مهندسی معدن ایران
مهندسی مکانیکانجمن مهندسی مکانیک ایران
مهندسی مکانیک ایرانانجمن مهندسی مکانیک ایران
مهندسی مکانیک امیرکبیردانشگاه صنعتی امیر کبیر
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریزدانشگاه تبریز
مهندسی مکانیک شریفدانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک مدرسدانشگاه تربیت مدرس
مهندسی منابع آبدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانیانجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مهندسی هوانوردیانجمن هوا فضای ایران, دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مهندسی و مدیریت آبخیزپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری, وزارت جهاد کشاورزی
مهندسی و مدیریت انرژیدانشگاه کاشان
مهندسی و مدیریت کیفیتمرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مواد پرانرژیانجمن مواد پر انرژی
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)دانشگاه صنعتی اصفهان
مواد پیشرفته و پوششهای نوینانجمن علمی صنایع رنگ ایران
مواد نویندانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مواد و فناوریهای پیشرفتهپژوهشگاه مواد و انرژی
ناتوانی های یادگیریانجمن پژوهش های آموزشی ایران, دانشگاه محقق اردبیلی

 

عنوان نشریهناشرسایت نشریه
نامه اقتصاد اسلامیانجمن اقتصاد اسلامی ایران
نامه آموزش عالیموسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نامه انجمن جمعیت شناسیانجمن جمعیت شناسی ایران
نامه انجمن حشره شناسی ایرانانجمن حشره شناسی ایران
نامه فرهنگستانفرهنگستان زبان و ادب فارسی
نامه معماری و شهرسازیدانشگاه هنر
نامه هنرهای تجسمی و کاربردیدانشگاه هنر
نامه هنرهای نمایشی و موسیقیدانشگاه هنر
نانو مقیاسانجمن نانو فناوری ایران
نانو مواددانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نشاء علمبنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
نشریه انجمن مهندسی صوتیات ایرانانجمن مهندسی صوتیات ایران
نظارت و بازرسیناجا
نظریه های اجتماعی متفکران مسلماندانشگاه تهران
نقد ادبیدانشگاه تربیت مدرس
نقد ادب معاصر عربیدانشگاه یزد
نقد زبان و ادبیات خارجیدانشگاه شهید بهشتی
نقش جهان – مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازیدانشگاه تربیت مدرس
نگرش های نو در جغرافیای انسانیدانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
نگرهدانشگاه شاهد
نیوارسازمان هواشناسی کشور
نوآوری های آموزشیسازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نوآوری و ارزش آفرینیجمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه, موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان
هیدرولیکانجمن هیدرولیک ایران
هستی و شناختدانشگاه مفید
هنرهای تجسمیدانشگاه تهران
هنرهای نمایش و موسیقیدانشگاه تهران
هویت شهردانشگاه آزاد اسلامی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
هوش محاسباتی در مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه اصفهان
ورزش و علوم زیست حرکتیدانشگاه حکیم سبزواری

 

منبع: معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه، به منوی لینک های ویژه ، پست جستجو، انتخاب موضوع و آموزش نوشتن پایان نامه و دیگر موارد مرتبط و همچنین پست وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد ، آدرس، لینک ها، آیین نامه ها و موارد مهم که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir