۱۳:۲۴ یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » scholarship » فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در داخل و خارج کشور و شرکت در کنفرانس – شیوه نامه اجرایی در سال ۹۳

Rightman.ir

فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در داخل و خارج کشور و شرکت در کنفرانس – شیوه نامه اجرایی در سال ۹۳

فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری – شیوه نامه (دستورالعمل) اجرایی فرصت مطالعاتی (تحقیقاتی) کوتاه مدت در داخل و خارج کشور و شرکت در کنفرانس های علمی، در راستای واگذاری اختیارات حوزه ستادی وزارت علوم به دانشگاه ها، با هدف تشویق دانشجویان دکتری داخل به توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی و با استناد به تبصره ماده ۲ از آیین نامه استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی برای اعزام دانشجویان دکتری داخل به دوره های تخصصی تهیه شده است.

دانشگاه ها می توانند طبق این شیوه نامه، تعداد مشخصی از متقاضیان واجد شرایط خود را انتخاب و به فرصت مطالعاتی در داخل و یا خارج از کشور اعزام کنند. سهمیه دانشگاه ها همه ساله بر اساس نیازمندی کشور و منابع موجود، طبق مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین و از سوی اداره کل بورس به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

شرایط متقاضی:

متقاصیان فرصت تحقیقاتی باید علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۱ آیین نامه، حائز شرایط زیر باشند:

۱- متقاضی، دانشجوی تمام وقت دوره های حضوری دانشگاه ها یا پژوهشگاه های دولتی باشد.

۲- متقاضی، آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری وی نیز تصویب شده باشد.

۳- متقاضی، در زمینه ای هم راستا با موضوع رساله دکتری خود از یک دانشگاه معتبر، نامه پذیرش را که به تایید گروه تخصصی (آموزشی یا پژوهشی) برسد، ارائه نماید.

۴- به هنگام اعزام متقاضی، حداکثر سه سال از شروع به تحصیل وی گذشته باشد.

۵- برای اعزام به خارج از کشور، علاوه بر دارا بودن حد نصاب ۵۰ درصد از نمره زبان MSRT یا نمره معادل آن از آزمون های معتبر دیگر (TOEFL، IELTS، GRE یا TOLIMO به تشخیص اداره کل بورس)، به تایید گروه تخصصی دانشگاه، مهارت لازم را نیز برای مکالمه در خارج از کشور داشته باشد.

۶- به تایید دانشگاه، ویژگی های لازم تعهدی و اخلاقی در جهت حفظ شئونات جمهوری اسلامی ایران را دارا باشد.

مزایا:

پرداخت هزینه ها و سایر مزایای دانشجویان منتخب، بر اساس موارد مندرج در آیین نامه، به نحو زیر صورت خواهد گرفت:

۱- به دانشجویان بورسیه، حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی، به میزانی که بر اساس مصوبات هیات محترم وزیران تعیین می شود، معادل ریالی آن به نرخ رسمی، کمک هزینه ریالی بابت جبران بخشی از هزینه بلیط رفت و برگشت و بیمه که همه ساله از سوی اداره کل بورس تعیین می شود، پرداخت خواهد شد.

تبصره: ارائه لاشه بلیط رفت و برگشت و گواهی بیمه جهت تسویه حساب کمک هزینه ریالی الزامی است.

۲- به دانشجویان غیر بورسیه، حواله دریافت شش ماه مقرری ارزی (به شرح بند ۱)، به علاوه ۵۰ درصد معادل ریالی مقرری ارزی به نرخ رسمی و ۵۰ درصد کمک هزینه های ریالی (به شرح بند ۱) پرداخت می شود.

۳- میزان کمک هزینه پژوهشی برای اعزام دانشجوی دکتری به فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل کشور، به منظور تامین بخشی از هزینه های تحقیقاتی وی، همه ساله (به تفکیک برای دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه) با تصویب شورای مرکزی بورس تعیین و با ارائه گواهی از دانشگاه محل تحصیل، از سوی اداره کل بورس به دانشگاه یا موسسه محل انجام تحقیقات پرداخت می گردد.

تبصره: در طول مدت استفاده دانشجو از فرصت تحقیقاتی داخل در هر شهر غیر از محل تحصیل وی، مقرری ریالی طبق حکم ویژه فرصت تحقیقاتی بر مبنای مقرری بورس موسسه محل تحقیق پرداخت می شود. در صورتی که دانشگاه محل تحصیل، دانشگاهی غیر از محل تحقیق اما در همان شهر باشد، تنها ۵۰ درصد مقرری ریالی قابل پرداخت است.

۴- میزان کمک هزینه ریالی برای تشویق دانشجویان بورسیه دکتری به شرکت در کنفرانس های خارج از کشور برای ارائه مقاله (به صورت سخنرانی)، همه ساله توسط شورای مرکزی تعیین می شود که با تایید دانشگاه محل تحصیل فقط یکبار در طول مدت بورس به دانشجو قابل پرداخت است.

تبصره: تعیین شرایط دانشجو و ویژگی های کنفرانس، به دانشگاه محل تحصیل دانشجو واگذار می شود.

مقررات:

سایر مقررات اعزام دانشجویان به فرصت تحقیقاتی و یا کنفرانس ها به شرح زیر است:

۱- دانشجویان موظف هستند پس از بازگشت از فرصت تحقیقاتی یا کنفرانس، ضمن اعلام مراجعت، گزارش کاملی از فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود را که به تایید استاد راهنما رسیده باشد، به دانشگاه ارائه نمایند.

ارائه گزارش فرصت تحقیقاتی تایید شده به اداره کل بورس نیز برای تسویه حساب نهایی الزامی است.

۲- در صورتی که دانشجو به مدت کمتر از شش ماه در کشور محل تحقیق اقامت داشته باشد، موظف است مازاد مبالغ دریافتی را با امور مالی سازمان تسویه نماید.

۳- فرصت تحقیقاتی با نظر دانشگاه و گروه تخصصی (آموزشی یا پژوهشی) محل تحصیل، مشروط به داشتن فعالیت های علمی برجسته و ارزنده در طول دوره تحقیقاتی (مانند انتشار مقاله در نشریات علمی و پژوهشی بین المللی) حداکثر تا ۹ ماه قابل تمدید است.

تبصره : هزینه های تمدید فرصت مطالعاتی به صورت ریالی و با نرخ ارز رسمی در زمان بازگشت دانشجو محاسبه و پرداخت آن منوط به موافقت اداره کل بورس با تمدید فرصت و نیز تخصیص بودجه لازم است.

4- نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه توسط سازمان امور دانشجویان با اعزام نمایندگان خود به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها انجام خواهد شد.

این شیوه نامه در تاریخ ۱۷/ ۰۲/ ۹۳ به تصویب شورای مرکزی بورس رسید و از تاریخ ابلاغ، برای سال ۱۳۹۳ قابل اجرا است.

مقرری ارزی دانشجویان بورسیه برای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور 

مقرری ارزی دانشجویان بورسیه برای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور برای هر ماه اقامت برابر با مصوبات هیات وزیران و کمک هزینه ریالی به شرح زیر تعیین شده است :

استرالیا ، زلاندنو ، کانادا ، آمریکا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین ، چهل میلیون ریال ، سایر کشورهای خارج سی میلیون ریال

و کمک هزینه پژوهشی برای فرصت تحقیقاتی داخل کشور برای تحقیقات نظری برابر با 50 میلیون ریال، و برای تحقیقات تجربی تا 100 میلیون ریال تعیین شده است.

میزان تضمین مالی  دانشجو قبل از خروج از کشور 

تضمین مالی که دانشگاه ها پیش از خروج دانشجو از کشور باید از وی دریافت کرده باشند به این شرح است:

از دانشجویان بورسیه خارج کشور 400،000،000 ریال ، دانشجویان بورسیه داخل کشور 150،000،000 ریال و دانشجویان غیربورسیه خارج از کشور 200،000،000 ریال و دانشجویان غیر بورسیه داخل کشور 150،000،000 ریال باید دریافت شود.

کمک هزینه شرکت در کنفرانس های خارج از کشور 

استرالیا ، زلاندنو ، کانادا ، آمریکا ، ژاپن ، آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین ، 25 میلیون ریال، سایر کشورها بیست میلیون ریال.

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل وخارج از کشور وشرکت در کنفرانس های علمی در سال 93

لینک خبر

منبع: معاونت بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه به منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir