۲۲:۵۳ دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » گوناگون » سرفصل دروس رشته های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

Rightman.ir

سرفصل دروس رشته های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

سرفصل دروس رشته های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

این خبر در منوی لینک های ویژه، پست وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد ، آدرس، لینک ها، آیین نامه ها و موارد مهم برای همیشه قابل دسترس می باشد.

 

سرفصل دروس گروه فنی و مهندسی

سرفصل دروس فنی ، مهندسی مقطع دکتری

سرفصل دروس فنی ، مهندسی کارشناسی ارشد 

سرفصل دروس فنی ، مهندسی مقطع کارشناسی ناپیوسته 

سرفصل دروس فنی ، مهندسی کارشناسی پیوسته 

سرفصل دروس فنی ، مهندسی مقطع کاردانی پیوسته 

سرفصل دروس فنی ، مهندسی مقطع کاردانی ناپیوسته 

 

سرفصل دروس گروه علوم پایه 

سرفصل دروس علوم پایه مقطع دکتری 

سرفصل دروس علوم پایه کارشناسی ارشد

سرفصل دروس علوم پایه مقطع کارشناسی 

سرفصل دروس علوم پایه مقطع کاردانی 

 

سرفصل دروس گروه فناوری های نوین 

سرفصل دروس فناوری های نوین مقطع دکتری 

سرفصل دروس فناوری های نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته 

سرفصل دروس فناوری های نوین کارشناسی پیوسته و کاردانی 

 

سرفصل دروس گروه علوم انسانی

سرفصل دروس علوم انسانی مقطع دکتری 

سرفصل دروس علوم انسانی کارشناسی ارشد

سرفصل دروس علوم انسانی مقطع کارشناسی 

سرفصل دروس علوم انسانی مقطع کاردانی 

 

سرفصل دروس گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سرفصل دروس کشاورزی ، منابع طبیعی دکتری 

سرفصل دروس کشاورزی ، منابع طبیعی کارشناسی ارشد 

سرفصل دروس کشاورزی ، منابع طبیعی کارشناسی

سرفصل دروس کشاورزی ، منابع طبیعی کاردانی ناپیوسته 

 

سرفصل دروس گروه هنر 

سرفصل دروس هنر مقطع دکتری 

سرفصل دروس هنر مقطع کارشناسی ارشد 

سرفصل دروس هنر مقطع کارشناسی 

سرفصل دروس هنر مقطع کاردانی 

 

سرفصل دروس گروه علمی و کاربردی 

سرفصل دروس علمی کاربردی کارشناسی ارشد 

سرفصل دروس علمی کاربردی مقطع کارشناسی 

سرفصل دروس علمی کاربردی مقطع کاردانی 

 

سرفصل دروس گروه علوم حوزه ای

سرفصل دروس علوم حوزه ای مقطع دکتری 

سرفصل دروس علوم حوزه ای کارشناسی ارشد 

سرفصل دروس علوم حوزه ای مقطع کارشناسی

سرفصل دروس علوم حوزه ای مقطع کاردانی  

 

سرفصل دروس گروه دامپزشکی

سرفصل دروس دامپزشکی مقطع دکتری 

سرفصل دروس دامپزشکی کارشناسی ارشد 

سرفصل دروس دامپزشکی مقطع کارشناسی 

سرفصل دروس دامپزشکی مقطع کاردانی 

 

سرفصل دروس گروه علوم اجتماعی

سرفصل دروس علوم اجتماعی مقطع دکتری 

سرفصل دروس علوم اجتماعی کارشناسی ارشد

سرفصل دروس علوم اجتماعی مقطع کارشناسی

سرفصل دروس علوم اجتماعی مقطع کاردانی 

 

سرفصل دروس گروه علوم و فنون دریایی 

سرفصل دروس علوم فنون دریایی کارشناسی ارشد

سرفصل دروس علوم فنون دریایی کارشناسی 

 

سرفصل دروس گروه نظامی انتظامی 

سرفصل دروس نظامی انتظامی مقطع دکتری 

 

سرفصل دروس گروه ویژه 

سرفصل دروس گروه ویژه مقطع دکتری

سرفصل دروس گروه ویژه کارشناسی ارشد 

سرفصل دروس گروه ویژه مقطع کارشناسی

 

منبع: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir