۱۹:۵۷ سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » کارشناسی ارشد » دانلود سوالات ارشد کنکور کارشناسی ارشد
terastandard.com
terapaper.com
docman.ir
docman.ir

دانلود سوالات ارشد کنکور کارشناسی ارشد

دانلود سوالات ارشد کنکور کارشناسی ارشد

دانلود سوالات ارشد کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ برای مشاهده نمونه سوالات ارشد سایر سال ها به این لینک مراحعه نمایید

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ ، به اطلاع می رساند لینک دانلود سوالات کنکور ارشد ۹۵، آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ هر یک از رشته های امتحانی از طریق لینک های زیر قابل دانلود است:

فایل پی دی اف دفترچه سوالات کنکور فایل اصلی بوده و به همین صورت خام و دست نخورده بدون تبلیغات رایتمن از منبع اصلی سازمان سنجش دریافت شده و لینک دانلود سوالات کنکور ارشد در مقابل هر رشته امتحانی کنکور کارشناسی ارشد قرار داده شده است.

هر گونه خرابی در نمونه سوالات ارشد را از طریق صفحه تماس با ما اطلاع دهید

 

لینک دانلود سوالات ارشدکد و عنوان رشته امتحانی
دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۰۱ – مجموعه زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه۱۱۰۵ – مجموعه علوم اقتصادی
دریافت دفترچه
۱۱۰۶ – مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دریافت دفترچه۱۱۰۷ – مجموعه تاریخ
 دریافت دفترچه۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۰۹ – فرهنگ وزبان های باستانی
 دریافت دفترچه۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه۱۱۱۱ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
 دریافت دفترچه۱۱۱۲ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
 دریافت دفترچه۱۱۱۳ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
 دریافت دفترچه۱۱۱۴ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
 دریافت دفترچه۱۱۱۵ – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
 دریافت دفترچه۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه
 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربیتی /۱
 دریافت دفترچه۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه۱۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
 دریافت دفترچه۱۱۲۴ – مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه۱۱۲۵ – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه۱۱۲۷ – مجموعه ایرانشناسی
 دریافت دفترچه۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
 دریافت دفترچه۱۱۲۸-آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
 دریافت دفترچه۱۱۲۹ – زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه۱۱۳۰ – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه۱۱۳۲ – مجموعه باستان شناسی
 دریافت دفترچه۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه۱۱۳۴ – مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۳۹ – مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۴۰ – پژوهش علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه۱۱۴۲ – مجموعه مدیریت
 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۴۳-مجموعه روان شناسی (۲)
 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۴۶ – مجموعه محیط زیست
دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۴۸ – مجموعه مدیریت اجرایی
 دریافت دفترچه۱۱۵۲ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
 دریافت دفترچه۱۱۵۴ – مطالعات دفاعی -استراتژیک
 دریافت دفترچه۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژیک
 دریافت دفترچه۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه۱۱۵۷ – مدیریت بحران
 دریافت دفترچه۱۲۰۱ – مجموعه علوم زمین
 دریافت دفترچه۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه۱۲۰۴ – مجموعه فیزیک
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره۲

۱۲۰۵ – مجموعه فوتونیک
 دریافت دفترچه۱۲۰۶ – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه۱۲۰۷ – مجموعه آمار
 دریافت دفترچه۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه۱۲۰۹ – مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه۱۲۱۳ – زیست شناسی -علوم گیاهی
 دریافت دفترچه۱۲۱۴ – زیست شناسی -علوم جانوری
 دریافت دفترچه۱۲۱۵ – محیطزیست دریا
 دریافت دفترچه۱۲۱۶ – مجموعه زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
  دریافت دفترچه۱۲۱۸ – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه۱۲۱۹ – مجموعه علوم شناختی
 دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۵۱ – مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه۱۲۵۳ – مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه۱۲۵۵ – مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه۱۲۵۶ – مجموعه مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه۱۲۵۷ – مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه۱۲۵۹ – مجموعه مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه۱۲۶۲ – مدیریت درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه۱۲۶۳ – مهندسی عمران نقشه برداری
 دریافت دفترچه۱۲۶۴ – مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه۱۲۶۶ – مجموعه دریانوردی
 دریافت دفترچه۱۲۶۷ – مجموعه مهندسی مکانیک
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۶۸ – مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه۱۲۷۲ – مجموعه مهندسی مواد
 دریافت دفترچه۱۲۷۳ – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه۱۲۷۶ – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دریافت دفترچه۱۲۷۷ – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه۱۲۷۹ – مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه۱۲۸۳ – مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
 دریافت دفترچه۱۲۸۴ – مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
 دریافت دفترچه۱۲۸۵ – مجموعه بیوتکنولوژی
 دریافت دفترچه۱۲۸۶ – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه۱۲۸۷ – مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه۱۲۸۸ – مدیریت نساجی
 دریافت دفترچه۱۲۸۹ – مهندسی فراوری وانتقال گاز
 دریافت دفترچه۱۲۹۰ – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه۱۲۹۲ – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه۱۲۹۳ – مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
 دریافت دفترچه۱۲۹۴ – مجموعه ایمنی صنعتی
 دریافت دفترچه۱۳۰۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
 دریافت دفترچه۱۳۰۲ – مجموعه مهندسی کشاورزی اب
 دریافت دفترچه۱۳۰۳ – مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه۱۳۰۴ – مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۰۵ – مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
 دریافت دفترچه۱۳۰۶ – مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۰۷ – مهندسی منابع طبیعی -جنگل
 دریافت دفترچه۱۳۰۸ – مهندسی کشاورزی -علوم خاک
 دریافت دفترچه۱۳۰۹ – مجموعه مهندسی کشاورزی – علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه۱۳۱۰ – مهندسی تولیدات گیاهی
 دریافت دفترچه۱۳۱۱ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی – شیلات
 دریافت دفترچه۱۳۱۲ – مجموعه مهندسی منابع طبیعی – چوب
 دریافت دفترچه۱۳۱۳ -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه۱۳۱۴ – مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۱۵ – مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه۱۳۱۷ – مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
 دریافت دفترچه۱۳۱۹ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه۱۳۲۱ – مجموعه منابع طبیعی – بیابان
 دریافت دفترچه۱۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۲۳ – مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
 دریافت دفترچه۱۳۲۴ – مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۲۵ – مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
 دریافت دفترچه۱۳۲۶ – مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
 دریافت دفترچه۱۳۲۷ – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه۱۳۲۸ – مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه۱۳۵۱ – طراحی شهری
 دریافت دفترچه۱۳۵۲ – مجموعه معماری
 دریافت دفترچه۱۳۵۳ – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه۱۳۵۶ – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه۱۳۵۷ – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه۱۳۵۸ – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۳۵۹ – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه۱۳۶۰ – مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه۱۳۶۱ – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه۱۳۶۲ – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه۱۳۶۴ – طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه۱۵۰۱ – انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۲ – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۴ – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۵ – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۶ – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه۱۵۰۷ – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه۱۵۰۹ – بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچهزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
دریافت دفترچهزبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۲۶ – صبح جمعه
 دریافت دفترچهزبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه

 

برای ذخیره لینک سوالات آزمون ارشد، برای دسترسی همیشگی به آن، مطالعه این آموزش به شما توصیه می شود.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دسترسی به سوالات و کلید سوالات سایر سال ها و مقاطع تحصیلی ، به پست سوالات و کلید سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir