۳:۲۱ چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » کارشناسی ارشد » دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴
terastandard.com
terapaper.com
docman.ir
docman.ir

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ ، به اطلاع می رساند دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ هر یک از رشته های امتحانی از طریق لینک های زیر قابل دانلود است:

فایل پی دی اف دفترچه سوالات فایل اصلی بوده و به همین صورت خام و دست نخورده بدون تبلیغات رایتمن از منبع اصلی سازمان سنجش دریافت شده و لینک دانلود مستقیم آنها در مقابل هر رشته امتحانی کنکور کارشناسی ارشد قرار داده شده است.

 

لینک دانلود دفترچهکد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود۱۱۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود۱۱۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود۱۱۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان عربی
دانلود۱۱۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم اقتصادی
دانلود۱۱۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود۱۱۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه تاریخ
دانلود۱۱۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم اجتماعی
دانلود۱۱۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
۱۱۱۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان شناسی
دانلود۱۱۱۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود۱۱۱۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود۱۱۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود۱۱۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود۱۱۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود۱۱۱۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود۱۱۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود۱۱۲۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان فرانسه
دانلود۱۱۲۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان انگلیسی
دانلود۱۱۲۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان روسی
دانلود۱۱۲۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود۱۱۲۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان المانی
دانلود۱۱۲۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
زبان فرانسه 
۱۱۲۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه حقوق
دانلود۱۱۲۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه ایرانشناسی
دانلود۱۱۲۸- سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود
۱۱۲۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود۱۱۲۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان وادبیات اردو
دانلود۱۱۳۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود۱۱۳۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مطالعات جهان
دانلود۱۱۳۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه باستان شناسی
دانلود۱۱۳۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه روانشناسی
دانلود۱۱۳۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه حسابداری
دانلود۱۱۳۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مطالعات زنان
دانلود۱۱۳۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود۱۱۳۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مددکاری اجتماعی
دانلود۱۱۴۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ پژوهش علوم اجتماعی
دانلود۱۱۴۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه روان شناسی (۲)
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود۱۱۵۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود۱۱۵۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود۱۱۵۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ اطلاعات استراتژیک
دانلود۱۱۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ اماد
دانلود۱۱۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مدیریت بحران
دانلود۱۲۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم زمین
دانلود۱۲۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه شیمی
دانلود۱۲۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه فوتونیک
دانلود۱۲۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود۱۲۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ اماروکاربردها
دانلود۱۲۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ ریاضیات وکاربردها
دانلود۱۲۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود۱۲۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود۱۲۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود۱۲۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ محیطزیست دریا
دانلود۱۲۱۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود۱۲۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود۱۲۱۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود۱۲۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۵۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی برق
دانلود۱۲۵۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی نفت
دانلود۱۲۵۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود۱۲۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود۱۲۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی شیمی
دانلود۱۲۵۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی صنایع
دانلود۱۲۶۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود۱۲۶۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود۱۲۶۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی عمران
دانلود۱۲۶۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه دریانوردی
دانلود۱۲۶۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۶۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی معدن
دانلود۱۲۷۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی مواد
دانلود۱۲۷۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ نانوفناوری -نانومواد
دانلود۱۲۷۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۷۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود۱۲۷۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود۱۲۸۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود۱۲۸۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود۱۲۸۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود۱۲۸۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود۱۲۸۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود۱۲۸۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مدیریت نساجی
دانلود۱۲۸۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود۱۲۹۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود۱۲۹۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود۱۲۹۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود۱۲۹۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود۱۳۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود۱۳۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود۱۳۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود۱۳۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود۱۳۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود۱۳۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود۱۳۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود۱۳۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود۱۳۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود۱۳۱۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود۱۳۱۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود۱۳۱۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود۱۳۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود۱۳۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود۱۳۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود۱۳۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود۱۳۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود۱۳۲۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود۱۳۲۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود۱۳۲۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود۱۳۲۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود۱۳۲۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود۱۳۲۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود۱۳۲۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مدیریت کشاورزی
دانلود۱۳۲۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی فضای سبز
دانلود۱۳۵۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود۱۳۵۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ طراحی شهری
دانلود۱۳۵۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه معماری
دانلود۱۳۵۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود۱۳۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ نمایش عروسکی
دانلود۱۳۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود۱۳۵۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۳۵۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود۱۳۶۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود۱۳۶۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود۱۳۶۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ طراحی صنعتی
دانلود۱۳۶۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ فرش
دانلود۱۳۶۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ طراحی پارچه ولباس
دانلود۱۵۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ انگل شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ بافت شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود۱۵۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود۱۵۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ بیوشیمی بالینی
دانلود۱۵۱۰- سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ سم شناسی
دانلودسوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – عصر پنجشنبه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلودسوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

برای ذخیره لینک این خبر برای دسترسی همیشگی به آن، مطالعه این آموزش به شما توصیه می شود.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دسترسی به سوالات و کلید سوالات سایر سال ها و مقاطع تحصیلی ، به پست سوالات و کلید سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir