۸:۵۹ شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » کارشناسی ارشد » دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

Rightman.ir

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ ، به اطلاع می رساند دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ هر یک از رشته های امتحانی از طریق لینک های زیر قابل دانلود است:

فایل پی دی اف دفترچه سوالات فایل اصلی بوده و به همین صورت خام و دست نخورده بدون تبلیغات رایتمن از منبع اصلی سازمان سنجش دریافت شده و لینک دانلود مستقیم آنها در مقابل هر رشته امتحانی کنکور کارشناسی ارشد قرار داده شده است.

 

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود ۱۱۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود ۱۱۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود ۱۱۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان عربی
دانلود ۱۱۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم اقتصادی
دانلود ۱۱۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود ۱۱۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه تاریخ
دانلود ۱۱۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم اجتماعی
دانلود ۱۱۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
۱۱۱۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان شناسی
دانلود ۱۱۱۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۱
دانلود ۱۱۱۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۲
دانلود ۱۱۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۳
دانلود ۱۱۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۴
دانلود ۱۱۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /۵
دانلود ۱۱۱۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود ۱۱۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود ۱۱۲۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان فرانسه
دانلود ۱۱۲۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان انگلیسی
دانلود ۱۱۲۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان روسی
دانلود ۱۱۲۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود ۱۱۲۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زبان المانی
دانلود ۱۱۲۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
زبان فرانسه 
۱۱۲۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه حقوق
دانلود ۱۱۲۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه ایرانشناسی
دانلود ۱۱۲۸- سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ آموزش زبان ژاپنی(بخش کتبی)
دانلود
۱۱۲۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ آموزش زبان ژاپنی(بخش شنیداری)
دانلود ۱۱۲۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان وادبیات اردو
دانلود ۱۱۳۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
دانلود ۱۱۳۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مطالعات جهان
دانلود ۱۱۳۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه باستان شناسی
دانلود ۱۱۳۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه روانشناسی
دانلود ۱۱۳۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه حسابداری
دانلود ۱۱۳۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مطالعات زنان
دانلود ۱۱۳۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود ۱۱۳۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مددکاری اجتماعی
دانلود ۱۱۴۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ پژوهش علوم اجتماعی
دانلود ۱۱۴۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه روان شناسی (۲)
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه محیط زیست
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۱۴۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود ۱۱۵۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود ۱۱۵۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود ۱۱۵۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ اطلاعات استراتژیک
دانلود ۱۱۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ اماد
دانلود ۱۱۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مدیریت بحران
دانلود ۱۲۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم زمین
دانلود ۱۲۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه شیمی
دانلود ۱۲۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه فوتونیک
دانلود ۱۲۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود ۱۲۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ اماروکاربردها
دانلود ۱۲۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ ریاضیات وکاربردها
دانلود ۱۲۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود ۱۲۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود ۱۲۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود ۱۲۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ محیطزیست دریا
دانلود ۱۲۱۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود ۱۲۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ اوقیانوس شناسی فیزیکی/فیزیک دریا/
دانلود ۱۲۱۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود ۱۲۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۵۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی برق
دانلود ۱۲۵۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی نفت
دانلود ۱۲۵۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود ۱۲۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود ۱۲۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی شیمی
دانلود ۱۲۵۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی صنایع
دانلود ۱۲۶۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود ۱۲۶۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی عمران نقشه برداری
دانلود ۱۲۶۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی عمران
دانلود ۱۲۶۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه دریانوردی
دانلود ۱۲۶۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۶۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی معدن
دانلود ۱۲۷۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی مواد
دانلود ۱۲۷۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ نانوفناوری -نانومواد
دانلود ۱۲۷۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۲۷۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود ۱۲۷۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود ۱۲۸۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود ۱۲۸۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود ۱۲۸۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود ۱۲۸۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود ۱۲۸۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود ۱۲۸۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مدیریت نساجی
دانلود ۱۲۸۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود ۱۲۹۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود ۱۲۹۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود ۱۲۹۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود ۱۲۹۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود ۱۳۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود ۱۳۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود ۱۳۰۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود ۱۳۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود ۱۳۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود ۱۳۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود ۱۳۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود ۱۳۰۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود ۱۳۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود ۱۳۱۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود ۱۳۱۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود ۱۳۱۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود ۱۳۱۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود ۱۳۱۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود ۱۳۱۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود ۱۳۱۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی منابع طبیعی -محیط زیست
دانلود ۱۳۱۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود ۱۳۲۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود ۱۳۲۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود ۱۳۲۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود ۱۳۲۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود ۱۳۲۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود ۱۳۲۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود ۱۳۲۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مدیریت کشاورزی
دانلود ۱۳۲۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مهندسی فضای سبز
دانلود ۱۳۵۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود ۱۳۵۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ طراحی شهری
دانلود ۱۳۵۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه معماری
دانلود ۱۳۵۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود ۱۳۵۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ نمایش عروسکی
دانلود ۱۳۵۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود ۱۳۵۸ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره ۱
دانلود دفترچه شماره ۲
۱۳۵۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود ۱۳۶۰ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود ۱۳۶۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود ۱۳۶۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ طراحی صنعتی
دانلود ۱۳۶۳ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ فرش
دانلود ۱۳۶۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ طراحی پارچه ولباس
دانلود ۱۵۰۱ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ انگل شناسی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۲ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۴ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ بافت شناسی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۵ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۶ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود ۱۵۰۷ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود ۱۵۰۹ – سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ بیوشیمی بالینی
دانلود ۱۵۱۰- سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ سم شناسی
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح چهارشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر چهارشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح پنجشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر پنجشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه برای کد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – عصر پنجشنبه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – صبح جمعه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ زبان فرانسه و زبان آلمانی – عصر جمعه

 

برای ذخیره لینک این خبر برای دسترسی همیشگی به آن، مطالعه این آموزش به شما توصیه می شود.

منبع: سازمان سنجش آموزش کشور

برای دریافت اطلاعات بیشتر و دسترسی به سوالات و کلید سوالات سایر سال ها و مقاطع تحصیلی ، به پست سوالات و کلید سوالات آزمون دکتری کارشناسی ارشد در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir