۴:۳۶ سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » پایان نامه » حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی – پژوهشگاه فضایی ایران

Rightman.ir

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی – پژوهشگاه فضایی ایران

حمایت از پایان نامه – با توجه به سیاست ها، اهداف و برنامه های تدوین شده سازمان فضایی و به منظور بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی در جهت تحقق اهداف و برنامه های پژوهشگاه، روند نمای بکارگیری این قابلیت ها و ظرفیت ها در قالب پروژه های پایان نامه ای دانشجویی تحصیلات تکمیلی در گام های ذیل در این سند تدوین شده است.

الف)‌ شناسایی پایان نامه های دانشجویی در حوزه های ماموریتی مرتبط با پژوهشگاه و پژوهشکده ها؛

ب)‌ بررسی، اصلاح و تصویب پایان نامه های دانشجویی؛

ج)‌ نظارت بر اجرا و ارزیابی خروجی‌ پایان نامه های دانشجویی؛

د)‌ تأمین اعتبار، عقد قرارداد و پرداخت و تسویه مالی با دانشجویان و اساتید راهنما.

جدول شماره ۱- فازهای نظارتی پایان نامه ها

مقطع تحصیلی حداقل فاز های نظارتی و ارزیابی
کارشناسی ارشد قبل از جلسه دفاعیه پایان نامه
دکتری پس از گذشت ۲۵% از زمان طرح و تحقق نقاط کنترلی متناظر آن
دکتری پس از گذشت ۵۰% از زمان طرح و تحقق نقاط کنترلی متناظر آن
دکتری پس از اتمام طرح و قبل از برگزاری جلسه دفاعیه

موضوعات اولویت دار 

۱- ارسال انسان به فضا

۲- ماهواره های مخابراتی

۳- ماهواره های سنجشی

۴- پیشرانه های فضایی

۵- رانشگرهای فضایی

۶- مکانیزم های فضایی

۷- مواد و آلیاژها با کاربردهای فضایی

۸- آشکارسازهای شیمیایی در صنایع فضایی

۹- مولدهای انرژی در سامانه های فضایی

۱۰- ذخیره سازهای انرژی در سامانه های فضایی

۱۱- تجهیزات فضانوردی

۱۲- حسگرهای فضایی

۱۳- سنجنده های فضایی

۱۴- سازه های فضایی

پرداخت به پایان نامه ها

نحوه محاسبه پرداخت مبالغ تایید شده طرح به دانشجویان و اساتید دانشگاهی، بر اساس قرارداد رسمی و یا قراداد تنخواهی منعقده بین پژوهشکده و دانشگاه به صورت جدول شماره ۲ می باشد.

جدول شماره ۲- نحوه پرداخت مبالغ طرح به دانشجویان و اساتید دانشگاهی

مقطع تحصیلی مرحله پرداخت زمان پرداخت میزان پرداخت
پایان نامه های کارشناسی ارشد پیش پرداخت در زمان تصویب پایان نامه ۳۰% مبلغ پایان نامه
پایان نامه های کارشناسی ارشد پرداخت باقیمانده پس از اتمام پروژه و تایید نتایج در جلسه دفاع و تایید ناظر پایان نامه ۷۰% مبلغ پایان نامه
پایان نامه های دکتری پیش پرداخت در زمان تصویب پایان-نامه ۲۰% مبلغ پایان نامه
پایان نامه های دکتری پرداخت مرحله اول پس از گذشت ۲۵% از زمان پروژه و تحقق نقاط کنترلی توافق شده ۲۰% مبلغ پایان نامه
پایان نامه های دکتری پرداخت مرحله دوم پس از گذشت ۵۰%از زمان پروژه و دستیابی به نتایج نقاط کنترلی توافق شده ۲۰% مبلغ پایان نامه
پایان نامه های دکتری پرداخت باقیمانده پس از اتمام پروژه و تایید نتایج آن در جلسه دفاع و تایید ناظر پایان نامه ۴۰% مبلغ پروژه ۴۰% مبلغ پایان نامه

روند پرداخت مبلغ حمایتی به دانشجو و استاد دانشگاه بدین صورت می باشد که در صورت تحقق نتایج در فازهای ذکر شده در بالا، ناظر پایان نامه مربوطه درخواست پرداخت را در قالب “فرم صورتجلسه تحویل کار” به معاونت پژوهشی پژوهشکده/معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه ارسال می نماید. 

معاونت پژوهشی پژوهشکده/معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه، پس از بررسی خروجی های توافق شده در طرح و خروجی های ذکرشده در “فرم صورتجلسه تحویل کار” در صورت تایید، نسبت به ارسال فرم به معاونت اجرایی پژوهشکده/معاونت اداری،‌ مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه اقدام می نماید. معاونت اجرایی پژوهشکده/ معاونت اداری،‌ مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه، نسبت به پرداخت مطابق قرارداد اقدام می نماید.

تذکر – در قراردادهای تنخواهی، معاونت اجرایی پژوهشکده/معاونت اداری،‌ مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه مطابق موارد طرح شده در “فرم صورتجلسه تحویل کار” نسبت به ارسال نامه پرداخت به معاونت پژوهشی دانشگاه مورد نظر اقدام می نماید.

تذکر- نسبت پرداخت حق الزحمه به اساتید راهنما و دانشجویان در پایان نامه‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد.

جدول شماره ۳- مبلغ حق الزحمه استاد و دانشجو 

مقطع حق الزحمه دانشجو حق الزحمه استاد دانشگاه ستاد پژوهشگاه/پژوهشکده
کارشناسی ارشد ۴۵% ۴۵% سربار  دانشگاه سربار تخصیصی سازمان+۱۰% مبلغ پایان نامه
دکتری ۴۵% ۴۵% سربار  دانشگاه سربار تخصیصی سازمان+۱۰% مبلغ پایان نامه

برای کسب اطلاعات بیشتر و تکمیلی، به این لینک مراجعه نمایید.

منبع: پژوهشگاه فضایی ایران

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*