۱۱:۴۳ دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » پایان نامه » حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی – ستاد مبارزه با مواد مخدر

Rightman.ir

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی – ستاد مبارزه با مواد مخدر

حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی – ستاد مبارزه با مواد مخدر – در راستای بند دهم سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه مطالعات و پژوهش های بنیادی ، کاربردی و توسع های در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیشگیری و درمان معتادان ، با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های علمی تخصصی ذیربط و به منظور تقویت ادبیات نظری و پشتوانه های علمی امر مبارزه و ایجاد انگیزه در پژوهشگران کشور در حوزه های تخصصی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها و در راستای بند 7 ماده 4 دستورالعمل شورای تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر ، شیوه نامه حمایت از پایان نامه های دانشگاهی تحصیلات تکمیلی تدوین و در ششمین جلسه شورای تحقیقات دبیرخانه ستاد مورخ  29/ 04/ 93  به تصویب رسید.

ماده اول : اهداف

1- گسترش و تقویت دانش تخصصی در امر مبارزه با مواد مخدر ، روانگردان ها و پیش سازها

2- تقویت ارتباط و بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه ها

3- حمایت و تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در عرصه مبارزه با مواد مخدر ، روانگردان ها و پیش سازها

4- اثر بخش کردن امر مبارزه

5- علمی کردن امر مبارزه

6- یافتن راه های نوین امر مبارزه

7- آگاهی از تجارب سایر کشورها

ماده دوم : شرایط حمایت

–  پایان نامه مربوط به مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد ، دکتری و یا دوره های عمومی و تخصصی پزشکی باشد.

–  موضوع پایان نامه باید از موضوعات بنیادی، توسعه ای و کاربردی و در راستای اولویت های پژوهشی سالیانه

دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد.

–  در زمان ارائه درخواست حمایت ، نباید بیش از یک ماه از تاریخ تصویب پروپوزال پایان نامه در گروه آموزشی و دانشگاه ذیربط گذشته باشد.

ماده سوم:

کلیه موضوعات و عناوین درخواستی جهت انجام حمایت باید در راستای اولویت های پژوهشی اعلامی از سوی دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد؛ در غیر این صورت می بایست مراتب به تصویب شورای تحقیقات دبیرخانه ستاد رسانده شود.

ماده چهارم:

به منظور هر گونه حمایت ، پیشنهاد مکتوب از طرف دانشجو در راستای اولویت های پژوهشی اعلامی از سوی دبیرخانه ستاد و تصویب عنوان به انضمام پروپوزال مصوب در گروه آموزشی و دانشگاه ذیربط، به دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مربوطه تحویل نموده و بلافاصله مراتب از طریق دبیرخانه شورا به دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد ارسال خواهد شد.

تبصره: بهره گیری از منابع تحقیقاتی و پژوهشی موجود در کتابخانه دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای اینگونه دانشجویان امکان پذیر می باشد.

–   موارد خاص به صورت مستقیم به دفتر تحقیقات و آموزش ستاد ارائه و تصمیم لازم با رعایت مقررات مربوطه اتخاذ خواهد شد.

ماده پنجم:

در صورت تایید موارد ارسالی توسط دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد، با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به انعقاد قرارداد با ارائه دهنده پروپوزال اقدام خواهد نمود.

ماده ششم:

میزان حمایت برای پایان نامه های کارشناسی ارشد یا دوره های عمومی پزشکی تا سقف بیست میلیون ریال و برای

پایاننامه های دوره دکتری یا دوره های تخصصی پزشکی تا سقف چهل میلیون ریال خواهد بود.

تبصره: این موضوع در سنوات آتی با نظر شورای تحقیقات دبیرخانه ستاد قابل افزایش خواهد بود.

ماده هفتم:

درصورتی که نمره دفاعیه نهایی پایان نامه بین 18 تا 20 باشد، تمام مبلغ مورد توافق در قرارداد و در صورتی که نمره

دفاعیه نهایی بین 16 تا 18 باشد، صرفاً 80 درصد مبلغ مورد توافق در قرارداد پرداخت خواهد شد. همچنین از پایاننامه هایی که نمره دفاعیه آنهاکمتر از 16 باشد، هیچگونه حمایتی صورت نخواهد گرفت.

ماده هشتم:

دانشجو موظف است در صفحه نخست مقالات علمی مستخرج از پایان نامه ، که در مجلات – فصلنامه ها و همایش های داخلی و خارجی ارائه می گردد، نام دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر را به عنوان حامی پژوهش ذکر نماید. در صورت عدم رعایت این ماده، 30 درصد از مبلغ کل قرارداد کسر خواهد شد.

ماده نهم:

کلیه قراردادهای حمایت از پایان نامه های دانشگاهی بر اساس نمونه قرارداد پیوست (پیوست 1) این شیوه نامه تنظیم و منعقد خواهد شد.

ماده دهم:

با هدف بهره گیری از نتایج پایان نامه های حمایت شده، در صورت لزوم فایل الکترونیکی پایان نامه ها، توسط دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد به حوزه های درون و برون ستاد و نیز استان ها توزیع و یا در سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر و کتابخانه دیجیتال دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد بارگذاری خواهد شد.

ماده یازدهم:

مسئولیت مطابقت و تایید مدارک تحصیلی ارائه شده توسط متقاضیان حمایت ، برعهده دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.

ماده دوازدهم:

مدت قرارداد، برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دوره های پزشکی عمومی یک سال و برای رساله های دوره دکتری و دوره های تخصصی پزشکی دو سال و با توافق طرفین حداکثر تا یک برابر مدت قرارداد قابل تمدید خواهد بود.

ماده سیزدهم:

دانشجویان باید یک نسخه چاپی از گزارش پایان نامه دفاع شده با صحافی گالینگور همراه با برگه نمره اخذ شده در جلسه دفاعیه یا نامه دانشگاه مربوطه، کپی شناسنامه، کارت ملی و لوح فشرده حاوی فایل Word و PDF پایان نامه را به دبیرخانه شورای هماهنگی استان تحویل دهند. شورای هماهنگی استان موظف است نسبت به ارسال مراتب به دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبادرت نموده تا پس از سیر مراحل مربوطه ، مبلغ مورد حمایت به حساب دانشجو واریز شود.

تبصره: حق انتشار و بهره برداری از اثر تحویلی، به دفتر تحقیقات و آموزش دبیرخانه ستاد تعلق خواهد داشت.

–   مراتب بر شمرده مانع از ارائه مقاله و … توسط دانشجو نخواهد شد.

این شیوه نامه مشتمل بر 13 ماده و 3 تبصره می باشد، که در جلسه مورخ  21/ 04/ 93 شورای تحقیقات دبیرخانه ستاد به تصویب رسیده است.

شیوه نامه حمایت ازپایان نامه های دانشگاهی تحصیلات تکمیلی در قالب موضوعات مربوط به مواد مخدر ، روانگردان ها و پیش ساز ها (29/ 04/ 93)

پیوست شماره 1 ( قرارداد حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ) 

اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر

پروپوزال پیشنهاد طرح پژوهشی

لینک خبر

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir