۱۱:۲۸ دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » پایان نامه » حمایت از پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / کارشناسی ارشد و دکتری

Rightman.ir

حمایت از پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / کارشناسی ارشد و دکتری

حمایت از پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / کارشناسی ارشد و دکتری

شیوه نامه حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله های دکتری PhD در هشتصد و سیزدهمین جلسه هیات رییس دانشگاه تصویب و جهت اجرا به معاونت های آموزشی و تحقیقات و فن آوری دانشگاه ابلاغ شد.

تدوین شیوه نامه مذکور به منظور استفاده از ظرفیت بالقوه و بالفعل دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و همچنین ترغیب دانشجویان به انجام پژوهش صورت گرفته و براساس آن از رساله های دانشجویان مقطع دکتری PhDو پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد حمایت مالی خواهد شد.

براساس این شیوه نامه مراحل اجرایی این حمایت با ارایه درخواست دانشجو به انضمام یک نسخه پروپوزال پایان نامه به دانشکده پس از تصویب در شورای تخصصی گروه آغاز می شود که پس از  تایید موضوع رساله یا پایان نامه توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، با استاد راهنما قرارداد منعقد می شود و حمایت مالی مطابق قرارداد انجام می پذیرد.

گفتنی است  مبلغ حمایتی از محل اعتبارات معاونت آموزشی تامین می شود و میزان حمایت مالی در خصوص رساله های دکتری PhD تا سقف ۶۰ میلیون ریال معادل شش میلیون تومان است که ۹۰ درصد آن پس از تصویب موضوع رساله و ۱۰ درصد آن پس از پذیرش یک مقاله با نمایه Scopus ،  Pubmedو یا ISIدر اختیار استاد راهنما قرار می گیرد.

در صورتی که موضوع پایان نامه ها و یا رساله ها درخصوص موضوعات مرتبط با بهداشت و سلامت عمومی باشد، پس از تایید معاونت امور بهداشتی، حمایت مذکور از محل بودجه های معاونت بهداشتی دانشگاه تامین می شود.

درخصوص پایان نامه های کارشناسی ارشد نیز میزان حمایت تا سقف ۴۰ میلیون ریال معادل چهار میلیون تومان می باشد که ۷۰ درصد آن پس از تصویب موضوع پایان نامه و ۳۰ درصد آن پس از پذیرش یک مقاله با نمایه Scopus ،  Pubmedو یا ISIدر اختیار استاد راهنما قرار می گیرد.

براساس تبصره یک الحاقی شیوه نامه مذکور در صورتی که استاد راهنما موضوع رساله دکتری PhD را به صورت طرح پژوهشی در سامانه پژوهان نیز ثبت کند می تواند از اعتبار تا سقف  ۸۰ میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه در قبال پذیرش یک مقاله اضافی ( مقاله با نمایه  Pubmedو یا ISI) علاوه بر تعهدات مذکور برخوردار شود. ۵۰ درصد اعتبار مذکور پس از تصویب طرح پژوهشی و ۵۰ درصد آن پس از پذیرش مقاله مورد نظر در اختیار استاد راهنما (مجری طرح ) قرار می گیرد.

این اعتبار اضافی از محل اعتبار یک تا سه درصد بودجه دانشگاه تخصیصی به معاونت تحقیقات و فناوری تامین شده و با تایید پرداخت توسط معاونت آموزشی انجام می شود.

طبق تبصره ۲ شیوه نامه نیز به منظور تسهیل و تسریع روند اجرایی تبصره ۱ ، داوری انجام شده توسط کمیته داوری گروه و دانشکده برای داوری علمی طرح تحقیقاتی قابل قبول می باشد.

لینک خبر

منبع: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اخبار مرتبط :

حمایت از پایان نامه ها

اولویت های پژوهشی

 

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir