۱۰:۳۳ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » گوناگون » جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر سال تحصیلی ۹۶-۹۵ شیوه نامه اعطا

Rightman.ir

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر سال تحصیلی ۹۶-۹۵ شیوه نامه اعطا

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر سال تحصیلی ۹۶-۹۵ شیوه نامه اعطا

به استناد تبصره ۲ از مادّه ۴ آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر (موضوع مصوبه هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ ۱۴/۳/۱۳۹۳)، شیوه‌نامه اجرای این آیین‌نامه در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ مطابق مفاد زیر تدوین می‌شود:

مادّه۱: تعریف‌ها

برای رعایت اختصار، تعریف‌های زیر در این شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد ملی: منظور بنیاد ملی نخبگان است.

ب.آیین‌نامه: منظور آیین نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر است.

ج. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

د. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

هـ . مؤسسه: منظور هریک از مراکز آموزش عالی یا پژوهشی کشور است‌که بر اساس ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند.

و. بنیاد استانی: منظور هریک از بنیادهای نخبگان استان‌های‌کشور است.

ز. دانشجو: منظور هریک از دانشجویان صاحب استعداد برتر مطابق مفادآیین‌نامه است.

مادّه۲: معیارهای شناسایی دانشجویان

دانشجویان مشمول آیین‌نامه باید دارای دست‌کم یکی از ویژگی‌های مندرج در مادّه ۴ آیین‌نامه و حائز بیشترین امتیاز از فعالیت‌های نخبگانی مطابق جدول ۱ باشند.

تبصره ۱: چنانچه فعالیت نخبگانی دیگری از سوی بنیاد ملّی شناسایی شود، امتیاز آن در جدول ۱ لحاظ خواهد شد.

تبصره ۲: دانشجویان موضوع بندهای زیر در اولین سال تحصیل در دانشگاه پس از برگزیدگی، بدون محاسبه امتیاز، مشمول جایزه‌های تحصیلی می‌شوند؛ ولی برای سال‌های بعد لازم است در فرایند ارزیابی قرار گیرند:

الف. برگزیدگان دارای مدال طلا ، نقره یا برنز کشوری در المپیادهای ملّی دانش‌آموزی؛

ب. برگزیدگان دارای رتبه اول تا سوم در المپیادهای ملّی دانشجویی/ دانشجوی نمونه کشوری مورد تأیید وزارت علوم/ وزارت بهداشت (در سال برگزیده شدن)؛

ج. برگزیدگان دارای رتبه ۱ تا ۱۵۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه ریاضی و فنی (در دوره کارشناسی)؛

د. برگزیدگان دارای رتبه ۱ تا ۱۰۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم تجربی (در دوره کارشناسی)؛

هـ . برگزیدگان دارای رتبه ۱ تا ۱۰۰ در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه علوم انسانی (در دوره کارشناسی)؛

و. برگزیدگان دارای رتبه ۱ تا ۴۰  در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه هنر (در دوره کارشناسی)؛

ز. برگزیدگان دارای رتبه ۱ تا ۲۰  در آزمون سراسری ورود به دانشگاه در گروه زبان‌های خارجی (در دوره کارشناسی)؛

ح. برگزیدگان جایزه شهید احدی بنیاد (دانش‌آموختگان برتر مشمول تسهیلات ادامه تحصیل در دوره دکتری تخصصی).

مادّه۳: جایزه‌های تحصیلی

جایزه‌های تحصیلی در سه مقطع «کارشناسی» ، «کارشناسی ارشد» و «دکتری تخصصی»، مطابق تعریف آیین‌نامه، به دانشجویان مشمول اعطا می‌شود.

تبصره ۱: دانشجویان سال اول تا چهارم دوره دکتری حرفه‌ای، معادل دانشجویان دوره‌کارشناسی؛ دانشجویان سال پنجم تا هفتم دوره دکتری حرفه‌ای، معادل دانشجویان دوره‌کارشناسی ارشد؛ و دانشجویان دوره تخصص و فوق تخصص وزارت بهداشت، معادل دانشجویان دوره دکتری تخصصی محسوب می‌شوند.

مادّه ۴: فرایند اجرا

 برای اجرای شیوه‌نامه،گام‌های ذیل طیّ می‌شود:

۴ـ۱٫ رئیس بنیاد ملّی تعداد مشمولان هر یک از جایزه‌ها را برای سال تحصیلی تعیین می‌کند.

۴-۲٫ دانشجویان متقاضی، اطلاعات خود را تا تاریخ اعلام شده در سامانه اطلاعاتی بنیاد ملّی بارگذاری می‌کنند.

۴ـ۳٫ بنیادهای استانی با کمک مؤسسه‌های متبوع دانشجویان، با بررسی اطلاعات و امتیاز متقاضیان مطابق جدول ۱، مشمولان اولیه را شناسایی و به بنیاد ملّی اعلام می‌کنند.

۴ـ۴٫ بنیاد ملّی با بررسی فرایند اجرا شده، فهرست نهایی برگزیدگان را تعیین می‌کند.

۴ـ۵٫ با انتخاب برگزیدگان نهایی، جایزه‌ها بر اساس جدول‌های ۲ تا ۴، به دانشجویان اعطا می‌شود.

۴ـ۶٫ بنیادهای استانی وظیفه نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه و شیوه‌نامه و ارزیابی نتایج آن را در مؤسسه‌های استان متبوع خود بر عهده دارند و لازم است گزارشی از عملکرد آیین‌نامه را در استان خود به بنیاد ملّی ارسال کنند.

تبصره: هر یک از جایزه‌ها بر اساس مقررات این شیوه‌نامه و برای مدت یک سال تحصیلی (از ابتدای مهرماه) به مشمولان اعطا می‌شود.

مادّه ۵: نظارت

نظارت بر اجرای صحیح مفاد شیوه­نامه در هر مؤسسه، برعهده بنیاد استان‌ذی‌ربط و نظارت‌کلان براجرای صحیح آیین­نامه، بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملّی است و لازم است در هر سال،گزارشی از اجرای آیین‌نامه را تهیه کند.

مادّه ۶: تفسیر مفاد

شرح مواد مسکوت و تفسیر مفاد شیوه‌نامه بر عهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بنیاد ملّی است و این معاونت مجاز است در صورت لزوم، مصادیق دیگری از جایزه‌ها و اعتبارات را ذیل هر یک از چهار نوع جایزه «آموزش»، «پژوهش»، «فنّاوری» و «فرهنگ» به طور آزمایشی در سال تحصیلیِ اجرای شیوه‌نامه لحاظ کند تا در صورت نهایی شدن، به طور دائمی در شیوه‌نامه لحاظ شود.

مادّه ۷: تصویب و اجرا

این شیوه‌نامه مشتمل بر یک مقدمه ، هفت مادّه و پنجاه‌وچهار تبصره، در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و برای سال تحصیلی ۹۶ـ۱۳۹۵ اجرا می‌شود.

 

جدول ۱: امتیاز حاصل از فعالیت های نخبگانی

فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز ضریب اعتبار زمانی
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
المپیاد علمی دانش‌آموزی
(صرفاً امتیاز یک المپیاد در نظر گرفته می‌شود.)
جهانی طلا ۱۰۰۰ ۲۵۰ ۱۲۵ امتیاز با ضریب ۲۵ درصد از سال پس از احراز موفقیت، به طورسالیانه کاهش می‌یابد و ۲۵ درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.
نقره ۹۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰
برنز ۸۰۰ ۱۵۰ ۷۵
ملی طلا ۷۰۰ ۱۲۰ ۶۰
نقره ۵۰۰ ۸۰ ۴۰
برنز ۳۰۰ ۵۰ ۲۵
دانشجویی
(وزارت علوم/ وزارت بهداشت)
اول ۷۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰
دوم ۶۰۰ ۴۵۰ ۲۲۵
سوم ۵۰۰ ۴۰۰ ۲۰۰
آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها برگزیده آزمون ورودی کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته (فقط یک آزمون) وزارت علوم/ وزارت بهداشت ۷۰۱ منهای رتبه (تا صفر) ۱۰۱ منهای رتبه (تا صفر) ۵۱ منهای رتبه (تا صفر)
دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰۱ منهای رتبه (تا صفر) ۲۶ منهای رتبه (تا صفر) ۱۶ منهای رتبه (تا صفر)
برگزیده آزمون ورودی کارشناسی ارشد (فقط یک آزمون) وزارت علوم/ وزارت بهداشت ۰ ۲۲۰ منهای «۲۰ ضرب‌در رتبه» (تا صفر) ۱۱۰ منهای «۱۰ ضرب‌در رتبه» (تا صفر)
دانشگاه آزاد اسلامی ۰ ۵۵ منهای «۵ ضرب ‌در رتبه» (تا صفر) ۳۳ منهای «۳ ضرب ‌در رتبه» (تا صفر)
 آزمون‌های تخصصی علوم پزشکی برگزیده آزمون‌های جامع پزشکی ، دندان‌پزشکی ، دام‌پزشکی ، داروسازی و پیش‌کارورزی پزشکی اول ۷۰۰ ۵۰۰ ۱۰۰
دوم ۶۰۰ ۴۵۰ ۸۵
سوم ۵۰۰ ۴۰۰ ۷۰
برگزیده آزمون پذیرش دستیار پزشکی ، دندان‌پزشکی و داروسازی اول ۰ ۰ ۸۰۰
دوم ۰ ۰ ۶۰۰
سوم ۰ ۰ ۴۰۰
جشنواره مورد تأیید بنیاد  خوارزمی دانش‌‌آموزی رتبه اول ۷۰ ۷۰ ۷۰
رتبه دوم ۵۰ ۵۰ ۵۰
رتبه سوم ۳۰ ۳۰ ۳۰
دانشجویی و آزاد رتبه اول ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰
رتبه دوم ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
رتبه سوم ۸۰ ۸۰ ۸۰
بین‌المللی رتبه اول ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰
رتبه دوم ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
رتبه سوم ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰
 فارابی جوان رتبه اول ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰
رتبه دوم ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
رتبه سوم ۸۰ ۸۰ ۸۰
بزرگسال رتبه اول ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰
رتبه دوم ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
رتبه سوم ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰
 رازی محقق برگزیده رتبه اول ۳۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰
رتبه دوم ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰
رتبه سوم ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰
محقق جوان ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰
محقق دانشجو ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

ادامه جدول ۱

فعالیت‌های نخبگانی حداکثر امتیاز ضریب اعتبار زمانی
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی
برگزیده هنری/ ادبی/ قرآنی (مطابق مقررات بنیاد) سرآمد ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ امتیاز با ضریب ۲۵ درصد از سال پس از احراز موفقیت، به طور سالیانه کاهش می‌یابد و ۲۵ درصد امتیاز، به طور دائمی باقی می‌ماند.
مستعد برتر ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰
اختراع‌های برگزیده اختراع سطح ۱ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰
اختراع سطح ۲ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰
اختراع سطح ۳ ۷۰ ۷۰ ۷۰
اختراع (یا ژن) دارای ثبت بین‌المللی ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
 فعالیت‌های آموزشی دانشجوی نمونه کشوری ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰
میانگین کل دانش‌آموختگی کارشناسی ۰ (۱۷ – میانگین کل) × ۱۰۰ (۱۷ – میانگین کل) × ۱۰۰
میانگین کل دانش‌آموختگی کارشناسی ارشد ۰ ۰ (۱۷ – میانگین کل) × ۷۵
میانگین کل در حین تحصیل (۱۷ – میانگین کل) × ۲۰۰ (۱۷ – میانگین کل) × ۱۵۰ (۱۷ – میانگین کل) × ۱۰۰ در ضریب «سال تحصیل تقسیم بر کل سال‌های مجاز تحصیل» ضرب می‌شود.
 فعالیت‌های پژوهشی مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های با نمایه معتبر بین‌المللی ۰ ۵۰ (هر مقاله) ۵۰ (هر مقاله) در دوره کارشناسی ارشد حداکثر دو مقاله و در دوره دکتری حداکثر چهار مقاله از فعالیت‌های پنج سال اخیر لحاظ می‌شود.
مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های علمی – پژوهشی ۰ ۴۰ (هر مقاله) ۴۰ (هر مقاله)
مقاله‌های منتشر شده در همایش‌های علمی معتبر
(داخلی و بین‌المللی)
۰ ۱۵ (هر مقاله کامل) ۱۵ (هر مقاله کامل)
سایر فعالیت‌های نخبگانی ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ به تشخیص بنیاد

 

یادآوری

  1. در دوره دکتری اولویت انتخاب در هر مؤسسه با دانشجویانی است‌که:

۱ـ۱٫ ظرف مدت سه نیم‌سال، آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده باشند.

۱ـ۲٫ ظرف مدت حداکثر چهار نیم‌سال از پیشنهادیه رساله دکتری (پروپوزال) به طور موفقیت‌آمیز دفاع کرده باشند.

  1. مقاله‌هایی در اولویت امتیازدهی قرار دارندکه مرتبط با پایان‌نامه/ رساله دانشجو بوده و همراه با استاد راهنما/ مشاور نوشته شده باشد.
  2. در شرایط مساوی از نظر میانگین‌کل در حین تحصیل، اولویت انتخاب در هر دانشگاه با دانشجویانی است‌که تعداد واحد بیشتری گذرانده باشند.
  3. تعیین امتیاز دقیق هر فعالیت مذکور در جدول بر اساس راستی‌آزماییِ اطلاعات و بررسی بنیاد صورت می‌پذیرد.

دانلود فایل شیوه نامه

لینک خبر

منبع: بنیاد ملی نخبگان

اخبار مرتبط : 

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر دکتری سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی دانشجویان استعداد برتر کارشناسی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی ۹۶-۹۵

جایزه تحصیلی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه، به پست بنیاد ملی نخبگان آیین نامه ها و لینک های مهم در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir