۲۱:۰۴ دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » تجربیات » تعهدات بورسیه های داخل – فرم تعهد محضری بورسیه های داخل وزارت علوم

Rightman.ir

تعهدات بورسیه های داخل – فرم تعهد محضری بورسیه های داخل وزارت علوم

تعهدات بورسیه های داخل – برای آگاهی از محتویات تعهدات بورسیه های داخل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، و اطلاع از مفاد فرم تعهد محضری بورسیه های داخل، نمونه ای از این فرم تعهد محضری بورسیه های داخل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در این پست قرار می گیرد.

در بخشی از این تعهد نامه محضری چنین آمده است:

متعهد و ملتزم هستم صرفا به امر تحصیل و کارهای علمی اشتغال داشته باشم. ضمن عقد خارج لازم متعهد می شوم کلیه دستورات و مقررات و ضوابط دانشگاه محل تحصیل را رعایت نمایم. منحصرا در رشته و مقطع و دانشگاه تعیین شده، ادامه تحصیل دهم و مرتبا مدارک اشتغال و موفقیت تحصیلی خود را در اول و آخر هر ترم تحصیلی به دانشگاه محل خدمت ارسال دارم و دوره تحصیلی معینه را در مدت معمول، برابر مقررات آن با موفقیت بگذرانم و پس از فراغت از تحصیل، در مقطع تحصیلی مورد تعهد، علاوه بر تعهدات مربوط به آموزش رایگان و تعهداتی را که برابر قوانین موجود درجهت خدمت به کشور برذمه اینجانب است، بر اساس ماده ۱۷ دستورالعمل و آیین نامه اعطای بورس تحصیلی داخل کشور حداقل دو برابر مدتی را که از مزایای بورس تحصیلی استفاده نموده ام به انضمام انجام خدمت نظام وظیفه به صورت طرح در موسساتی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می کند خدمت کنم و نیز متعهد هستم درصورت تمایل به اشتغال در طول تحصیل، با توجه به ماده ۱۵ دستورالعمل آیین نامه اعطای بورس داخل کشور، فقط به کارهای علمی در رشته و دانشگاه محل تحصیل خود بپردازم. چنانچه از انجام خدمت مورد تعهد استنکاف ورزم، یا پس از شروع بکار به هر علتی از موسسه محل خدمت اخراج شوم و یا به علتی که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز نباشد از دانشگاه محل تحصیل اخراج شوم و یا بدلایلی ترک تحصیل نمایم و یا از عهده امتحانات مربوطه برنیایم و یا در طول تحصیل، شرایط اخلاقی و عقیدتی را که با توجه به آنها انتخاب شده ام رعایت ننمایم و بطور کلی چنانچه بر خلاف تعهداتی که فوقا توصیف شده عمل نمایم، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کلیه موارد مذکور در این سند و یا هر موقع که مقتضی بداند مجاز است دو برابر کلیه هزینه ها و خسارتی را که برای من متحمل شده است از اینجانب وصول نماید و بنده نیز ضمن عقد خارج لازم متعهد هستم کلیه هزینه های تحصیلی و خسارات وارده را به میزان فوق به وزارت بپردازم و تشخیص وزارت متبوع راجع به وقوع تخلف و کیفیت و کمیت و میزان هزینه و خسارت، قطعی و غیر قابل اعتراض و موجب صدور اجرائیه از طریق دفتر خانه خواهد بود و چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فورا مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و دانشگاه محل خدمت، همچنین به وزارت متبوع اطلاع دهم. در غیر این صورت کلیه ابلاغیات و اخطاریه ها به محل تعیین شده در سند رسمی قطعی است و متعهد می شوم مادامی که تحصیلات خود را تکمیل ننموده تعهدات خود را در قبال وزارت مذکور انجام ننمایم حق استفاده از بورس یا کمک هزینه سایر وزارتخانه ها و سایر ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی را نداشته و چنانچه معلوم گردد از دو یا چند محل متفاوت بورس یا کمک هزینه تحصیلی دریافت می دارم، کلیه  هزینه ها و کمک های اینجانب قطع و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می تواند وجوه هزینه های پرداختی را از اینجانب و یا ضامن وصول نماید. ضمنا به موجب این سند، محل خدمت اینجانب پس از اتمام تحصیلات دانشگاه ….. خواهد بود. البته هر گونه تغییر محل خدمت از اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

فرم تعهد محضری بورسیه های داخل وزارت علوم: این فرم تنها به عنوان نمونه می باشد و ارزش دیگری ندارد و دانشجو بایستی آخرین تغییرات فرم تعهد محضری را مطابق تصمیمات دانشگاه مورد نظر اخذ کند و مطابق آن رفتار نماید.

منبع: فایل های شخصی مدیران رایتمن

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir