۴:۳۴ پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » پایان نامه » اولویت تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای خوزستان سال ۹۴

Rightman.ir

اولویت تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای خوزستان سال ۹۴

اولویت تحقیقاتی شرکت برق منطقه ای خوزستان سال ۹۴

اولویت های تحقیقاتی بخش انتقال 

 

۱۳۹۴/۲/۲۰ انجام محاسبات و ترسیم گرافیکی شدت میدان هاب الکتریکی روی تجهیزات منصوبه پست های نمونه در شرکت برق منطقه ای خوزستان و ارائه راهکارهای مناسب و بهینه یکنواختی میدان روی تجهیزات (کارشناسی ارشد)
۱۳۹۴/۲/۲۰ ساخت دستگاه اندازه گیری جریان پلاریزاسیون و دپلاریزاسیون دی الکتریک روغن کاغذ ترانسفورماتور ها به منظور ارزیابی وضعیت عایقی
۱۳۹۴/۲/۲۰ ساخت دستگاه اندازه گیری تانژانت دلتای بوشینگ ترانسفورماتور در حالت حین کار، به منظور تشخیص نشت روغن و اتصال کوتاه بین لایه های بوشینگ
۱۳۹۴/۲/۲۰ ساخت دستگاه تخلیه جزئی ترانسفورماتور های قدرت
۱۳۹۴/۲/۲۰ ارزیابی تغییر شکل احتمالی سیم پیچ های ترانسفورماتور با دستگاه FRI
۱۳۹۴/۲/۲۰ مطالعه اثر گذرای C.V.T ها بر روی عملکرد رله های دیستانس دریک پست نمونه (کارشناسی ارشد)
۱۳۹۴/۲/۲۰ بررسی و امکان سنجی استفاده از قابلیت های واحدهای اندازه گیری فازور (PMU) دربهبود عملکرد رله های دیستانس خطوط انتقال شبکه برق خوزستان
۱۳۹۴/۲/۲۰ هوشمند سازی کنترل دکل های انتقال نیرو
۱۳۹۴/۲/۲۰ ارائه الگوریتم هوشمند به منظور اولویت بندی خروج ترانسفورمرها جهت تعمیرات دوره ای (پیشنهاد پروژه دریافت شده است)
۱۳۹۴/۲/۲۰  تدوین دانش فنی ، طراحی و ساخت مولدهای القایی بر روی خطوط انتقال به منظور برق رسانی درگستره چند کیلوولت
۱۳۹۴/۲/۲۰

 

لینک خبر

منبع: شرکت برق منطقه ای خوزستان

اخبار مرتبط :

حمایت از پایان نامه ها

اولویت های پژوهشی

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir