۱۲:۴۷ جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » جذب هیات علمی » آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

Rightman.ir

آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی – به منظور ایجاد وحدت رویه و پاسخگویی به درخواست ماموریت و یا انتقال اعضای هیات علمی تمام وقت بر اساس نیاز واحدهای تابعه، شرایط متقاضی، رعایت سایر مقررات و در نظر گرفتن مصلحت دانشگاه آزاد اسلامی، این آیین نامه به شرح موارد زیر تنظیم شده است.

تعاریف :

هیات علمی : عضو هیات علمی رسمی آزمایشی و یا رسمی قطعی با حداقل 5 سال سابقه آموزشی – پژوهشی تمام وقت در واحد مبدا

ماموریت : تغییر محل اشتغال عضو هیات علمی به صورت موقت (هر نوبت یکسال)

انتقال : تغییر محل اشتغال عضو هیات علمی به صورت دائم

واحد مبدا : واحد یا مرکز محل اشتغال تمام وقت عضو هیات علمی

واحد مقصد : واحد یا مرکز محل مورد تقاضای ماموریت یا انتقال عضو هیات علمی

ماده 1: شرایط ماموریت عضو هیات علمی از واحد مبدا به واحد مقصد

1-1- موافقت روسای واحدهای مبدا و مقصد

2-1- تایید هیات اجرایی جذب استان های مبدا و مقصد

3-1- موافقت شورای جذب هیات علمی دانشگاه

ماده 2: شرایط انتقال

1-2- موافقت روسای واحدهای مبدا و مقصد

2-2- متقاضی هیچگونه تعهدی به واحد مبدا نداشته باشد و یا با توافق واحدهای مبدا و مقصد، تعهد متقاضی انتقال داده شود.

3-2- متقاضی انتقال باید دو سال متوالی به صورت مامور در واحد مقصد خدمت کند و در صورت رضایت واحد مبدا و مقصد و تایید شورای جذب هیات علمی سازمان مرکزی، انتقال قطعی انجام خواهد شد.

4-2- انتقال از واحد مبدا (پس از اتمام 2 ساله) و کسب حداقل 70 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه علمی بالاتر در کمیته منتخب استانی و تایید شورای جذب هیات علمی دانشگاه (از تاریخ استخدام و یا از تاریخ آخرین ارتقای مرتبه قبل) الزامی است. عملکرد آموزشی – پژوهشی – اجرایی متقاضی، بر مبنای آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی ارزیابی می شود.

5-2- تایید هیات اجرایی جذب استان های مبدا و مقصد

6-2- موافقت شورای جذب هیات علمی دانشگاه

1-6-2- ماموریت و یا انتقال در صورتی امکان پذیر است که در واحد مبدا و مقصد، نسبت استاد به دانشجو بر اساس ضوابط اعلام شده دانشگاه رعایت شود.

2-6-2- ماموریت عضو هیات علمی متقاضی در صورتی انجام می شود که امتیازات سالانه ترفیع خود را کسب کرده باشد.

3-6-2- درخواست خانواده شهدا و ایثارگران و همچنین متقاضیان بیماری های خاص با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه در اولویت رسیدگی است.

4-6-2- انتقال اعضای هیات علمی زن به محل اشتغال همسر از شهری به شهر دیگر با فاصله بیشتر از پنجاه کیلومتر و با حداقل یکسال اشتغال تمام وقت در واحد مبدا و کسب امتیازات آموزشی – پژوهشی سالانه ترفیع در اولویت است. در صورتی که عضو هیات علمی زن در حال انجام تعهد بورس باشد، پس از انتقال باید تعهدات خود را در واحد مقصد انجام دهد. واحد مقصد باید هزینه های بورس تحصیلی وی را نسبت به زمان باقی مانده از تعهد ، به واحد مبدا پرداخت کند.

5-6-2- زمان آغاز ماموریت و یا انتقال در ابتدا یا انتهای هر سال تحصیلی است. انتقال مجدد به واحد دیگر، فقط پس از 5 سال همکاری تمام وقت در واحد فعلی متقاضی قابل بررسی است.

6-6-2- ماموریت و یا انتقال اعضای هیات علمی نیمه وقت امکان پذیر نیست.

7-6-2- ماموریت و یا انتقال اعضای هیات علمی سازمان سما با رعایت ضوابط و مقررات این آیین نامه ، فقط در موسسه های وابسته به آن سازمان امکان پذیر است. انتقال مربیان از واحدها و مراکز دانشگاهی که مشکل تکمیل واحد موظف آموزشی دارند در صورت اعلام نیاز به مراکز سما در همان استان بلامانع و همراه با کاهش تشویقی واحد موظف آموزشی متقاضی از 16 به 12 واحد است.

8-6-2- ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی وابسته به مراکز سما به عهده سازمان سما است.

9-6-2- ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی با مدرک دکتری از واحدهای سما به واحدهای دانشگاهی، پس از ارزیابی علمی هیات علمی متقاضی در گروه آموزشی واحد مقصد، بدون لزوم طی مراحل جذب و استخدام مجدد، با رعایت همه بندهای این آیین نامه بلامانع است.

10-6-2- ماموریت اعضای هیات علمی که پست های اجرایی را در دیگر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به عهده می گیرند، با موافقت شورای جذب اعضای هیات علمی و یا دستور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود.

11-6-2- ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی با مرتبه علمی مربی به واحدهای جامع ممنوع می باشد.

ماده 3: چگونگی درخواست مامویت یا انتقال

1-3- تحویل درخواست متقاضی به واحد مبدا

2-3- کسب موافقت واحد مبدا

3-3- کسب موافقت واحد مقصد

4-3- کسب موافقت تایید هیات اجرایی جذب استان های مبدا و مقصد

5-3- موافقت با ماموریت بین استانی و یا انتقال متقاضی توسط شورای جذب هیات علمی سازمان مرکزی

ماده 4: در ایام ماموریت، کلیه پرداخت ها اعم از حقوق و سایر مزایا به عهده واحد مقصد می باشد.

ماده 5: این آیین نامه در 5 ماده در تاریخ 09/ 02/ 93 در شصت و پنجمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه تصویب و به تایید رئیس دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب لازم است اجرا شود. کلیه بخشنامه های مغایر با این آیین نامه لغو و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رئیس هر واحد و یا مرکز دانشگاهی و رییس هیات اجرایی جذب هیات علمی استان است.

متن آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه به منوی لینک های ویژه ، پست وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد ، آدرس، لینک ها، آیین نامه ها و موارد مهم که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir