۴:۵۸ یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » کارشناسی ارشد » کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه رازی – سال تحصیلی ۹۵-۹۴

Rightman.ir

کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه رازی – سال تحصیلی ۹۵-۹۴

کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه رازی – سال تحصیلی ۹۵-۹۴

بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشگاه رازی در نظر دارد در اجرای آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر و طبق آئین نامه شماره ۷۷۹۴۸/۲۱ مورخ ۰۵/ ۰۵/ ۹۱ و اصلاحیه شماره ۱۱۴۳۷۴/۲۱ مورخ ۳۰/ ۰۶/ ۹۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز (ده درصد برتر) ورودی سال های ۸۹ و ۹۰ مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه های دولتی که حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته می شوند، در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نماید.

شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه رازی و مصوبات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد خود در هر رشته محل را به دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته (مجموع روزانه و شبانه) به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون اختصاص دهد.

دانشجویان سال آخر یا دانش آموختگان  مقطع کارشناسی پیوسته که حائز یکی از شرایط زیر هستند، می توانند جهت استفاده از مزایای این آیین نامه درخواست خود را به این دانشگاه ارائه نمایند.

((افراد مشمول هر یک از شرایط ذیل صرفاً می توانند برای سال و دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.))

۱) رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته (با معرفی دبیرخانه المپیاد)

۲) دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت.

۳) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند (با معرفی دبیرخانه المپیاد)

۴) دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل تا پایان نیمسال ششم (با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی) جزو ده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی (مجموع ظرفیتهای دوره روزانه و شبانه هر رشته در کل دانشگاه) باشند. اتمام تحصیلات کارشناسی حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۰۶/ ۹۴ می باشد.

تذکر: درمورد دانشجویان انتقالی،  دروس تطبیقی تا دونیمسال قابل قبول است.

تبصره ۱: چنانچه ده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این بند، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیلات مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت ده درصد دوره کارشناسی ارشد رشته ای تکمیل نشد، در اینصورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه، با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد.

تبصره ۲ : پذیرش دانشجویان ممتاز این آیین نامه، در قالب دوره روزانه می باشد ، بنابراین دانشجویانی که از این طریق پذیرفته می شوند در صورت انصراف از تحصیل، ملزم به پرداخت هزینه های آموزش رایگان خواهند بود.

تبصره ۳ : لازم به ذکر است از دانش آموختگان دانشگاههای غیر دولتی ، پیام نور ، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشسراها ، پردیس های بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه جداً خود داری نمایند.

تبصره ۴ : دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دلایلی خارج از اختیار خود(مانند بیماری، مأموریت والدین یا همسر و یا به دلیل زایمان) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در این آیین نامه بشود را پس از تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه تحصیل ، برای استفاده از تسهیلات این آیین نامه بررسی کند.

تبصره ۵: تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده براساس این آیین نامه ، مجاز نیست.

 

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۴ در دانشگاه رازی کرمانشاه

ردیف نام رشته تحصیلی گرایش
۱ زبان و ادبیات فارسی
۲ ادبیات پایداری
۳ زبان و ادبیات فارسی ادبیات تطبیقی
۴ ژئومورفولوژی هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
۵ آب و هوا شناسی کاربردی – آب و هوا شناسی
۶ زبان و ادبیات عرب
۷ باستانشناسی پیش از تاریخ
۸ علوم اقتصادی
۹ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۱۰ اقتصاد انرژی
۱۱ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
۱۲ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی
۱۳ تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی تغذیه ورزشی
۱۴ تربیت بدنی – رفتارحرکتی یادگیری و کنترل حرکتی
۱۵ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
۱۶ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
۱۷ تربیت بدنی – مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
۱۸ تاریخ اسلام
۱۹ علوم اجتماعی جامعه شناسی
۲۰ علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
۲۱ زبانشناسی همگانی
۲۲ علوم قرآن وحدیث
۲۳ الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
۲۴ فلسفه و حکمت اسلامی
۲۵ مدیریت آموزشی
۲۶ مشاوره خانواده
۲۷ آموزش زبان انگلیسی
۲۸ زبان و ادبیات انگلیسی
۲۹ حقوق خصوصی
۳۰ علوم سیاسی علوم سیاسی
۳۱ روابط بین الملل
۳۲ روانشناسی عمومی
۳۳ حسابداری
۳۴ علم اطلاعات و دانش شناسی
۳۵ مدیریت کارآفرینی کسب و کارجدید
۳۶ مدیریت کارآفرینی آموزش و ترویج کارآفرینی
۳۷ ژئو فیزیک و هوا شناسی ژئو مغناطیس
۳۸ ژئو فیزیک و هوا شناسی ژئو الکتریک
۳۹ شیمی فیزیک
۴۰ شیمی آلی
۴۱ شیمی شیمی معدنی
۴۲ شیمی شیمی تجزیه
۴۳ شیمی کاربردی
۴۴ نانو شیمی
۴۵ فیزیک هسته ای
۴۶ فیزیک نظری
۴۷ فیزیک ذرات بنیادی
۴۸ فیزیک حالت جامد
۴۹ فیزیک اتمی مولکولی
۵۰ علوم و فناوری نانو نانو فیزیک
۵۱ فیزیک ژئومغناطیس
۵۲ فیزیک ژئوالکتریک
۵۳ فیزیک اتمسفر
۵۴ زیست شناسی علوم سلولی مولکولی
۵۵ زیست شناسی میکروبیولوژی
۵۶ زیست شناسی بیوشیمی
۵۷ زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی
۵۸ زیست شناسی علوم گیاهی سیستماتیک اکولوژی
۵۹ زیست شناسی علوم جانوری فیزیولوژی جانوری
۶۰ زیست شناسی علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری
۶۱ زیست شناسی تکوینی علوم جانوری سلولی تکوینی
۶۲ زیست شناسی علوم جانوری بافت شناسی و جنین شناسی
۶۳ ریاضی محض جبر
۶۴ ریاضی محض کدگذاری
۶۵ ریاضی محض آنالیز
۶۶ ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
۶۷ ریاضی کاربردی آنالیز عددی
۶۸ آمار ریاضی
۶۹ مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک
۷۰ مهندسی برق افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
۷۱ مهندسی برق سیستم های قدرت
۷۲ مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی
۷۳ مهندسی برق مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
۷۴ مهندسی برق مخابرات میدان و موج
۷۵ مهندسی برق مخابرات سیستم
۷۶ مهندسی شیمی طراحی فرایند
۷۷ مهندسی شیمی ترمودینامیک و سینتیک
۷۸ مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی
۷۹ مهندسی شیمی پلیمر
۸۰ مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
۸۱ مهندسی عمران سازه
۸۲ مهندسی عمران زلزله
۸۳ مهندسی عمران ژئوتکنیک
۸۴ مهندسی عمران راه و ترابری
۸۵ مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب
۸۶ مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
۸۷ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
۸۸ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
۸۹ مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
۹۰ مهندسی مواد نانو فناوری-نانو مواد
۹۱ مهندسی کامپیوتر معماری کامپیوتر
۹۲ مهندسی کامپیوتر نرم افزار
۹۳ مهندسی فناوری اطلاعات(IT) سیستمهای چندرسانه ای
۹۴ مهندسی فناوری اطلاعات(IT) مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
۹۵ مهندسی معماری
۹۶ مهندسی کشاورزی آبیاری و زهکشی
۹۷ مهندسی کشاورزی سازه های آبی
۹۸ مهندسی کشاورزی مهندسی منابع آب
۹۹ مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات
۱۰۰ مهندسی کشاورزی زراعت
۱۰۱ مهندسی کشاورزی اکولوژیک ( آگرواکولوژی )
۱۰۲ مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی
۱۰۳ مهندسی منابع طبیعی جنگلداری
۱۰۴ مهندسی کشاورزی علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک
۱۰۵ مهندسی کشاورزی علوم خاک – پیدایش و رده بندی خاک
۱۰۶ مهندسی کشاورزی علوم خاک – شیمی و حاصلخیزی خاک
۱۰۷ مهندسی کشاورزی علوم خاک – بیولوژی خاک
۱۰۸ مهندسی کشاورزی – علوم دامی تغذیه نشخوار کنندگان
۱۰۹ مهندسی کشاورزی – علوم دامی تغذیه طیور
۱۱۰ مهندسی کشاورزی – علوم دامی اصلاح نژاد دام
۱۱۱ مهندسی کشاورزی – علوم دامی فیزیولوژی دام
۱۱۲ مهندسی کشاورزی حشره شناسی کشاورزی
۱۱۳ مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی
۱۱۴ مهندسی مکانیک بیوسیستم طراحی و ساخت
۱۱۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم فناوری پس از برداشت
۱۱۶ مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی در کشاورزی
۱۱۷ مهندسی کشاورزی توسعه روستایی

 

مدارک لازم برای اخذ پذیرش :

  • تکمیل فرم درخواستی شماره ۱ (به همراه الصاق عکس)
  • تکمیل فرم تائید وضعیت تحصیلی (فرم شماره ۲ برای دانشجویان دانشگاه رازی و فرم شماره ۳ برای دانشجویان سایر دانشگاه ها )
  • تکمیل فرم شماره ۴( برای تمام داوطلبان الزامی است)
  • مدارک برگزیده شدن در جشنواره ها و مسابقات، به همراه چکیده مدارک آنها
  • یک نسخه از مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی پژوهشی داخل و یا خارج از کشور
  • تصویر از کلیه صفحات *شناسنامه و *کارت ملی و *کارت پایان خدمت و یا معافیت
  • ریزنمرا ت واحدهای گذرانده شده با ذکر معدل کل
  • اصل و تصویر رسید بانکی به مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۳۳۳۷۰۲۰۰۹ نزد بانک ملی شعبه کرمانشاه به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی

تذکر: مدارک ارسالی و وجه پرداختی داوطلب،  به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

* داوطلبان حائز شرایط می بایست مدارک فوق را حداکثر تا پایان وقت اداری  ۰۶/ ۰۲/ ۹۴ ،  با پست پیشتاز به نشانی: کرمانشاه – طاق بستان – بلوار باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی – سازمان مرکزی دانشگاه – حوزه معاونت آموزشی – دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶ ارسال نمایند و یا مدارک درخواستی خود را شخصاَ تا تاریخ فوق به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل نمایند. ( در صورت ارسال مدارک به صورت دستی باید مدارک به دبیرخانه دانشگاه ارائه و با دریافت شماره نامه و مهر ورود به دانشگاه، به دفتر استعدادهای درخشان تحویل داده شود. در غیر اینصورت دانشگاه مسئولیتی در قبال مدارک ندارد.)

تذکر: به مدارک ناقص و یا خارج از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.درج مشخصات داوطلب و رشته و گرایش مورد تقاضا روی پاکت ارسالی الزامی است.

لینک خبر

منبع: دانشگاه رازی

اخبار مرتبط : 

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۵-۹۴

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۵-۹۴ – اصلاحیه

کارشناسی ارشد بدون آزمون استعداد درخشان سایر دانشگاه ها در سال تحصیلی ۹۵-۹۴

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir