۱۸:۵۲ سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » گوناگون » نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵

Rightman.ir

نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵

نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵

با عنایت به پیشنهاد معاونین محترم دانشجویی دانشگاه های منتخب کشور و تایید و تصویب هیات امنای محترم صندوق رفاه دانشجویان ، جدول مبنای محاسبه نقدی و غیر ننقدی اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی مجردی و متاهلی ملکی در سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ ، به تفکیک سطوح و نرخ جدید به شرح جدول پیوست ابلاغ می گردد.

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح یک و دو در سال ۹۶-۹۵
نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵
نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵
نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح یک و دو در سال ۹۶-۹۵
نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵
نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵
نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح سه در سال ۹۶-۹۵

 نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵

 نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح سه در سال ۹۶-۹۵

 نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵
نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی مجردی سطح چهار و پنج در سال های ۹۶-۹۵

 نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵
نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵

نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی سطح چهار و پنج در سال های ۹۶-۹۵

 نرخ اجاره بهای خوابگاه های متاهلی و مجردی سال تحصیلی ۹۶ - ۹۵

بخشنامه و جدول نرخ اجاره بهای خوابگاه ها در سال ۹۶ – ۹۵

لینک خبر

منبع: صندوق رفاه دانشجویان

اخبار مرتبط : 

قیمت ژتون غذای دانشجویی سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵

وام دانشجویی وزارت علوم تمدید ثبت نام انواع وام های دانشجویی

وام دکتری روزانه ماهانه ۷۰۰ هزار تومان

خوابگاه های مجوز دار اعلام اسامی

وام ۱۰۰ میلیون تومانی به دانشجویان کارآفرین

وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل افزایش ۲ برابر

وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان آغاز ثبت نام

وام دکتری فقط به دانشجویان روزانه تعلق می گیرد

وام دکتری امسال به همه متقاضیان اختصاص می یابد

وام دانشجویی افزایش وام های دانشجویی

وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان آغاز ثبت نام

وام

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir